امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است

By | ژانویه 27, 2017

امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های …

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403906/

۵۴ ثانیه پیش – نایین، اصفهان- ایرنا- امام جمعه موقت نایین گفت: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک موهبت و هدیه الهی است.

خطیب جمعه بادرود نطنز: ولایت فقیه عامل اساسی در استمرار …

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403859/

۵۲ ثانیه پیش – امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است– 3 … امام جمعه موقت بادرود هم چنین از مسئولان و مدیران خواست که برای رفع دغدغه‌ …

ایرنا – عقب افتادن حقوق کارگران شهرداری مغایر با آموزه های …

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403837/

۴۲ ثانیه پیش – تیران، اصفهان- ایرنا- امام جمعه شهرستان تیران و کرون گفت: عقب افتادن … امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است– 3 …

نتیجه تصویری برای امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است

{“cb”:21,”cl”:9,”cr”:21,”ct”:15,”id”:”LyL3B9Nj2FvSHM:”,”oh”:338,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82240282/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA+%D9%82%D8%B5%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%3A+%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9+%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.gif”,”ow”:450,”pt”:”امام جمعه هریس: دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی باید تبیین شود”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82394670/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3%3A+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQkqFE-2WLmAVUd8K-5NuvhCzPs4m0cg4QeALGlgbKYnvXY3UUZQjAp_Q”,”tw”:120}
نتیجه تصویری برای امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است

{“cl”:15,”cr”:9,”id”:”-uPInbG6rZ0vWM:”,”oh”:175,”ou”:”http://sabalaneh.ir/sites/default/files/styles/medium/public/fullimages/1394/11/09/IMG_3812.jpg?itok\u003d9WaVQyYj”,”ow”:250,”pt”:”دهه فجر بهترین فرصت برای ارائه دستاوردهای انقلاب اسلامی است | پایگاه …”,”rh”:”sabalaneh.ir”,”ru”:”http://sabalaneh.ir/news/49030″,”st”:”سبلانه”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS_gJkWPXgYS6UYFtfQkV_UKOJt-2omj8S8ARmJxx0-qaUS33ERJOvp13Wm”,”tw”:129}
نتیجه تصویری برای امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است

{“cb”:15,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:12,”id”:”R7e8cBApmXBznM:”,”oh”:433,”ou”:”http://static1.bornanews.ir/thumbnail/VYdLPGCUcdis/zKlnR2CgDMts54GkxMYEj8fvMMUiCETIT3Il7Z8QJ7YCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTqRW2WtOoEkW/photo_2017-01-16_14-29-18.jpg”,”ow”:640,”pt”:”دستاوردهای انقلاب باید گفتمان غالب جامعه شوند/جشن دهه فجر متعلق به …”,”rh”:”bornanews.ir”,”ru”:”http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-11/506833-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”خبرگزاری برنا”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQhqmV0YzDQv2a-NYu3sx0jjqnOY6dpjUbpWmMjPp3IF-JYSbtRZNHXat6Q”,”tw”:133}
نتیجه تصویری برای امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است

{“cb”:18,”cl”:21,”cr”:12,”ct”:3,”id”:”AHwkdAQTNcgU0M:”,”oh”:327,”ou”:”http://media.qudsonline.ir/d/2017/01/20/3/677012.jpg”,”ow”:480,”pt”:”مسئولان به کمک رسانی حادثه دیدگان تمرکز کنند/ دهه فجر فرصتی برای …”,”rh”:”qudsonline.ir”,”ru”:”http://qudsonline.ir/news/494715/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C”,”st”:”قدس آنلاین”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRlMZdxOJOGY5gRZ8A9GOPiMpDXqrqqWZEEPMhXibmgT5M8rvvN4WHMzv7k”,”tw”:132}
{“cb”:15,”cl”:21,”cr”:21,”ct”:9,”id”:”5bgKP9JbsmGOvM:”,”oh”:338,”ou”:”http://img8.irna.ir/1395/13951102/82395270/82395270-71342768.jpg”,”ow”:450,”pt”:”بازخوانی گفتمان انقلاب اسلامی مهمترین رویکرد ستاد دهه فجر استان …”,”rh”:”khabarone.ir”,”ru”:”http://khabarone.ir/news/6002663/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA”,”st”:”خبروان”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTOa6LLpebKeAraTLhX8GYJau8GYMHVb4sutD1dp9VvlUO5BmKHIkjSP9I”,”tw”:120}

ایرنا – فاصله و جدایی از قرآن عامل بسیاری از مشکلات جامعه است

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403828/

۴۶ ثانیه پیش – امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است– … وی بیان کرد: انس و ارتباط با قرآن بسیار مهم است و برقراری ارتباط موجب …

ایرنا – رشد 50 درصدی ساخت هتل در اصفهان

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403873/

۵۲ ثانیه پیش – امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است– 3 دقیقه پیش … وی بیان کرد: بر اساس بند دیگر این سیاست تشویقی خانه های قدیمی … که تنها ظرفیت استان اصفهان گردشگری است گفت: ظرفیت گردشگری و …

ایرنا – ترافیک سنگین در خیابان های منتهی به زاینده رود و پل …

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403879/

۵۷ ثانیه پیش – اصفهان- ایرنا- ترافیک سنگینی از صبح روز جمعه در خیابان های منتهی به رودخانه زاینده رود و پل … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی استامام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است …

دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جدید در دهه فجر بیان شود – …

www.mehrnews.com/…/دستاوردهایانقلاباسلامی-برای-نسل-جدید-در-دهه

۱ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شهرکرد- امام جمعه موقت شهرکرد گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جدید به ویژه جوانان در دهه فجر بیان شود. … وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز حل مشکلات در جامعه است و باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد. امام جمعه موقت …

امام جمعه موقت کرمان: دهه فجر فرصتی برای گفتمان نسل‌های جوان …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13951101000438

۱ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امام جمعه موقت کرمان گفت: ایام‌الله دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی برای ایجاد … است تا به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخته شود و گفتمانی میان …

دهه فجر؛ فرصت بازخوانی ارزش های انقلابی | امام جمعه شهرستان – …

www.ghatreh.com/news/…/دههفجر-فرصت-بازخوانی-ارزش-هایانقلابی

۶ روز پیش – امام جمعه موقت کرمان: دهه فجر فرصتی برای گفتمان نسل های جوان و انقلابی است · امام جمعه ماکو مطرح کرد استفاده از فرصت دهه فجر برای معرفی دستاوردهای انقلاب · دهه فجر فرصت ارایه خدمات نظام جمهخوری اسلامی ایران به مردم است … شهرستان زابل گفت: دهه فجر فرصتی برای بازخوانی ارزش ها و آرمان های انقلابی است؛ جوانانی …

علمی – سیستم های هوش مصنوعی سرطان را تشخیص می دهند

nashrkhabar.ir/…/سیستم_های_هوش_مصنوعی_سرطان_را_تشخیص_می_ده…

۱ روز پیش – تهران- ایرنا- نتایج تحقیقات نشان می دهد سیستم های رایانه ای مجهز به هوش … دادند که با استفاده از فناوری تشخیص تصویر، قادر است تشخیص دهد که آیا ضایعات … امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است …

هدف از برگزاری جشن های بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی – دانا …

khabarfarsi.com/u/32231600

دولت موقت واقع بین بود یا خط امام؟ … استکبارستیزی مهمترین مولفه گفتمان انقلاب اسلامی استدهه ، اظهار داشت : در دهه فجر اهداف انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای مهم نظام برای مردم و … دانش آموزان در نماز جمعه، افتتاحیه نمایشگاه مدرسه انقلاب، برگزاری جشن ها، برگزاری یادواره …. اعلام برنامه های سپاه نایین در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی.

دیدار مردم و مسئولین کوار با امام جمعه شهرستان | خبر فارسی

khabarfarsi.com/u/13107825

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آیت الله سیداحمد خاتمی امام جمعه موقت تهران گفت: نباید فصل انتخابات، فصل … استفاده از نخبگان مهم ترین دستاورد مجمع عمومی بسیج رباط کریم است … وی افزود: حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در برنامه های بزرگداشت دهه مبارک فجر به … امام جمعه شهرستان خاش با گرامیداشت ایام دهه فجر انقلاب اسلامی به خبرنگار …

این انقلاب با بسیج مردم شکل گرفت | خبر فارسی

7.khabarfarsi.com/u/13283089

به مناسبت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، کودکان مهدهای کودک شهرستان قرچک به همراه …. و عطر افشانی گلزار شهدا با آرمان های امام راحل و دستاوردهای انقلاب اسلامی تجدید میثاقی … محمدحسن فروزان نژاد امام جمعه موقت شهرستان بندرعباس امروز در خطبه های این هفته …. حجت الاسلام سیدعلی سجادی امام جمعه نایین در این آیین با گرامیداشت ایام الله دهه …

برنامه های دهه فجر دانشگاههای شهرستان جیرفت اعلام شد – دانا | …

khabarfarsi.com/u/32241426

رئیس ستاد دهه فجر استان سمنان ،بیان اندیشه های سیاسی امام (ره)، بیان نقش … همایش یاوران انقلاب اسلامی، گفتمان های دینی و بصیرتی، یادواره شهدا و برگزاری … دولت موقت واقع بین بود یا خط امام؟ … جمعه شهرستان بندرانزلی نیز ضمن اشاره به حساسیت های موجود در حوزه بسیج … اعلام برنامه های سپاه نایین در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی.

بارش بیش از ۷۰ سانتی متر برف در بالادست جاده کرج – چالوس

0585.ir/1395/11/08/بارش-بیش-از-۷۰-سانتی-متر-برف-در-بالادست/

۳۱ دقیقه پیش – مهدی صفایی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : گروههای راهداری از شب گذشته همزمان با … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی استامام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است …

دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای برای بیداری ملت …

https://isfahaneast.com/newsF-3453.html

۱۱ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی مناسب برای برای بیداری ملت هاست … انجام گرفته است؛ در نتیجه ارزش این انقلاب بسیار عظیم بوده و همگی باید در حفظ و … حدادعادل خود را فدای گفتمان انقلاب اسلامی کرد + پوستر · دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی برای مردم بازگو شود … امام جمعه موقت نایین: به آمریکا نباید خوشبین بود.

آمریکا امام اسلامی افزود جمعه انقلاب جمعه موقت انقلاب اسلامی … …

khabarsky.xyz/…/آمریکا-اماماسلامی-افزود-جمعهانقلابجمعهموقتانقلابا

۱ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حجت الاسلام والمسلمین نقدی امام جمعه موقت شهرستان تالش در خطبه های این هفته نماز جمعه با … پیش از این حضور حاج آقا امینی امام جمعه نایین در نطنز قوت گرفته بود که برخی از … سخنراني امام جمعه تالش در شبکه بهداشت به مناسبت دهه فجر … این در حالی است که طرفداران گفتمان انقلاب اسلامي ظلم ستیزی امام٬ فقط محدود به …

پولوم | مسئولان نماز جمعه مردم ازغدی است، نماز جمعه رحیم‌پور …

polom.ir/…/مسئولان%20,نماز%20,جمعه%20,مردم%20,ازغدی%20,است،%20…

۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آخوندزاده خطبه نماز جمعه شهر ارسکحجت الاسلام استاد امام جمعه ارسک ضمن تبریک هفته. …. خبرگزاری ساریكا- امام‌جمعه موقت سرخس با تأکید بر اینکه تمام فکر و ذکر دولت و … امام جمعه اهل سنت مهرستان: دستاوردهای دفاع مقدس به نسل جوان شناسانده شود … دهه فجر آئینه ای است که خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعکس شد .

بایگانی دهه فجر – صفحه ۶ از ۷ – صاحب نیوز

sahebnews.ir/tag/دههفجر/page/6

در نخستین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن … هنری دستاوردهای آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای شهرستان نطنز در محل اداره افتتاح شد. … که همان تشکیل حکومت جهانی اسلام است منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین … سجادی امام جمعه نایین در روز جمعه در خطبه های نماز جمعه در رواق فاطمیه امامزاده سلطان …

آزادگان اسلامي انقلاب ميهن جمعه نماز ميهن اسلامي انقلاب هستند …

lognegar.xyz/…/آزادگان-اسلاميانقلاب-ميهن-جمعه-نماز-ميهن-اسلاميانقلاب

امام جمعه فريدونكنار: آزادگان در حقيقت ذخاير و گنجينه‌هاي به ياد‌ماندني انقلاب … سخنان مقام معظم رهبری مدظله العالی نماز جمعه یادگار همیشه جاوید امام خمینی ره است. … در خطبه های نماز جمعه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر از خدمات ارزشمند انقلاب اسلامیدستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی رهشناخت‌ انقلاب‌انقلاب‌ اسلامی‌ …. امام‌جمعه موقت

بهمن ۱۳۹۱ – فجرآفتاب-دهه فجر انقلاب اسلامی و امام – blogfa.com

fajreaftab.blogfa.com/9111.aspx

فجرآفتاب-دهه فجر انقلاب اسلامی و امامانقلاب اسلامی خود یک نوآوری بزرگ تاریخی بود … امام جمعه اهر روز گذشته، 28 بهمن‌ماه در همايش منطقه‌ای آشنايی با آثار و انديشه‌های امام … والای انقلاب بخصوص انتقال افكار و انديشه های امام راحل به نسل بعد از انقلاب است و … مؤلفه‌ها و اصول مشترك گفتمانی، بيداری اسلامی در فلسفه سياسی امام خمينی(ره)، …

بسیج مساجد | پايگاه اطلاع رساني سپاه صاحب الزمان (عج) …

esfahan.basij.ir/?q=taxonomy/term/109&page=2

*دجّال با یک چشم، شاخ و سوار بر مرکبی که بین دو پایش فرسنگها فاصله است به طور …. نشست بصیرتی تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و دستاورد های آن با حضور … حلقه های تربیتی پایگاه بسیج امام حسین(ع) شهر تیران به مناسبت دهه فجر برگزار شد …. شهر شاهد نمونه درچه با سخنرانی خطیب موقت نماز جمعه تهران آیت الله صدیقی استاد …

ائمه جمعه اصفهان مردم را به استقبال از رئیس جمهوری دعوت کردند

www.mehrabeshgh.ir/index.php/1390…/2649-1393-11-11-05-39-28

۱۱ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ائمه جمعه شهرهای مختلف استان اصفهان در خطبه های نماز جمعه با اشاره به … همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند؛ احترام به دولت، احترام به نظام است. … نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه 15 و 16 … تبار » با گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: درحالی که دشمنان دین را … «امام جمعه موقت آران و بیدگل»

به مناسبت ايام الله مبارک فجر انقلاب اسلامي – رزبلاگ

wiki-danesh.rozblog.com/…/به-مناسبت-ايام-الله-مبارک-فجرانقلاباسل

۲ ساعت پیش – پیام تبریک دکترجلیلی به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر . … انقلاب اسلامی و سالروز ورود امام خمینی (ره) به خاک میهن را با بر پایی ایستگاه … دهه مبارك فجر، تجلی شكوه مند حماسه و سرافرازی ملتی است كه در عصر . …. از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران را رونق معنویت قرآن در دین اسلام و جامعه …. جمعه 08 بهمن 1395.

دفتر امام جمعه خور – چاپ

jomehkhoor.ir/printlist.aspx?type=21

این روزها بستر بسیار مناسبی است که ما دستاوردهای انقلاب را بيان ومروركنيم … امام جمعه موقت:امام بزرگوار فرمودند ملت ايران يعني شما بزرگواران از مردم زمان رسول ….. آنچه که به این شریان جاری در رگ های انتفاضه کمک کرد انقلاب اسلامی ایران با تفکر …… انشاءالله به زودی زود در همین ایام دهه فجر رییس جمهور محترم جناب آقای دکترروحانی به …

دستاوردهای انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

www.dastavardha.com/index.aspx?pid=99&articleid=183224

۶ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به مناسبت تقارن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی با ماه خون و قیام و پرپر شدن هفتاد و …. کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است و می تواند تعیین کننده ….. سردارخرّم: امام خمینی(ره) گفتمان انقلاب اسلامی را در مقابل سایر گفتمان ها قرار داد … امام جمعه موقت سنندج: حاکمیت اسلام در ایران مدیون رهبری امام خمینی (ره) است.

ایشان سپاه شهید عملیات بقایی مجید حضرت امام شهید بقایی …

eshghkhoda2014.weblogyad.xyz/…/ایشان+سپاه+شهید+عملیات+بقایی+م…

خانواده شهيد صدوقی از نواده های مرحوم شیخ صدوق می باشند و پدر او یكی از روحانیون معروف یزد بود. … تسلیت رحلت معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی ره … امام جمعه موقت تهران با اشاره به حیاتی بودن نقش سپاه در طول دوران انقلاب اسلامي، گفت: نام سپاه …. *دهه فجر آئینه ای است كه خورشید اسلام در آن درخشید و به ما منعكس شد .

روحیه ایثار لازمه تداوم انقلاب اسلامی ایران است – خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=روحیه+ایثار+لازمه+تداوم+انقلاب+اسلامی+ایران+است

انقلاب مردم ايران مرهون روحيه ايثار و شهادتی است که در امام راحل و یاران با وفای ایشان و … دهه فجر انقلاب اسلامي برگزار شد، با تاکید بر لزوم توجه مسئولان دستگاه های اجرایی …. به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام اکبر دهقان امام جمعه موقت نایین درمراسم … قم گفت:فرهنگ ايثار و شهادت در راه اسلام از دستاوردهای با ارزش انقلاب اسلامي است.

آتش نشانی شغلی آمیخته با ایثار، عشق و خطر پذیری است | …

khabarone.ir/…/آتش-نشانی-شغلی-آمیخته-با-ایثار-عشق-و-خطر-پذیری-ا

۶ روز پیش – امام جمعه بابلسر از آتش نشانی به عنوان شغلی آمیخته با ایثار، عشق، شجاعت و … قانوناً، وجداناً و شرعاً نجات و احیا انسان های در معرض خطر است، افزود: خوشبختانه در ….. سیاسی و اقتصادی بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است ترامپ همچنان بر … ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام در دهه مبارکه فجر/بررسی اموال …

فرمانداري خور و بيابانك

khoorbiabanak.gov.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1…

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مجيد و پخش سرود مقدس جمهوري اسلامي ايران، فرازي از وصيت نامه معلم شهيد … سپس حجت الاسلام و المسلمين آل داود امام جمعه موقت خور ضمن خيرمقدم و تبريك دهه مبارك فجردهه فجر، با اشاره به كمبودهاي شهرستان ازجمله كمبود معلم و نيروي انساني، كمبود … ها، شجاعت ها و رهبري هاي داعيانه امام راحل و متعلق به همه مردم كشور است و در …

فرمانداري خور و بيابانك

www.ostan-es.ir/Index.aspx?page_=news&lang=1&sub…

۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مجید و پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرازی از وصیت نامه معلم شهید … سپس حجت الاسلام و المسلمین آل داود امام جمعه موقت خور ضمن خیرمقدم و تبریک دهه مبارک فجردهه فجر خواستار توجه به مباحث اجتماعی و فرهنگی و توجه به زیرساخت های … ها و رهبری های داعیانه امام راحل و متعلق به همه مردم کشور است و در روز ۲۲ بهمن …

خبر – نسیم فرخی – میهن بلاگ

hoseinraeesi.mihanblog.com/post/category/22

برنامه های هیئت قمر بنی هاشم(ع) در شبهای دهه اول محرم الحرام 1395 …. بر اساس گفته های وی شهید علی رئیسی سه سال و نیم در مدارس علمیه نایین و اصفهان در زیّ … از مهم ترین ابزارهای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و بیانگر ارزش های مقدس ایران اسلامی است. … در این برنامه امام جمعه شهر فرخی حاج آقای شیخی، حجت الاسلام و المسلمین راجی مسئول …

خبر – نسیم فرخی – میهن بلاگ

hoseinraeesi.mihanblog.com/post/tag/خبر

هیئت امنای هیئت طی جلسه مورخ 1395/7/9 برنامه شبهای دهه اول محرم الحرام را به شرح زیر … بر اساس گفته های وی شهید علی رئیسی سه سال و نیم در مدارس علمیه نایین و … مهم ترین ابزارهای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و بیانگر ارزش های مقدس ایران اسلامی است. … زوج جوان یزدی جمعه گذشته در گلزار شهیدان شهرضا حضور یافتند و در جوار مزار …

آذر ۱۳۸۹ – خور نگین سبز کویر

khoornegin.blogfa.com/8909.aspx

خبرگزاري فارس: امام جمعه موقت خور و بيابانك گفت: عمل جنايتكارانه تاسوعاي چابهار كار رژيم … متاسفانه هم‌اكنون شاهديم امر به معروف و نهي از منكر خيلي كمرنگ شده است ….. به منظور كيفيت بخشي در اجراي بهتر برنامه هاي دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي در … مهمترین دستاورد این پروژه دستیابی به تکنولوژی تولید پتاس است که راه را برای …

مراسم “احلی من العسل” در اردکان برگزار شد+تصاویر – اردکان …

ardakaneemrooz.ir/?label=

گردهمایی ائمه جماعات مساجد اردکان در آستانه دهه فجر+تصاویر …… متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:بسم‌الله الرحمن الرحیمانّا لله و انّا الیه …. فرماندار اردکان در گفت و گو با واحد روابط عمومی فرمانداری اردکان؛ دستاوردهای سفر ۲ روزه خود …… صبح امروز امام جمعه موقت و رییس دفتر امام جمعه اردکان سرزده در اداره کتابخانه های عمومی …

مطالعه کتاب بانک جامع بیانات مقام معظم رهبری – صفحه 1 | …

www.ghbook.ir › … › 01 – کتب فارسی › 25- کتب مرجع

بیانات مقام معظم رهبری در خطبه‌های نماز جمعه تهران‌; بیانات مقام معظم رهبری در ….. معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگزاران حج و مسؤولان برگزارکننده مراسم دهه فجر … بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از بازدید از ابتکارات و دستاوردهای نظامی ….. من از ایران می آیم، که زادگاه پرآوازه ترین و درعین حال ناشناخته ترین انقلاب های دوران معاصر است.

هفته سوم بهمن ۱۳۹۰ – هستی نیوز – blogfa.com

hastinews.blogfa.com/90113.aspx

خبرگزاری فارس: راهپیمایی 22 بهمن نمایش اقتدار و ولایت‌مداری ملت است … عهد خویش با آن امام بزرگوار و نیز رهبر خردمند و فرزانه خویش در پاسداری از دستاوردهای انقلاب … سیدمحسن محمودی امام جمعه موقت و مسئول ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین و جمعی از …… 22 بهمن تکراری بر یک گفتمان است؛ معرفی نو به نوی یک تفکر است.

مدیریت حوزه علمیه استان اصفهان – content

is-hozeh.ir/Index.aspx?siteid=290&fkeyid=&siteid=290&pageid…

به طور قطع فضای های مجازی به گونه ای طراحی شده اند که نمی توان درآنها حضور فعال داشت و … تلاش علمی و اخلاقی آیت الله العظمی مظاهری مصداق برکت است …… امام جمعه اصفهان ریشه و اصل انقلاب اسلامی را حوزه علمیه دانست و گفت: باید طلاب و …. جلسه سیاسی به مناسبت دهه فجر با حضور جناب سرهنگ قادری در مدرسه علمیه شهید طباطبایی نژاد.

بیمارستان ضیایی اردکان – دانشگاه علوم پزشکی شهید …

ssu.ac.ir/index.php?id=9066

نمود،شایان ذکر است این کار به تفکیک جنسیت جهت راحتی حال بیماران صورت می گیرد . ….. در پی انتصاب حجه الاسلام شاکر بعنوان امام جمعه جدید اردکان دکتر پورهاشمی،سر ….. به مناسبت ایام الله دهه فجر همایش پیاده روی ویژه پرسنل شبکه بهداشت و درمان ….. اجرای فرامین مقام معظم رهبری و حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب اسلامی اعلام کرد.

اخبار خبرنگاران ایرنا از مذاکرات هسته ای از وین – خبرگزاری …

217.25.54.55/fa/page/233/theme1/fa/pages/234.aspx?lang=fa&kind…

قم- ایرنا- امام جمعه موقت قم با اشاره به اینکه دستگاه قضایی باید بدون تبعیض و در ….. همکاری با دیگر کشورها، گفتمان نظام جمهوری اسلامی ایران است …. دانش آموزان بازویی قابل اتکا در تحقق اهداف انقلاب اسلامی هستند …… دهه فجر فرصتی برای بیان دستاوردهای دولت و نظام باشد …… 40کیلوگرم مواد مخدر از خودروهای عبوری در نایین کشف شد.

غرفه دستاوردهای کانون های مساجد گیلان در رشت گشایش یافت …

tnews.ir/news/aca856903974.html

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، غرفه دستاوردهای اعضای … با آغاز جشنواره فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رشت در مجتمع خاتم … دهه فجر است که بیش از یک هزار عنوان برنامه را طی ایام دهه فجر در مساجد استان برگزار می کند. … انتشار روزنامه های دوران انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه منچستر انتشار …

اخبار :: اخبار – اداره کل زندانهای استان اصفهان

www.isfahanprisons.ir/oldwww/index.php?Module=SMMNewsAgency

۱۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تحولات موثری در سطح زندان های استان انجام شده است. …… بازدید نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان نایین از زندان این شهرستان ….. به مناسبت فرا رسیدن ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ایران جشن باشکوه پیروزی انقلاب در زندان …… حجت الاسلام رهبر امام جمعه موقت اصفهان روز جمعه با حضور در زندان مرکزی اصفهان در جمع …

پایگاه اطلاع رسانی استان زنجان | Zanjan News – موج رسا

www.mojerasa.ir/fa/search.php?str_search=فرمان

سرعت سطحی فاتح 11 نات و در حالت غوطه ور 14 نات است و توانایی حمل موشک های ….. خطیب موقت نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه ایران در غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نیامده و …… معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار زنجان از فعالیت 14 کمیته تخصصی دهه فجر در ….. امام جمعه ابهر گفت: خودباوري مردم ايران از دستاوردهاي انقلاب اسلامي محسوب می شود.

انتهای پیام – پایگاه اطلاع رسانی استان زنجان | Zanjan News

www.mojerasa.ir/fa/search.php?str_search=انتهای%20پیام/

تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در برنامه هایی دهه فجر …… دشمن تصور می کرد که گفتمان جمهوری اسلامی محکوم به شکست است …… ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان نایین یک قاچاقچی مواد مخدر را که قصد داشت بیش از سه کیلوگرم …… امام جمعه موقت زنجان گفت: شیخ نمر خار چشم حکومت عربستان است و نباید حکم اعدام وی اجرایی شود.

بالاترین – اخبار – نسیم خور

nasimk.ir/index.php?name=news&hits=1&num=99

فرماندار شهرستان خوروبیابانک در رابطه با طرح هاي فرهنگي ارائه شده به كارگروه گفت: … همزمان با هفته وحدت و دهه مبارک فجر و در آستانه میلاد با سعادت آخرین فرستاده الهی … ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام همایش بزرگ قرآنی به همت کمیته قرآنی دهه فجر … به گزارش نسیم خور به نقل از ستاد نماز جمعه این مراسم روز دوشنبه 17 بهمن ماه …

200 ساعت جهنمی پلاسکو در سکانس آخر / 200 ساعت عملیات …

wwwkhabar.ir/11685263

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «دبلیوخبر» مسئولیتی در قبال …. امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است · ◇ پای …

دانلود Zombify Be a Zombie FULL 1.4.2 برنامه تبدیل چهره به …

www.bestofday.ir/download/text/1485521076

۲۰ ثانیه پیش – 160; از بهترین و جالب ترین اپلیکیشن های تبدیل چهره انسان به زامبی است که … امام جمعه موقت نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی …

صاحب‌خبرآرشیو سایت های ایران

sahebkhabar-ostani.tikfeed.ir/

امام جمعه موقت اصفهان گفت: حضور مردم در تهران و سراسر کشور در تشییع جنازه آیت الله هاشمی …… تفکیک«گفتمان» و «شخصیت» افراد برای شناخت صحیح آنان ضروری است … منبع : صاحب‌خبر«آیت الله هاشمی»رسوا کننده چهره نفاق در دهه اول انقلاب بود …… برچسب ها : حوزه زنان ,انقلاب اسلامی ,دستاوردهای انقلاب ,دستاوردهای انقلاب اسلامی …

مرداد 1391 – پایگاه بسیج سلمان فارسی نایین

basij-salman.blogfa.com/1391/05

متن نامه آیت‌الله آملی لاریجانی و پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: …. تولید زیردریایی غدیر از نتایج یک دهه جهاد علمی متخصصان ایرانی بود که به عنوان …. و پشتیبانی نیروهای مسلح، این دستاوردهای جدید در حوزه‌های هوایی، موشکی، دریایی، ….. از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه و امام جمعه …

اخبار :: اخبار – اداره کل زندان های استان یزد

www.yazdprisons.ir/oldwww/index.php?Module=SMMNewsAgency

مشبک کاری از جمله صنایع دستی است که مددجویان بازداشتگاه خاتم به ان مشغول هستند ….. اندرزگاه قرآنی زندان مرکزی یزد میزبان امام جمعه اردکان …… به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی محفل انس با قرآن همراه با یاد و خاطره حضرت امام( ره) و شهدای انقلاب ….. غرفه دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی اداره کل زندان های یزد در نخستین نمایشگاه پژوهش و …

جلسه ستاد هماهنگي گراميداشت ايام الله دهه مبارک فجر شهر خور

sangejadooei.cofeblog.ir/…/جلسه+ستاد+هماهنگي+گراميداشت+ايام+الله+دهه

جلسه هماهنگی برنامه های بزرگداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی برگزار . … بتوانیم 11 . دهه فجر فرصتی مناسب برای انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان است . … امام جمعه موقت خور و بيابانك گفت: مبارزه مردم مصر تنها عليه مبارك و يك شخص …. دومین …… با ایام دهه فجر نمایشگاه دستاوردهای فرهنگی، هنری هنرمندان ماسال، در این شهرستان .

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/…/fa/fa_50K.txt

است 1275519. می 1036162 … اسلامي 344972. شود 334990 … انقلاب 105287. من 105242 … امام 87033. شركت 86851. آموزش 86753. نسبت 86704. یکی 86594. زمان 86545 … جمعه 45298 … دهه 37594. شرایط 37565. مجموعه 37546. خارجی 37525. جنگ 37523. گاز 37289 …. فجر 21853 ….. موقت 8825 … دستاوردهاي 8005 ….. گفتمان 4064.

221171 آلمان|221172 اسپانیا – news.ir

news.ir/common/autocomplete_tags.php

… حدیث غدیر|221316 محقق|221317 وهابیت|221318 انقلاب اسلامی ایران|221319 … اخبار دانشگاه|221443 دانشگاه ولی‌عصر|221444 حمایت|221445 امام جمعه|221446 …… دستاوردهای شیلاتی ایران در دوران پس از انقلاب |228031 قضایی|228032 توسعه …… |236071 دهه کرامت |236072 چناران شهر بجنورد |236073 کشتی با چوخه |236074 جام …

آمار غیررسمی از نتایج شمارش آرا انتخابات مجلس دهم در سراسر …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=6615

استان اصفهان حوزه انتخابیه اصفهان: حوزه انتخابیه نایین و خور و بیانک: عباسعلی پوربافرانی (مستقل) حوزه انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر: مرتضی صفاری (اصولگرا)

وضعیت ۱۸۳ حوزه انتخابیه مجلس دهم/ پیشتازی اصولگرایان …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=6638

حوزه انتخابیه نایین و خور و بیانک: عباسعلی پوربافرانی (مستقل) …. عربستان نتوانسته است برای این کشور نفوذ نظامی بخرد · دولت موقت «واقع‌بین» بود یا خط امام؟

درحال تکمیل/ براساس آمار غیررسمی نتایج شمارش آرا وضعیت …

sokhane-ashena.com/index.php/archive?id=6649

۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حوزه انتخابیه نایین و خور و بیانک: عباسعلی پوربافرانی (مستقل) حوزه انتخابیه نطنز، بادرود و قمصر: مرتضی صفاری (اصولگرا) حوزه انتخابیه …

ادامه یافتن بدعهدی آمریکا/سرنوشت کشور به برجام گره نخورد – آکا

jobbsurf.mattiasp.se/index.php?q…

۱۱ دقیقه پیش – اخبار نائین ….. امام جمعه موقت شهرستان پاکدشت با اشاره به در پیش بودن ایام الله دهه مبارک … مرادی با اشاره به آغاز برنامه های دهه مبارک فجر از روز دوازدهم بهمن ادامه داد: … مرادی افزود: حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و امام راحل، انتظاری است که …

[XLS]Sheet1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

www.malayeriau.ac.ir/rvp/2-download/library.xls

39, آزمون های حسابداری شامل ۹۴۷ تست حسابداری در زمینه اصول حسابداری حسابدارس …… 707, اختلالهای رشد زبان, آدامز،کاترین, ترجمه محمدتقی منشی طوسی, دانشگاه امام رضا …… 1614, تحولات بنیادین نهاد خانواده در چند دهه اخیر در ایران, زمانیان،علی, دفتر …… 2109, بررسی نحوه استفاده از دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی در صنایع تولیدی …

للبیت | اتحادیه دزفول اسلامی جمعه امام قرارگاه امام جمعه مقام معظم …

lalebit.ir/…/اتحادیه%20,دزفول%20,اسلامی%20,جمعه%20,امام%20,قرارگاه…

مراسم تودیع و معارفه مسئول دفتر امام جمعه شهر وردنجان برگزار شد. … مردم و مدیران شهری و بیانات تحسین آمیز حجت الاسلام بیگدلی امام جمعه موقت به این دیدار اعزام و در جمع همسنگران خود به حضور ولی … ستاد گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور اتحادیه دزفول …. گفتمان امام واندیشه های مقام معظم رهبری بسیار، بسیار مهجور ومظلوم هستند.

مجله تفریحی دوز| پیروزی انقلاب اسلامی | جستجو | – کبوتران …

2oz.ir/searchpage/پیروزی%20انقلاب%20اسلامی.html

دشمنی های آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران همچنان ادامه دارد … مهم دهه فجر انقلاب اسلامي و انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامي استامام جمعه موقت جوانرودگفت: ایمان به خدا مهمترین سلاح رزمندگان در دفاع مقدس بود. … به مناسبت دهه فجر و پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي ، کانون مهدویت درعصر روز … 4- دستاوردهای نظامی انقلاب اسلامی.

جهانی جمعه نشست اسلام اعضا شهرستان امام جمعه ریزی مراسم …

weblogyab.xyz/…/جهانی-جمعه-نشست-اسلام-اعضا-شهرستان-امامجمعه-ریزی…

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین سید جواد فقیه امامجمعه موقت اهمیت نماز جمعه از دیدگاه … شایعات حای از تمدید مسئولیت امام جمعه نایین در این شهر است احتمال حضور ایشان بنا … تبریک دهه مبارک فجر به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی دولت در سطح کش ….. بوکانمرکز علمی کاربردی گفتمان انقلاب اسلامیکتابخانه عمومی شهیدباهنر (ره) …

به مناسبت آغاز بکار پنجمین دوره‌ی مجلس خبرگان – تنهایی دل

13510301-ba.smartbloger.ir/…/به+مناسبت+آغاز+بکار+پنجمین+دوره‌ی+م…

قائم‌مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ضمن تقدیر از بصیرت و هوشمندی خبرگان ملت که با …. اکبر هاشمی رفسنجانی که نامزد انتخابات مجلس خبرگان از تهران است گفته “امیدواریم … امام جمعه ورامین افزود: امروز حضور پای صندوق های رأی یک تکلیف شرعی برای همه ملت ایران … گزارشی از برگزاری جشن به مناسبت گرامیداشت ایام الله دهه فجر.

واژگونی اتوبوس در محور نایین- یزد 27 مصدوم برجای گذاشت – …

www.sobhetaft.ir/…/-/واژگونی-اتوبوس-در-محور-نایین-یزد-27-مصدوم-ب…

۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – یک دستگاه اتوبوس مسافربری بین شهری در محور نایین– اردکان بر اثر لغزندگی جاده در پی بارش برف، واژگون شد و ۲۷ مجروح برجای گذاشت.

هفته مرگبار جاده های یزد با 29 کشته و زخمی/ آخرین تصادف، 9 …

www.yazdhonar.ir/…/-/هفته-مرگبار-جاده-های-یزد-با-29-کشته-و-زخمی-اخ…

۵ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – یک دستگاه خودرو زانتیا با تریلر در مسیر عقدا به نایین با هم برخورد کردند … امام جمعه ابرکوه مطرح کرد ….. داده و چهار مصدوم دیگر توسط واحد های امدادی اعزام شده به بیمارستان های نایین و … به گزارش یزد رسا گفتنی است روز دوشنبه 30 دیماه نیز واژگونی … سومین حادثه روز جمعه 4 بهمن ماه در جاده کمربندی یزد روبروی پیست …

جمعه داشته محبت انجام مدیریت جهادی مدیریت جهادی نماز جمعه امام …

weblogyas.xyz/…/جمعه-داشته-محبت-انجام-مدیریت-جهادی-مدیریت-جهادی-نما…

۷ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. – بدیهی است مسئولیت مطالب جستجو شده با عبارت جمعه داشته محبت انجام مدیریت … پیش از این حضور حاج آقا امینی امام جمعه نایین در نطنز قوت گرفته بود که … پیش از این هم حاج آقا انصاری به عنوان امام جمعه موقت شهرستان چندین … مراسم ضمن تبریک دهه مبارک فجر به تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی دولت در سطح کش

تبلیغات و اطلاع رسانی: بانک اطلاعاتی

www.espeli.ir/s/تبلیغات+و+اطلاع+رسانی%3A+بانک+اطلاعاتی

… پیشرو است – farsnews ادارات دستاوردهای خود را به جامعه اطلاع‌رسانی کنند – farsnews … خدمات نظام اسلامی در هفته دولت اطلاع‌رسانی شود – farsnews … اعلام فراخوان بخش اقلام تبلیغی و اطلاع‌رسانی فیلم فجر 35 – yjc سامانه اطلاع … دهه آینده عرصه بانک های اطلاعاتی جهانی – yjc … امام جمعه موقت نایین: اطلاع رسانی، کاری مهم و شایسته است – irna

امام جمعه شاهرود: غفلت ازداشته ها مهم ترین عامل بروز فتنه است – …

www.behesht-s.ir › جامعه

۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امام جمعه شاهرود: غفلت ازداشته ها مهم ترین عامل بروز فتنه است … ۸۸ یکی از روزهای بیاد ماندنی انقلاب اسلامی است ، گفت: اگر فتنه سال ۸۸ خسارت های مادی زیادی … اعلام کرد و گفت: این روز باید مانند اعیاد دهه فجر از سوی مردم گرامی داشته شود. … عبدالهیان به برگزاری گفتمان های دینی در آموزش و پرورش و دانشگاه ها اشاره کرد و …

۲۲ بهمن پیروزی انقلاب اسلامی -روز 22 بهمن 93 – عکس های خفن …

axbazigar.blogsky.com/1393/11/page/486

۴ روز پیش – اس ام اس تبریک دهه فجر – 22 بهمن 93 – دانلود فیلم دوبله فارسی . ….. امام جمعه موقت اهواز:راهپیمایی 22 بهمن امسال، باشکوه تر از سال های گذشته برگزار … تیم بانوان شاهین محمدیه قهرمان مسابقات والیبال فجر 93 نایین شد :: ایرنا -3 ساعت …… تا پای جان از دستاوردهای انقلاب محافظت خواهیم کرد/حضوردر راهپیمایی 22بهمن اثبات .

واژگونی خودرویی در عقدا 4 مصدوم به جا گذاشت – خبری تحلیلی …

www.nasimesadegh.ir/…/-/واژگونی-خودرویی-در-عقدا-4-مصدوم-به-جا-گذا…

۵ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – عصر دوشنبه ، واژگونی یک دستگاه خودرو ریو در محور عقداء به نایین 4 مصدوم بر … لازم به ذکر است که این حادثه ساعت 17 و 30 دقیقه عصر دوشنبه در 5 …

قیروکارزین شهرستان مشکلات توجه زمینه جمعه جمعه …

weblog24.site/…/قیروکارزین-شهرستان-مشکلات-توجه-زمینه-جمعهجمعه-قی…

حجت الاسلام اکبری امام جمعه قيروکارزين در نشست شورای اداری شهرستان … آقای کاظمی ،فرماندار،ضمن تبریک دهه فجربه نقش روحانیت درپیروزی انقلاب اسلامی اشاره نمود. … وزير علوم، تحقيقات فناوری برای شناساندن توانمندی های قيروکارزين به کشور …. شایعات حای از تمدید مسئولیت امام جمعه نایین در این شهر است احتمال حضور ایشان بنا …

با برگزاری جشن انقلاب صورت گرفت؛ گرامیداشت سی …

500shahrak.s2a.ir/…/با+برگزاري+جشن+انقلاب+صورت+گرفت؛+گراميد…

دهه مبارك فجر و گراميداشت سي و هفتمين سالگرد پیروزی انقلاب اسلامي برگزار شد، مدیران، …. رهبر معظم انقلاب در اجتماع عظیم مردم در سالگرد رحلت امام خمینی(ره): …. جمعه 14بهمن از ایام‌الله دهه فجر؛ «روز فناوری فضایی»؛ روز انقلاب اسلامي، انتظار … انتخابات از دستاوردهای بسيار بزرگ و ارزشمند انقلاب اسلامي است و باید همگان تلاش نمایند …

برچسب ها – در آمریکا – هدانا

hodana.ir/fa/tag/1127/در%20آمریکا

جلسه داده است انتظار بر این است که در پایان… ای ایران اعلام … سازمان بسیج دانشجویی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق ع در… برخی … می داند در برابر هرگونه انحراف از آرمان های انقلاب… کد خبر: … آغاز آتش بس موقت در یمن … سازمان با جمهوری اسلامی ایران دقایقی پیش در شورای حکام. … پاس شش دهه فعالیت هنری جمعه ۲۷ آذر در فرهنگسرای.

رسالت امروز حکام آل سلمان اختلاف‌انگیزی در کشورهای اسلامی …

nazgol95.blog.ir/…/رسالت-امروز-حکام-آل-سلمان-اختلاف-انگیزی-در-کشو…

دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه تکفیری‌ها سربازان سعودی و سعودی‌ها مجریان سیاست‌ منطقه‌ای صهیونیست‌ها هستند، گفت:رسالت امروز حکام آل سلمان …

رفسنجانی کشتند – shabakema

www.shabakema.com/news/search/?q=رفسنجانی%20کشتند&page…

وی این حرکات و معامله با سرمایه های انقلاب را به دور از اخلاق اسلامی دانست و گفت: دود … رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است روحانی سال ٩٦ دوباره منتخب. … به گزارش ایرنا، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نماز جمعه یزد افزود: …. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ابهر با اشاره به اینکه امسال برگزاری جشن های دهه فجر در …

بهمن ٩٠ – راهنما و اخبار دانشگاههای ایران برای دانشجویان و …

universityiran.persianblog.ir/1390/11/

۲۷ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. – 2- اصل‌ مدرک‌ دیپلم‌ متوسطه‌ نظام ‌قدیم‌ آموزش‌ متوسطه‌ یا گواهی‌ موقت‌ پایان‌ …. پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی طی ….. اسلامی طی 33 سال گذشته دستاوردهای بزرگی برای ملت ایران به ارمغان آورده است و …. است موثر باشد و علاوه بر دانشگاه هنر اسلامی تبریز دانشگاههای امام خمینی …

دکتر محسن فاطمی آپارات شک – آخرین اخبار ایران و جهان

khabarduni.ir/search/?q=دکتر+محسن+فاطمی+آپارات+شک

آپارات بستر اشتراک‌گذاری ویدیویی است که با داشتن گستره عظیمی از ویدیوها … همچنین برنامه های متنوعی توسط آپارات برای جشنواره تولید خواهد شد که در کانال … سخنرانی این مراسم توسط حجت‌الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران خواهد بود و …. ‌به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا-منطقه خراسان- همزمان با ایام فرخنده دهه فجر انقلاب اسلامی …

نقشه سایت – پایگاه خبری اطلاع رسانی وب دا دفتر اصفهان – …

webda.mui.ac.ir/صفحه-اصلی/نقشه-سایت.html

نشانه هایی که باور نمی کنید ناشی از بیماری های قلبی است! ….. در شبکه لنجان · کمپین ترک مصرف و عرضه دخانیات در مراسم نماز جمعه مصلی امام خمینی اصفهان ….. گزارشی از دستاوردهای عمرانی دوساله شبکه بهداشت شاهین شهر در قالب اجرای طرح تحول …… برپايي ايستگاه سلامت به مناسبت دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي در مركز آموزشي درماني …

پورتال جامع شهرداریهای کشور

pooyaweb-eshahrdari.ir/

پورتال شورای اسلامی شهر · معرفی شوراهای اسلامی دوره های قبل · معرفی اعضای شورای … پروژه های عمرانی · پروژه های بهره برداری شده · پروژه های در دست اجرا · پروژه های آینده.

نیوزهاب – سازمان انتقال خون ایران

www.newswire.ir/bulletin/b8a8682afc/type/htmlold

۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – امام جمعه قصرشیرین: نمازجمعه نمایشی از قدرت سیاسی نظام اسلامی است …. حال ضمن حفظ دست‌آوردهای پیشین در جلوگیری انتشار اچ آی وی و ایدز در بین معتادان …. به گزارش ایسنا، همه‌گیری ابتلا به ویروس ایدز در ایران، از اوایل دهه ۱۳۶۰ در میان ….. امام جمعه موقت نکا: آل سعود با دعوت نکردن ایران برای حج جانشین شیطان شد.

دستاوردهای – صفحه نخست

ghararhayebigharar-ba.zozanaqe.ir/tag/دستاوردهای

۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – سازمان «پایا» و تقدیر از دستاوردهای ایرانی – آمریکایی‌ها …. پروژه موج، از جمله مهمترین دستاوردهاي دفاعی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر و شاید به نوعی در حدود 4 دهه انقلاب هستند؛ دو شناوری …. گفتاورد: الگوهای نیروپویایی در گفتمان سیاسی- اقتصادی …. امام جمعه موقت دالاهو:تحریم‌های جدید آمریکا نقض آشکار برجام است.

دی ٩٠ – خبرنامه ایران

khabarnamehiran.persianblog.ir/1390/10/

۳۰ دی ۱۳۹۰ ه‍.ش. – محمد جواد ایمانی نایینی فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین – مهندسی برق الکترونیک …… در برابر جبهه انقلاب اسلامی گشوده شد و حقد و کینه سه دهه انقلاب اسلامی …. این مراسم بعد از نماز جمعه تهران با حضور آیت‌الله امامی‌کاشانی و آیت‌الله …… روز برای دستاوردهای جدید گام بر می‌دارند و عدم وابستگی تمام صنایع به …

منبع

gedan.ir/…/Y2FjYW8tbWlsay5jb2ZlYmxvZy5pci90YWcv2LTZh9ix2L…

حضور امام جمعه محترم شهرستان قرچک جهت عيادت ودلجويي از مددجويان …. همچنین در این نمایشگاه که تا پایان دهه فجر در حال برگزاری است،از علاقمندان جهت . … صحبت های ریاست محترم جمهوری اسلامی، نسبت به شورای نگهبان و اقدام انقلابی و …. نهم مهرماه روز جهاني سالمندان فرماندار و امام جمعه موقت شهرستان و مسئولین ….. نمایشگاه دستاوردهای علمی

خیلی جالب – روزانه

40newskol.parsiblog.com/Posts/114/

۳ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – عبور موقت هوای اصفهان ازخط آلودگی ….. مشکل غرب با خط فکری و اندیشه‌های اسلامی است …. تابناک: استاندار اصفهان گفت: مراسم دهه فجر گفتمان ارزشهای انقلاب را تعمیق می … جلسه ستاد عالی دهه فجر هستان، فرمود: امیدوارم امسال نیز همانند سال های گذشته … استاندار اصفهان تصریح کرد: دهه فجر یک دهه خاص و ویژه هست و امام …

صفحه 1–26 دی 87 – روزنامه عصر مردم – blogfa.com

asremardom.blogfa.com/87104.aspx

۳۰ دی ۱۳۸۷ ه‍.ش. – در این نشست حاضرین از آخرین دستاوردهای علمی در جهت پیشگیری از آسیبها و …… بی آزار بوده و صرفاً باعث بروز اختلالات موقت در روند انجام عمليات در رایانه …… مهم و راهي است که امام(ره) معرفي کرد و مردم ما نيز آزادي، توسعه و پيشرفتي که …. در اغاز حيات دهه چهارم انقلاب اسلامي معنايي خاص براي دنيا خواهد داشت و انقلاب و …

جنگ – خراسان شمالی | پایگاه خبری گرمه

www.garmeh.ir/(S(3fqjukytvbhiveiqfzpv4gcv))/search.aspx?id=%20جنگ

امام جمعه بجنورد گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران بازوي توانمند نظام و انقلاب و … امام جمعه موقت شهر گرمه ضمن محکوم کردن هتک حرمت به صحابه پیامبر اکرم به ویژه مرقد …. اسلامی را از دستاوردهاي سفرمقام معظم رهبري به استان خراسان شمالي برشمرد. …… نزدیک دو دهه است دریاچه ارومیه هر سال با ۴۰ سانتیمترکاهش روزهای بسیاربحرانی را …

انجمن پویا

anjomanpoya.bla.tisred.xyz/

و محمد (ص) ، علی (ع) و فاطمه (س) و زینب (س) را بر خود نقش ابدی زده است آنان که. با پیکار مقدس خویش حماسه های شکوهمند و جاوید در سازندگی انسان متعهد به. وجود آوردند و با …. بازگشت امام خمینی(ره) به میهن در سال 1357 و آغاز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامیانقلاب اسلامی، گفتمان دینی، تثبیت ارزش‌های الهی و عدالت گستری. جمعه. 16/11/94.

1300 مبلغ به سراسر کشور اعزام می‌شوند

newzes.ir/search/?q…

سرپرست اداره اعزام مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه با توجه به این که از 23 … 95 در سایت لبیک آغاز شده است و ثبت‌نام شانزدهمین مرحله اعزام دانشجویان به عتبات …. ایام الله دهه فجر اشاره کرد و افزود: برگزاری گفتمان انقلاب در ادارات، مساجد، هیئت … اسلامی شهرستان زنجان گفت: روحانیون و مبلغین با محوریت انقلاب و دستاوردهای …

هسته مرکزی – جهاد علمی دانشجویان خوروبیابانک

jeidan.persianblog.ir/tag/هسته_مرکزی

جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ – ٩:۱۱ ب.ظ … این نوجوان ممکن است فردا کسى مثل امام بزرگوار ما بشود، ممکن است یک مصلح ….. پیام خور: فرماندار نایین اسامی نامزدهای انتخاباتی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه ….. dahe fajr دانلود سرودها و موسیقی های دهه فجر انقلاب ….. و پیشرفت در موضوع هسته ای بخشی از این دستاوردها بوده است و این روند پیروزی ادامه …

مطالب قدیمی تر – اداره فرهنگی و اجتماعی پیام نور فریمان – …

www.f4f4f4.blogfa.com/?p=153

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ ه‍.ش. – خواهشمند است از مراجعه حضوری به واحد امتحانات خودداری فرمائید. …. امام جمعه موقت شهرستان فریمان در خطبه های نماز جمعه این هفته فریمان نویسنده: … (ع)، شهدا و در پاسداشت دستاوردهای انقلاب اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی در سراسر … پيام نور فريمان كميته – تالار گفتمان دانشجويان پيام نور فريمان شهيد رضا صادقي …

روستا دیار تاریخی کوریجان

funsgood.in/post/6656885_42/روستا-دیار-تاریخی-کوریجان.html

۶ روز پیش – به نقل از نافع، امام جمعه رزن در این آیین گفت: شهید مدنی یک “عالم” به معنای … این روستا همانند جزیره‌ای کوچک در میان دریای شن‌های روان است. … فرماندارهمدان: ۱۸۰ پروژه عمرانی در ایام الله دهه فجر در همدان افتتاح می‌شودسفر یک‌روزه نوبخت به اسدآباد …. های شهر همدان (٢) امام جمعه موقت (٢) سالور (٢) شورای اسلامی شهر همدان (٢) شهر …

خبرهای سمیرم – پایگاه اطلاع رسانی شهرستان سمیرم

www.semiromi.ir/index.php?option=com_content&view…id…

7, دیدار رهبر انقلاب اسلامی ایران با مسئولین استان اصفهان (نماینده مردم سمیرم), 170 …. 82, چهارمین نمایشگاه ‘توانمندی ها و دستاوردهای سازمان های مردم نهاد استان اصفهان+ …. 248, امام جمعه سمیرم گفت: عزاداری ها باید با معرفت و بصیرت همراه باشد. 670 ….. آزاد اسلامی واحد سمیرم از افتتاح ساختمان این دانشگاه همزمان با ایام الله دهه فجر ۹۱ خبر داد.

آمریکایی ها در تلاش هستند که پس از توافق هسته ای، موقعیت …

www23678.cnki6.com/news/f4ef46634387.html

۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – طرح امام‌شناسی و سبک زندگی اسلامی در خدابنده برگزار شد/۳۰ کتابخانه مدارس … از نظر اتحادیه اروپا و قدرت های جهانی، موجب موازنه قدرت در منطقه شده است، ادامه داد: … و خدماتی در خدابنده به مناسبت دهه فجر/تصاویر · همایش اقتصادمقاومتی،کشاورزی … دشمن است/انتخابات از دستاوردهای بسیار بزرگ و ارزشمند انقلاب اسلامی است …

جنبش کارگری و مروری براعتصابات و اعتراضات کارگران …

https://eshtrak.wordpress.com/…/جنبش-کارگری-و-مروری-براعتصابات-…

۱۴ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. – درطی این ماه دست کم ۱۰ تجمع یا اعتصاب کارگری شکل گرفته است وچهارفعال …. موسسات دولتی ومجلس، درکناراظهارنظرات امام جمعه ها ، وبلاگ ها و سایت های دولتی و ….. پيشنهاد می کنم کارگران ، جوانان وزنان انقلابی از فرصت ديدار های عيد و …… سالگرد دهه فجر انقلاب اسلامي، كارگران را سهامداران اصلي انقلاب اسلامي خواند و …

بیداری، ثمره خون شهید – رسانه ی خبری وبلاگی

fardanews.rasanetv.ir/list/page-663267.html

اسلامی ثمره خون شهداست گروه سیاسی: امام جمعه موقت سنندج گفت: امام جمعه موقت سنندج … برنامه ریزی دهه مبارک فجر خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران ثمره خون هزاران شهید است. …. و ا بیداری اسلامی که ثمرة خون میلیون های شهید نهضت های اسلامی است. …. وبلاگ قالب هاي پيچک لي “، حفظ دستاوردهای بزرگ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بوده است …

پارسیان قهرمان مسابقات فوتسال روستایی و عشایری – …

indexwar.ir/پارسیان-قهرمان-مسابقات-فوتسال-روستای/

۱ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – فرماندار پارسیان: توسعه ورزش روستایی مورد توجه است – ورزش … … سفیر قرقیزستان: ایران در توسعه ورزش های روستایی و عشایری. … پارسیان قهرمان مسابقات فوتسال روستایی و عشایری · ۳۱مدال دستاورد ۵ … kahlek.ir/index.php/post194486 ….. اسلامی بخش ارم از برگزاری جشنواره عشایری ، روستایی در ایام دهه فجر در …

اسفند ٩٤ – کانال اذهان عمومی

atv.persianblog.ir/1394/12/

۲۸ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رصد‌خانه «تابناک»، جایی است که خبرهایی ‌گاه غیررسمی و ‌گاه اخباری که ….. یک بار در نماز جمعه توضیح دادم که کوفه یکی از بهترین شهرهای اسلامی بود. ….. وی از اواسط دهه 60 در سینمای ایران به عنوان نویسنده و کارگردان فعالیت خود …… ایشان ارتقا جایگاه زنان را یکی از دستاورد‌های انقلاب اسلامی دانست و با …… حوزه نائین.

آخرین اخبار دیگر رسانه های خبری کشور بایگانی – صفحه 77 …

shababpress.ir/Cyberspace/press/news/page/77/

۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حجت الاسلام بارانی امام جمعه مهدیشهر نیز در این مراسم گفت: ۹ دی تجلی …. دی ماه سال ۸۸ اقتدار و استحکام نظام و گفتمان انقلاب اسلامی را نزد دوستان و دشمنان ارتقا … کرد در آنجایی که اعتقادات آنها و حوزه امنیت ملی و دستاوردهای ملی کشور مورد هجمه ….. اقدام به پیشروی می‌کند، در مقابل جریان انقلابی در دو دهه گذشته با اسامی چون …

آخرین اخبار دیگر رسانه های خبری کشور بایگانی – صفحه 929 …

shababpress.ir/Cyberspace/press/news/page/929/

از دهه شصت تا قبل از شهادتش مراسم غسل و کفن و دفن اموات را فی‌سبیل الله انجام می‌داد. …. حاج رضا انقلاب اسلامی را یکی از معجزات بزرگ قرن می‌دانست و حفظ انقلاب را از اوجب …. امام جمعه موقت تهران افزود: آن طرف دنیای اسلام حادثه‌ای اتفاق افتاد به خطیب نماز جمعه …. وی بخشی از دستاوردهای دفاع مقدس برای کشور را از منظر داخل و بین الملل را …

مطالب قدیمی‌تر – اخبار شهرستانهای لامرد،مهروپارسیان – blogfa.com

leshkon.blogfa.com/author/leshkon?p=11

امام فرمود:ارزش همين كفش كهنه در نظر من از حكومت و امارت بر شما بيشتر است،مگر آنكه به …… در سطح منطقه ای و ملی از دستاوردهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی است. …. 8) سید حمید رضا طباطبایی جایگزین حسین حسنی بافرانی در حوزه انتخابی نایین …… دهه فجر انقلاب اسلامی گزارش داد و گفت : سیاست ما بر این بوده است که برنامه های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *