تصاویر ابشار ورسک

By | مارس 10, 2017

نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cb”:3,”cl”:18,”id”:”zB3mj33DMXtnKM:”,”oh”:696,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/6/22/2590839_522.jpg”,”ow”:460,”pt”:”راهکارنیوز – تصاویر آبشار زیبای «ورسک»”,”rh”:”rahkarnews.ir”,”ru”:”http://www.rahkarnews.ir/fa/doc/news/10967/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9″,”st”:”راهکارنیوز”,”th”:150,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTabQKpay8z9DnWoHZy0z8cFBaw49TYAFx4_Q0V0NCrWiCiTry2UqxufEE”,”tw”:99}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cb”:3,”cl”:3,”cr”:3,”id”:”LA4Y-UEaF2hjhM:”,”oh”:956,”ou”:”http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2014/07/%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-5.jpg”,”ow”:640,”pt”:”آبشار ورسک | معرفی جاذبه های گردشگری ایران”,”rh”:”seeiran.ir”,”ru”:”http://seeiran.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9/”,”st”:”سیری در ایران”,”th”:149,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQWg_NlVa0JG4G7OjtZB6j2hU3HitI-k6I_Gjrsyn2-TuOAYQOTRtYQvPzi”,”tw”:100}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“id”:”0qDDIbko0Bt5sM:”,”oh”:694,”ou”:”http://www.poolnews.ir/files/fa/news/1395/3/23/208982_614.jpg”,”ow”:463,”pt”:”آبشار ورسک (عکس)”,”rh”:”poolnews.ir”,”ru”:”http://www.poolnews.ir/fa/news/185612/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”st”:”پول نیوز”,”th”:144,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSJ9ko0aaYAONmSQHFa-zylZc-bVXNCLY8s2WGtKcEO8V57fwwbIk_MQtC8″,”tw”:96}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cr”:6,”id”:”VOwI343mwQYR0M:”,”oh”:375,”ou”:”http://axgig.com/images/04087862517818510213.jpg”,”ow”:500,”pt”:”ارتفاع مثبت – تصاویری از دامنه شمالی تیزکوه در منطقه ورسک سوادکوه”,”rh”:”ertefaplus.blogfa.com”,”ru”:”http://ertefaplus.blogfa.com/post/3″,”st”:”ارتفاع مثبت”,”th”:145,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQQQbdWZU-NSBspW2F73bEz854JbseJFJ8fs-b8ErCUpcqdrIGVIIAyJxI56Q”,”tw”:193}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“id”:”aawfQ4t2Na3JNM:”,”oh”:692,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/6/22/2590838_171.jpg”,”ow”:464,”pt”:”راهکارنیوز – تصاویر آبشار زیبای «ورسک»”,”rh”:”rahkarnews.ir”,”ru”:”http://www.rahkarnews.ir/fa/doc/news/10967/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9″,”st”:”راهکارنیوز”,”th”:143,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRn_iC_QZyF1MKJrSw85d_lTncuGz8GU2K_cVXMpUv08OrJySqOLv_qFihI”,”tw”:96}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“id”:”txS_CtRDjL5R4M:”,”oh”:380,”ou”:”http://dabirln.com/img/SHIRGAH/SH002.jpg”,”ow”:506,”pt”:”فوتو گالری : تصاویر برتر دنیا – عکس های زیبا از پل ورسک”,”rh”:”atelieh.mihanblog.com”,”ru”:”http://atelieh.mihanblog.com/post/190″,”st”:”تصاویر برتر دنیا”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS9T97M_djsTsqE0qa4wmlSBRoEaoUwj-khyIf2SIyLJa5od2g-WRNcKGo”,”tw”:161}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cl”:12,”id”:”xRp8ldl9peXEFM:”,”oh”:300,”ou”:”http://hamgardi.com/H_Images/s_9778/7m5A9B/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-100884-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C.jpg”,”ow”:249,”pt”:”آبشار ورسک – پل سفید – مازندران – جاذبه طبیعت”,”rh”:”hamgardi.com”,”ru”:”http://hamgardi.com/place/9778″,”st”:”همگردی”,”th”:122,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQj6zDd0Gtea-x-8giuQyiyxPcwQ4nXUK2zfwpJ0H45DAHCFAwcb9XBkA”,”tw”:101}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“id”:”mQIN-Q0aul4ivM:”,”oh”:380,”ou”:”http://dabirln.com/img/SHIRGAH/SH001.jpg”,”ow”:506,”pt”:”فوتو گالری : تصاویر برتر دنیا – عکس های زیبا از پل ورسک”,”rh”:”atelieh.mihanblog.com”,”ru”:”http://atelieh.mihanblog.com/post/190″,”st”:”تصاویر برتر دنیا”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRyic6YFHBnFdBNoxHCvOo9xK1GWMIg4ZaiMIga-hNW0eeh0itSAnJdVlY”,”tw”:161}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cl”:3,”id”:”CNGjptUEwau-2M:”,”oh”:330,”ou”:”http://www.shebreh.ir/wp-content/uploads/2014/09/2590839_5222-460×330.jpg”,”ow”:460,”pt”:”زیبایی های آبشار ورسک + تصاویر – shebreh.ir”,”rh”:”shebreh.ir”,”ru”:”http://www.shebreh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/”,”st”:”shebreh.ir”,”th”:117,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSJEfV9Z7NjxcgQsez2Uaxn_A6l3k1Unca73-g7gwf5sqsJxuVCk3Q20fJ4″,”tw”:163}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cr”:3,”id”:”JPYChNOz9E4AjM:”,”oh”:267,”ou”:”http://hamgardi.com/H_Images/s_14540/1m7E8B/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-48876-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C.jpg”,”ow”:400,”pt”:”آبشار ورسک – پل سفید – مازندران – جاذبه طبیعت”,”rh”:”hamgardi.com”,”ru”:”http://hamgardi.com/place/9778″,”st”:”همگردی”,”th”:109,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTJPQl2KTMv9OqWV5J5jz9HOQbRofS4sLcZ4tFvgCphSegj-K33sheuoefB”,”tw”:163}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“id”:”L6zc-DFty_QIzM:”,”oh”:600,”ou”:”http://seeiran.ir/wp-content/uploads/2014/07/%D9%BE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-4.jpg”,”ow”:750,”pt”:”پل ورسک و سه خط طلا | معرفی جاذبه های گردشگری ایران”,”rh”:”seeiran.ir”,”ru”:”http://seeiran.ir/%D9%BE%D9%84-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%B7-%D8%B7%D9%84%D8%A7/”,”st”:”سیری در ایران”,”th”:112,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRZqqzCgeAE_MXnVoJTgfZhw4ERy_PG2dx9s6YKOfdfrv2fi-Rb4T866WU”,”tw”:140}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“cr”:3,”id”:”dx__ecX8vpjyAM:”,”oh”:398,”ou”:”http://www.gardeshnameh.ir/wp-content/uploads/2016/02/%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-6.jpg”,”ow”:640,”pt”:”آبشار ورسک در مازندران – معرفی جاذبه های گردشگری ایران و جهان”,”rh”:”gardeshnameh.ir”,”ru”:”http://www.gardeshnameh.ir/%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B3%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/”,”st”:”معرفی جاذبه های گردشگری ایران و جهان”,”th”:109,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTthud8aZsLFqEDtJOE8I-TvQ8bm1F_R8t9npE0w0Fqv5nxpF3ybo9tXlP0″,”tw”:175}
نتیجه تصویری برای تصاویر ابشار ورسک

{“id”:”hstG5FRnVwXCTM:”,”oh”:850,”ou”:”http://www.parsnaz.com/images/2015/09/973942901.jpg”,”ow”:1134,”pt”:”آشنایی با پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک”,”rh”:”parsnaz.com”,”ru”:”http://www.parsnaz.com/meet-paul-heather-heather-valley-village.html”,”st”:”پارس ناز”,”th”:111,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSij0E6gBjjqvt5BsSOACDgRrXSzy0J4AD4CVkQQQAyXW2B3QYwlDmPFX8″,”tw”:148}
تصاویر بیشتر برای ابشار ورسکگزارش تصاویر

آبشار ورسک | معرفی جاذبه های گردشگری ایران – سیری در ایران

seeiran.ir › استان ها و شهرها › استان مازندران › سوادکوه › آبشار ورسک

آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله … آبشار بسیار زیبا و پرآب چشمه علی که همان آبشار فصلی ورسک می باشد به … در صورتیکه بخواهید تصاویر جدید و یا اصلاحی را برای ما بفرستید، از طریق ایمیل …

آبشار ورسک – پل سفید – مازندران – جاذبه طبیعت – همگردی

hamgardi.com/place/9778

رتبه: ۸٫۹۱۰ – ‏۱۰ رأی

آبشار ورسک – در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله اتابک و تیزکوه، دره ای بسیار زیبا و نیمه جنگلی وجود داره که نسبتا عمیق بوده و چشم هر بیننده ای را به …

آبشار ورسک، پل سفید – کویر ها و بیابان های ایران

www.irandeserts.com › درگاه کویر › طبیعت ایران › آبشارهای ایران

آبشار ورسک پل سفيد E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستاي زيباي ورسک و در زير قله اتابک و تيزکوه، دره اي بسيار زيبا و نيمه جنگلي وجود دارد که نسبتا عميق بوده …

آبشار ورسک (عکس) – پول نیوز

www.poolnews.ir/fa/news/185612/آبشار-ورسک-عکس

۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آبشار ورسک در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله اتابک و تیزکوه قرار دارد.

آبشار ورسک پل سفید و آبشار چشمه علی | مجله تفریحی …

www.tandisfun.ir › گردشگری

به گزارش مجله تفریحی تندیس فان آبشار ورسک یکی از مکان های زیبای استان مازندران و روستای ورسک است . آبشار چشمه علی که همان آبشار فصلی ورسک می باشد …

آبشار ورسک(سوادکوه، استان مازندران) | گروه طبیعت گردی …

afracamp.ir/1393/10/ورسک/

۶ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در نزدیکی پل پر آوازه ورسک بر مسیر ریلی تهران شمال، آبشار فصلی و زیبایی در انتهای یک تنگه جاری است.

آبشار ورسک پل سفید – گردش مگ

gardeshmag.com/4359/آبشار-ورسک-پل-سفید/

۱۵ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آبشار ورسک پل سفید آبشار ورسک پل سفیدآبشار ورسک پل سفید آبشار ورسک پل سفید … روستای ورسک بعد از جاده فیروزکوه به سمت گردنه گدوک کمی قبل از پل ورسک که با … آشنایی با باغ زیبای هارون در کشمیر + تصاویر.

آبشار ورسک کجاست؟| تور آبشار ورسک – هایپرشیا

hipersia.com/news.cfm?id=595

۴ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آبشار ورسک کجاست؟ مسیر دسترسی به این آبشار چگونه است؟ تورهای هایپرشیا برای آبشار ورسک چیست؟ این مقاله به پاسخ این سوالات می پردازد.

آبشار ورسک و قله تیزکوه(3000 متر) – 30 و 31 مرداد 93

www.varkesh.com/2013…/آبشار-ورسک-و-قله-تیزکوه3000-متر-30-و-31-مرداد-93

بازدید از پل ورسک و حرکت به سمت آبشار ورسک و برگشت به روستای … و فضاهای مجازی دیگر و بعضا در حوزه نشر، در تمامی برنامه ها، فیلم و عکس گرفته میشود.

سفر 1 روزه به آبشار ورسک – ک.م.م – کورش.محمد حسین.محمد

kmmclub.persianblog.ir/post/10/

رفتن به آبشار ورسک یک برنامه 1 روزه کوتاه مدت است. تنها نیم ساعت پیاده روی برای دیدن آبشار زیبای ورسک کافیست. بجز 1-2 مورد بقیه مسیر راباید در یک سطح …

معرفی 100 جاذبه برتر گردشگری ایران/ از ارگ راین و پل …

www.mashreghnews.ir/…/معرفی-100-جاذبه-برتر-گردشگری-ایران-از-ارگ-راین-و-پل…

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله …. برای دیدن تصاویر بیشتر اینجا و اینجا کلیلک کنید.

آبشار ورسک

www.makanbin.com/mazandaran/?place=آبشار-ورسک

آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله اتابک و تیزکوه، دره ای بسیار زیبا و نیمه جنگلی وجود دارد که نسبتا عمیق بوده …

مسیر راه – سوادکوه گردی

www.salman.ir/Masire%20Rah.htm

طریقه رزرو ؛ چند روز قبل از سفر به شيرگاه با من تماس بگيريد ، پس از اخذ شماره حساب و واريز نمودن اجاره ، با بنده تماس ، … آبشار و گذر نمودن از عرض رودخانۀ به عمق نيم متري را به همراه داشته باشيد{دمپایی … تصویر تک درخت به سمت جاده تهران شمال.

دیدنی‌های سوادکوه؛ از آبشار گزو تا دریاچه شورمست+تصاویر – …

www.titreemroz.ir/fa/…/دیدنی‌های-سوادکوه-از-آبشار-گزو-تا-دریاچه-شورمستتصاویر

۲۶ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش تیتر امروز، سوادکوه در استان مازندران دارای جاذبه های طبیعی بسیاری مانند آبشارهای گزو و ورسک، دریاچه شورمست و جنگل‌های بکری است.

پل ورسک – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/پل_ورسک

پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد. این پل که از شاهکارهای …. دویست ریالی – پشت اسکناس تصویر راه آهن شمال – پل ورسک. تصویر راه‌آهن شمال نزدیک پل …

دریاچه شورمست-مازندران – ایرانگردی

jaddeh.persianblog.ir/post/50/

۱۸ خرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – انعکاس تصویر کوههای پوشیده از درخت اطراف در این دریاچه منظره چشم نوازی … بعد از فیروزکوه و گذشتن از کنار “پل ورسک” به شهر پل سفید میرسید.

تور دریاچه شورمست آبشار ورسک 22 فروردین 1396

arandtour.com/tour.cfm?id=152

تور دریاچه شورمست آبشار ورسک. خانه دریاچه شورمست … بازدید از دریاچه شورمست، جنگلهای زیبای سواد کوه، پل ورسک، پیاده روی تا آبشار ورسک. تصاویر بیشتر.

پل ورسک | گردشگری و تور تیشینه

www.tishineh.com/touritem/953/پل-ورسک

این پل در درّهٔ ورسک در روستای ورسک در شهرستان سوادکوه، واقع در ۸۵ کی. … پل ورسک. 2 4. تصاویر; توضیحات; نقشه; مسیر; جاذبه های گردشگری; آداب و رسوم; مطالب ….. آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر …

آشنایی با پل تاریخی ورسک در دره ورسک+تصاویر-پرشین …

www.persianpersia.com/social/sdetails.php?articleid=25683&parentid=132…

۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پرشین پرشیا: پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب و ۸۵ کیلومتری شهر قائمشهر در محور فیروزکوه و در …

[PDF]تور یک روزه آبشار ورسک و دریاچه شورمست *گشت ها:بازدید از …

www.arshiansalar.com/images/tours/دریاچه%20شورمست%20و%20آبشار%20ورسک.pdf

تور یک روزه آبشار ورسک و دریاچه شورمست. زمان. برگشت. زمان حرکت. قیمت بدون اتوبوس قیمت با اتوبوس. نوع تور. حدود. 11. شب. 4. صبح. 90000. تومان. 65000. تومان.

ارتفاع مثبت – تصاویری از دامنه شمالی تیزکوه در منطقه ورسک …

ertefaplus.blogfa.com/post/3

ابشار ورسک. AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان. روستای ورسک در طول مسیر به مال بمرد. AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان.

سفر ریلی روی زیباترین مسیر ایران / عبور با قطار از روی …

www.fardanews.com/…/سفر-ریلی-روی-زیباترین-مسیر-ایران-عبور-با-قطار-از-رو…

۸ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فاصله میان فیروزکوه تا ورسک احتمالا زیباترین بخش مسیر این سفر است و اگر … پارک جنگلی «جوارم»، دریاچه سد البرز، برج «لاجیم» و آبشار«ولیلا» بروید. … و زیباترین کاخ‌های ایرانی/ از تخت جمشید تا کاخ گلستان +تصاویر …

معرفی 100 جاذبه برتر گردشگری ایران/ از ارگ راین و پل …

khabarfarsi.com/u/1840092

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – معرفی 100 جاذبه برتر گردشگری ایران/ از ارگ راین و پل ورسک تا ماسوله و گهر . …. روایتی از لرستان، سرزمین آبشارهای شگفت انگیز+ تصاویر.

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و …

dalahoo.com/trip.cfm?id=11190

۲۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک، پیاده روی در منطقه سوادکوه. دالاهو مجری تخصصی تورهای یک روزه و طبیعت گردی. بهار 95 در تور دریاچه شورمست و …

بهترین های طبیعت گردی . دریاچه شورمست و آبشار ورسک | …

www.ecarevan.com/blog/دریاچه-شورمست/

در این نوشته می خوانید : دریاچه شورمست کجاست | اطلاعات ضروری سفر | تصاویر … به تهران ) : برای سفر به دریاچه شورمست و آبشار ورسک به یک روز زمان نیاز دارید.

سوادکوه شیرگاه(بهشت گمشده ایران)

shirgahi.blogfa.com/

در آن نزدیکی آبشار بسیار زیبا و پرآب چشمه علی که همان آبشار فصلی ورسک در انتهای … برای رسیدن به این آبشار، باید از جاده فیروزکوه از تهران که به سمت شمال راهی می ….. سیامک شایقی درباره آخرین وضعیت فیلم جدید خود با نام «ماه بر فراز زیر آب» …

رویای مه آلود آبشار ورسک تا سد سنبل رود عکس – خبر 24

www.khabar-24.com/search/?q=رویای+مه+آلود+آبشار+ورسک+تا+سد+سنبل…

امروز برای شما یک پیشنهاد ویژه داریم. اگر تصمیم دارید به مناطق شمالی کشور سفر کنید، به جای اینکه خود را درگیر هوای گرم و شرجی سواحل دریای خزر کنید، راهی …

۸۶/۰۷/۰۱ – ۸۶/۰۷/۰۷ – ورسک شهر زیباییها – blogfa.com

newveresk.blogfa.com/86071.aspx

۷ مهر ۱۳۸۶ ه‍.ش. – new veresk. یه سری تصویر زمینه توپ از ورسک … میخام شمارو ببرم آبشار ورسک … بالای این مینی آبشار یه دو راهی داره که شما باید سمت راست برین.

ابشار چشمه علی/ ورسک-سوادکوه(روی مشاهده تصاویر کلیک …

www.cloob.com/c/pershiacivilization/119091235

۲۳ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ابشار چشمه علی/ ورسک-سوادکوه(روی مشاهده تصاویر کلیک کنید)

کار شگفت رضاخان در زمان گشایش پل ورسک – مهرمیهن

www.mehremihan.ir/…/2838-کار-شگفت-رضاخان-در-زمان-گشایش-پل-ورسک.html

پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در …. برگ نخست گذشته ی ایران کار شگفت رضاخان در زمان گشایش پل ورسک.

معرفی 100 جاذبه برتر گردشگری ایران/ از ارگ راین و پل …

sadkhabar.ir/…/معرفی-100-جاذبه-برتر-گردشگری-ایران-از-ارگ-راین-و-پل-ورسک-تا…

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – از روستای ورسک تا زیر آبشار حدود ۳۰ دقیقه راه می باشد که نیمی از آن از کنار آب رودخانه می …. برای دیدن تصاویر بیشتر اینجا و اینجا کلیلک کنید.

تور یک روزه دریاچه شورمست و دره ورسک – تور اسپیلت

www.spilet.com/Tour15.aspx

تور دریاچه شورمست و دره ورسک – فولبرد … روی در مسیرهای بکر جنگل، پیمایش دره زیبای ورسک تا رسیدن به آبشار و آب بازی هیجان انگیز، عکاسی از دورنمای چشمه رنگارنگ شور آب. … تصاویر و توضیحات بیشتر درباره وسایل سفرهای طبیعت گردی.

پل ورسك ( تصویری ) – تکناز

www.taknaz.net/news_detail_11637.html

جاذبه های توریستی جدید و بی نظیر فومن · تصاویر دیدنی از منطقه حفاظت شده دنا · آشنایی با دره هندوستان ایران (عکس) · آبشار برغمد در سبزوار · آبشار جنگلک در تهران …

اردوی آبشار ورسک و دره امامزاده و قلعه اولاد – سلام همنورد

salamhamnavard.ir/index.php/…/820-اردوی-آبشار-ورسک-و-دره-امامزاده-و-قلعه-اولاد.htm…

اردوی آبشار ورسک و دره امامزاده و قلعه اولاد. … مه دل شه جان پل ورسک، ها خواهه … چلک و چلک ثبت دقایق و تصاویر با بانوی پیر و خنده های ممتد همنوردان از رسیدن به مقصود …

آبشار ورسک و دریاچه شورمست؛ بی‌نظیر و بکر | امروز آنلاین

www.emruzonline.com › سبک زندگی › گردشگری

۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برای رفتن به آبشار ورسک باید در امتداد رودخانه حرکت کنید تا به آبشار زیبای ورسک … یعنی مسیر رسیدن به آبشار دقیقاً از زیر پل ورسک می‌گذرد.

پل زيباي «ورسک» کجاست؟

www.parsacity.com/tourism-article/tourism…/8591-پل-زيباي-«ورسک»-کجاست؟.html

پل ورسک در دره ورسک در روستاي ورسک، واقع در ۴۵ کيلومتري جنوب شهر زيرآب و ۸۵ کيلومتري شهر قائمشهر در محور فيروزکوه و در مسير راه آهن شمال قرار دارد.

فوتو گالری : تصاویر برتر دنیا – عکس های زیبا از پل ورسک

atelieh.mihanblog.com/post/190

۲۱ مهر ۱۳۸۸ ه‍.ش. – پل ورسک در روستای ورسک. جاده فیروزکوه. پل زیبای ورسك در روستای ورسك. طبقه بندی: عكس های مختلف از تهران، برچسب ها: پل ورسک، روستای …

شمال نیوز :: پل ورسک در شهرستان سوادکوه

www.shomalnews.com/view/…/پل%20ورسک%20در%20شهرستان%20سوادکوه%20/

پل ورسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سوادکوه قرار دارد. … پل ورسک از نمایی دیگر. آبشار ورسک … فقط تصویر تابلوی تصویربرداری ممنوع را از تصاویر سایت پاک کردید !!! یعنی بجای حل …

آشنایی با روستای رمچاه قشم | معرفی جاذبه های گردشگری ایران …

www.elmesafar.ir › ایرانگردی

۱۰ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مطلب قبلی مکان تفریحی آبشار ورسک همراه عکس … 668 views; تصاویری از رودخانه های رنگی و جذاب دنیا – 534 views; آشنایی با سوغاتی روسیه …

1000+ images about savadkoh on Pinterest | Iran

https://www.pinterest.com/makanbin/savadkoh/

آبشار دراسله | مکان بین مازندران. Save Learn more … پل ورسک و سه خط طلا | مکان بین مازندران. Save Learn more … آبشار ورسک | مکان بین مازندران. Save Learn more …

مازندنومه :ایجاد روستایی جعلی به نام «اجت» در ورسک

www.mazandnume.com/fullcontent/…/ایجاد–روستایی-جعلی-به-نام–«اجت»-در-ورسک/

مازندنومه؛ سرویس محیط زیست و گردشگری: ورسک روستایی زیبا و کوهستانی در کنار … در پی شکوائیه مردم و شورای روستای ورسک، فرماندار سوادکوه که خود اولین امضا …… خانه های کذایی که ساخته شده همگی با قطع درختانیست که در تصاویر آمده، دروغ را …

تصاویر/ پل ورسک ۸۰ ساله شد | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/194134

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سوادکوه استان مازندران قرار دارد. این پل که از …

شهرستان زیبای سوادکوه

www.savadkooh.blogfa.com/

۹ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. – تصاویری از روستای ولیلا در سوادکوه ….. دریاچه شورمست , آبشار شوراب , آبشار ورسک ,آبشار سله بن , آبشار کولک اندون , غار اسپهبد خورشبد , غار …

پل بی نظیر ورسک در استان مازندران !+ تصاویر – تالاب

www.talab.org/tourism/historical/paul-unparalleled-heather.html

یکی از بهترین پل هایی که در زمان رضا شاه در ایران ساخته شده پل ورسک میباشد به گزارش تالاب پیمان صدفی پژوهشگر که درباره … مجموعه : مکانهای تاریخی ایران. پل بی نظیر ورسک در استان مازندران !+ تصاویر …. آبشار لاتون بلندترین آبشار ایران.

تور یک روزه دریاچه شورمست و آبشار ورسک

marliktour.com/web/تورهای-ایرانم-گردی-ویژه-نوروز-92/228-تور-یک-روزه.html

طولانی ترین جاده جنگلی ایران،طولانی ترین جاده ایران،جاده جنگلی ایران.

گزارش برنامه صعود قله اتابک از شوراب و گشت ورسک- 2 و 3 …

sepanjkooh.persianblog.ir/post/129/

۲۴ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – صعود زمستانه قله اتابک ، صعود قلعه مازیار ورسک و بازدید پل و تنگه ورسک *** … امتداد این دره به آبشار ورسک می رسد و با امتداد بیشتر به ییلاق …

گروه کوهنوردی بامدادان بابلسر » آبشار وِلیلا،زیراب

www.bamdadan.org/8467

۲ مرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پس از حدود یک ساعت پیمایش در جنگل های زیبای منطقه به بالای آبشار رسیده و در آنجا توقف … امیدوارم از دیدن تصاویر این منطقه زیبا لذت ببرید.

پل ورسک را بهتر بشناسیم – نمناک

namnak.com/پل-ورسک-را-بهتر-بشناسیم.p30855

رتبه: ۵ – ‏۱۰ نقد

پل ورسک را بهتر بشناسیم وپل ورسک بزرگترین پل راه آهن در ایران وبزرگترین پل راه آهن وهمه چی در مورد پل ورسک وبزرگترین پل خط آهن شمال رادر نمناک بخوانید.

عکس/ « پل ورسک» در نمایی برفی – مجله جدیدترین ها

jadidtarinha.net/news/1276547/عکس+پل+ورسک+در+نمایی+برفی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این روزها هم‌نشینی برف با جنگل، جاده و زمین تصاویری به یادماندنی را به یادگار می‌گذارد. … رویای مه آلود «آبشار ورسک» تا «سد سنبل رود» + عکس.

دیو سپید، کیکاووس را اینجا زندانی کرد+ عکس – جام جم

jamejamonline.ir/online/…/دیو-سپید،-کیکاووس-را-اینجا-زندانی-کرد-عکس

۲ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وی درباره منطقه گردشگری آبشار شورآب افزود: این آبشار در 35 … سه کیلومتری بعد از آبادی ورسک به سمت گدوک در ارتفاعات شرق جاده خطوط راه‌آهن و با …

سفر به ورسک و دریاچه شورمست ، سایت شخصی لیلی حکیم

www.blog.leilihakim.com/post/40

زیر این پل رودخانه ای هست که در نهایت به آبشار ورسک ختم می شود و با حدود … تصویر زیر از نقاشی های مهندس هنرمند است که احداث مرحله های پایانی پل را به قلم کشیده.

دریاچه شورمست فیروزکوه در مازندران – مجله گردشگری کاروان

kare1.ir › اخبار گردشگری

بازدید از پل ورسک; پیاده روی در تنگه ورسک; بازدید از آبشار زیبای ورسک; بازدید از دریاچه شورمست و دورنمای جنگلهای انبوه توسکا; تجربه قایق سواری در دریاچه …

عکس/ «پل ورسک» در نمایی برفی – آفتاب

aftabnews.ir/fa/news/427046/عکس-پل-ورسک-در-نمایی-برفی

۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این‌ روزها هم‌نشینی برف با جنگل، درخت و زمین، تصاویری به یادماندنی را در اذهان مردمان مناطق برفی و مسافران به یادگار می‌گذارد. این روزها پل ورسک در …

Islamic Azad – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

www.iausk.ac.ir/Default.aspx?PageName=Gardeshgari

آبشار بزل لا و چشمه سر آسیاب سر کامل کننده ی زیبایی های این روستای …. آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله …

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک | ملل گشت ایرانیان | …

takhfifan.com/شورمست-ملل-گشت-ایرانیان-26240/

۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. – ۲۷% تخفیف تور یکروزه دریاچه شورمست و آبشار ورسک از ملل گشت ایرانیان …. انعکاس تصویر کوههای پوشیده از درخت اطراف در این دریاچه منظره چشم …

سه خط طلایی پل ورسک – ایران آنکارا

www.iranankara.com/پل-ورسک-و-سه-خط-طلا/

۱۳ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وب سایت سیری در ایران : پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در … از طریق همین سایت اطلاعات دقیق درباره آبشار ورسک را نیز مشاهده نمایید.

تصاویری از پل زیبای ورسک در قائمشهر – معرفی جاذبه های …

www.official-census.com/1394/06/26/…/تصاویری-از-پل-زیبای-ورسک-در-قائمشهر/

پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب و ۸۵ کیلومتری شهر قائمشهر در محور فیروزکوه و در مسیر راه آهن شمال قرار دارد. پل ورسک از …

گزارش برنامه دو روزه کوهنوردی و طبیعت گردی به سنگده ساری …

kanoonkooh.ir/archives/231

۱۱ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آیین آشنایی همسفران در نزدیکی پل ورسک (عکس: آزموده) …. در فضایی سرشار از رطوبت و خنکای جنگل و آبشار، صبحانه را خوردیم و سپس به دیدن …

معرفی 100 جاذبه برتر گردشگری ایران + تصاویر – تهران نیوز

tehrannews.ir/معرفی-100-جاذبه-برتر-گردشگری-ایران-تصاوی/

۲ فروردین ۱۳۹۴ ه‍.ش. – آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله اتابک و تیزکوه، دره ای بسیار زیبا و نیمه جنگلی وجود دارد که …

مازندران؛ غول سیاحتی ایران + تصاویر | پایگاه خبری جماران – …

jplus.jamaran.ir/life/?p=7416

۲۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – همجواری با دریای خزر و وجود جنگل ها و آبشار های بکر، استان مازندران را تبدیل به … مازندران و به رهبری سرمهندس آلمانی خود یعنی دانیال ورسک ساخته شد.

منظره برفی پل ورسک + تصاویر – خبرگزاری میزان

www.mizanonline.ir/fa/news/128510/منظره-برفی-پل-ورسک-تصاویر

۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد. پل ورسک که …

رویای مه آلود «آبشار ورسک» تا «سد سنبل رود»

www.iikss.com/fa/index.php/…/رویای_مه_آلود_«آبشار_ورسک»_تا_«سد_سنبل_رود»

۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رویای مه آلود «آبشار ورسک» تا «سد سنبل رود» … پایتخت بوده و تابلوی بنری با مضمون «محل فیلم برداری سریال پایتخت» در کنار سد دیده می شود.

برچسب عکس ایران گردی – تصاویرمکان های دیدنی و تاریخی و …

siyahgoosh.blogsky.com/tag/عکس-ایران-گردی/page/27

برچسب‌ها: رامسر، جنگلهای زیبای رامسر – مازندران، تصاویری از نقاط مختلف ایران، مکان های … پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب و ۸۵ … آبشار طامه – کاشان – استان اصفهان آبشار طامه نطنز در موقعیت جغرافیایی …

100 جاذبه برتر گردشگری ایران به روایت عکس+جزئیات – …

www.argnews.ir/100-جاذبه-برتر-گردشگری-ایران-به-روایت-عکس/

این مناظر عمده یعنی رؤیت حرکت آب، حوض ها و آبشارها هرکدام به نوبه خود تأکیدی بر …. آبشار بسیار زیبا و پرآب چشمه علی که همان آبشار فصلی ورسک می باشد به …

تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک | ایران تی جی

irantg.ir/تور-دریاچه-شورمست-و-آبشار-ورسک-5/

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش. – تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک 18 اردیبهشت 94 استان مازندران یکروزه … همچنین تصاویر گردشگری جهان و اخبار تور لحظه آخری را از طریق ایمیل …

عکس طبیعت سوادکوه – گالری عکس

aaaaaks.ir/عکس-طبیعت-سوادکوه/

۱۸ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – امام زاده یحیی(ع)،حسینیه و طبیعت زیبای روستا با آبشار زیبایش از جاذبه … سوادکوه زیبای من – تصاویر شیرگاه شهرستان زیبای سوادکوه شيرگاه، …

آبشار ورسک – سفرگردی

safargardi.com/tourist/آبشار-ورسک/

۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آبشار ورسک بسیار زیبا در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر قله … توضیــحات; گالری تصــاویر; نظرات کاربران; مناطق نزدیک به این مکان …

ورسک 80 ساله شد +تصاویر – افکارنیوز

www.afkarnews.ir/بخش-مازندران-122/505402-ورسک-ساله-شد-تصاویر

۳۰ فروردین ۱۳۹۵ ه‍.ش. – 29فروردین 1315 روزی است که در آن عملیات ساخت و نصب پل ورسک در محور راه‌آهن شمال پایان یافته است.

گزارش فارس از ضرورت توجه به توسعه روستاي ورسك؛ صاحب …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=8906010338

۱ شهریور ۱۳۸۹ ه‍.ش. – خبرگزاري فارس: روستاي ورسك عباس‌آباد سوادكوه با وجود پل تاريخي ورسك، آبشارها، جنگل‌ها و … به عنوان روستاي نمونه گردشگري انتخاب شده و صاحب …

ابشار ویسادار در پاییز – رسانه ی خبری وبلاگی

gedan.ir/…/aHR0cDovL2FwYXJhdC5yYXNhbmV0di5pci9wYWdlLTk0MDQwOC5o…

تصاویر آبشار ویسادار آبشارهای مقاصد گردشگری با آب و هوای گرم برای سفر در …. آبشار ورسک پل سفید e59 52 n54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در زیر …

بهار مه‌آلود و پاییز هزار رنگ ورسک – ایسکانیوز

www.iscanews.ir/news/109230/بهار-مه‌آلود-و-پاییز-هزار-رنگ-ورسک

۳۰ مهر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – روستای ورسک با تعداد اندکی خانه‌های ویلایی، که هنوز تعداد درختانش بر … رودخانه ورسک و گتو، از کنار روستا می‌گذرد و آبشار زيباي رودخانه ورسک هم در …. اجرای کشوری طرح «یاد سبز شهدا» برای دومین سال در دانشگاه آزاد اسلامی/تصاویر.

جاذبه های گردشگری – وب جامع جاذبه های گردشگری و توریستی آمل

amolchto.blogfa.com/category/3

… پل بالو (جاده شيرگاه به زير آب)، پل ورسك (روستاي ورسك) ، پل شاه عباسي (روستاي …. از جاذبه های طبیعی آمل می توان قلعه ملك‌ بهمن شاهندشت، آبشار يخس، چشمه وحوضه ….. تصاویر. آبشار کنار انجام – آبشار شاه زید – آبشار پرن – آبشار تیار – آبشار دوم …

ویدیو های علی فاتحی – آپارات

www.aparat.com/AliFatehi/علی_فاتحی

فیلم, ویدیو های علی فاتحی. … سعی کردم هر جایی که سفر می کنم را به تصویر بکشم بلکه کم… ک کوچکی شود به بالابردن … آبشار ورسک فروردین ۹۴. 221 بازدید.

پل ورسک، پل پیروزی + تصاویر | لست سکند

www.lastsecond.ir/news/Veresk-Bridge/

۶ آبان ۱۳۹۳ ه‍.ش. – در هر برهه ای از زمان و هرجا که اراده ای توانا به منصه ظهور می رسد، در پی آن شگفتی ها پدید می آید. شگفتی هایی که دراین میان فقط اهل نظر می توانند به …

افسانه تاريخي پل ورسك(پل پيروزي) به همراه عكسهاي بسيار …

ruja.blogfa.com/…/افسانه-تاريخي-پل-ورسك(پل-پيروزي)-به-همراه-عكسهاي-بسيار-ق…

هنگامی‌که در سال 1316 عملیات ساخت «پل ورسک» بر روی دره‌ی 110 متری « ورسک » توسط شرکت «کامپساکس» آلمانی به پایان رسید هیچ کس باور نمی‌کردکه قطار از …

فروش زمین ییلاقی ویژه در سله بن ورسک سوادکوه – پل سفید – …

polsefid.niazerooz.com/c-918/a-766689

زمین به مساحت 200متر مربع واقع در منطقه سله بن ورسک در جاده شمال به تهران (جاده … شناسه آگهی: 766689 صفحه تصاویر آگهی … دنج و بسیار آرام که در یک سمت رودخانه یک سمت آبشار سمت دیگر جنگل و کوه که منطقه بسیار زیبا و خوش منظره می باشد .

برج لاجیم سوادکوه با جاذبه‌های دیدنی میزبان گردشگران + …

https://www.tasnimnews.com/…/برج-لاجیم-سوادکوه-با-جاذبه-های-دیدنی-میزبان-گردش…

آبشار آن در داخل یک تنگه در انتهای ییلاق دراسله با آب فراوان و آبشارهای کوچک و … کیلومتر از شهر پل سفید در جاده سوادکوه به طرف ورسک در محور ارتباطی تهران به قائم …

مکان‌هایی مناسب برای سفرهای یک روزه + تصاویر | پورتال جامع …

www.behrangnews.com › گالری تصاویر

دریاچه شورمست و آبشار ورسک پیاده روی در جنگل های منطقه سواد کوه، بازدید دریاچه زیبای شورمست، پل ورسک و آبشار ورسک که حدود ۲ ساعت کوه پیمایی سبک است.

پل ورسک وسه خط طلا – Shiasupport.com

shiasupport.com/گردشگری/پل-ورسک-وسه-خط-طلا

صفحه اصلی ← آلبوم تصاویر ← پل ورسک وسه خط طلا … پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب و ۸۵ کیلومتری شهر قائمشهر در …

معماری بسیار زیبای پل ورسک در مازندران – نظاره

www.nezare.com › ایرانگردی › مازندران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – این پل بسیار زیبا و دیدنی که نام آن پل ورسک می باشد در رده شاخص ترین آثار فنی مهندسی راه آهن شمال ایران به حساب می آید. این پل در مهر ۱۳۵۶ با شماره …

خبر ایرانی – با 100 مکان دیدنی در ایران آشنا شوید

newsirani.com/gallery/35821/1/100-مکان-دیدنی-ایران-آشنا-شوید

۱ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – این آبشار با قرار داشتن در ارتفاع ۵۱۰۰ متری، از نظر ارتفاع از سطح دریا … آبشار ورسک پل سفید E59 52 N54 35 در قسمت شرق روستای زیبای ورسک و در …… از آن‌ها در منطقه برایس کنیون می‌باشد که تصاویر آن نیز بسیار مشهور است.

پل ورسک و سه خط طلا سوادکوه-پل های تاریخی ایران

www.citypedia.ir/پل-ورسک-و-سه-خط-طلا-سوادکوه/

پل ورسک که در ناحیه سوادکوه واقع در استان مازندران ساخته شده از بزرگترین پل های راه آهن سراسری ایران است. این پل در ۲۵۰ کیلومتری تهران و ۱۰۰ کیلومتری ساری قرار …

هفته نامه تجارت فردا | جایی د‌‌ر بی‌نشان‌ها

tejarat.donya-e-eqtesad.com/fa/packagestories/details?story=993cf960-1b10-4f60…

۴ خرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ما به آن پل ورسک می‌گوییم که طی د‌‌و سال د‌‌ر د‌‌وره پهلوی اول بر فراز صخره‌های … ما رو د‌‌ر روی آبشار کنار مهمانخانه کوچکی ایستاد‌‌ه‌ایم که نامش «سه خط طلا» است. … نمونه‌اش را د‌‌ر تصویر پل‌های د‌‌وره‌های تاریخی به‌ویژه ساسانی و صفویه د‌‌ید‌‌ه‌ایم.

آشنایی با پل تاریخی ورسک – مجله اینترنتی زیتونی

zeytooni.com/1394/06/26/آشنایی-با-پل-تاریخی-ورسک/

آشنایی با پل تاریخی ورسک آثار باستانی, پل ورسک, تاریخچه, جاذبه های … پل ورسک,تصاویر پل ورسک. پل ورسک در زمان حکومت رضاشاه در ایران توسط آلمانی‌ها ساخته شد. در زیر این پل رودخانه ای هست که به آبشاری می رسد شما می توانید از طریق همین …

گالری – مجموعه: استان مازندران – تصویر: پل ورسک فیروزکوه

www.shomalesabz.com/index.php?view=detail&id=145&option=com…71

۲۹ تیر ۱۳۹۰ ه‍.ش. – خانه » استان مازندران » پل ورسک فیروزکوه … تعداد کل تصاویر در مجموعه ها: 375 … مجسمه هاس شنی، ساحل بابلسر دریاچه الندان ابشار شاهاندشت کجور …

تصاویر/ پل ورسک 80 ساله شد – صراط

www.seratnews.ir/fa/news/293710/تصاویر-پل-ورسک-80-ساله-شد

پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد. این پل که از شاهکارهای مهندسی به …

جام نیوز :: JamNews – پل ورسک سفیدپوش شد+عکس

jamnews.ir/detail/News/629549

۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش سرویس کشکول جام نیوز، پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در …

جاذبه گردشگری مازندران – یاس

yas-1364.persianblog.ir/tag/جاذبه_گردشگری_مازندران

آبشارهای ذوات: چالوس، روستای ذوات، بالاتر از سد ذوات، با فاصله 5 کیلومتر از مرکز شهر …. منطقه نمونه گردشگری کمرپشت: سوادکوه، محور پل سفید به ورسک، روستای … شهر پرداختم به اضافه یک تصویر زیبا از جاذبه گردشگری آن شهر برایتان گذاشتم.

خاک خوب – تصاویر برنامه سنگنوردی ورسک

khak-e-khoob.blogfa.com/post-286.aspx

خاک خوب – تصاویر برنامه سنگنوردی ورسک – فتوبلاگ. … تصاویری از برنامه سنگنوردی در ورسک: (مربوط به پست قبلی) 0 … 13 بازدید از آبشار در انتهای برنامه.

جاذبه های دیدنی ایران زیبا در قالب تصاویر | سایت خبری

ir79.ir › گردشگری

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پل وِرِسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران، در ارتفاعات روستای … این آبشار در شهرستان دورود و در کنار راه آهن تهران – جنوب و در نزدیکی …

عکس: پل وِرِسک – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/117878/عکس-پل-وِرِسک

۴ تیر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – از بزرگ‌ترین پل‌های راه‌آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ورسک در شهرستان سواد کوه در استان مازندران قرار دارد.

جستجو : تصادف – سوادکوه آنلاین

www.savadkoohonline.ir/tags/تصادف

3 کشته و زخمی در تصادف پراید با کامیون در محور سوادکوه+تصاویر … ۲ عضو شورای اسلامی روستای ورسک سوادکوه در تصادف رانندگی کشته و دهیار و عضو دیگر شورا …

بهترین جاهای ایران برای سفر پاییزی – آسمونی

www.asemooni.com › گردشگری › ایرانگردی

سفر دو روزه به جنگل های پاییزی سیاهکل و دیلمان، آبشار لوناک، بازدید از بافت روستای زیبای شاه … پل ورسک و آبشار ورسک که حدود 2 ساعت کوه پیمایی سبک تا آبشار ورسک دارد 35 هزار تومان هزینه دارد. … آسمان شب در کویر، با این تصاویر حس می شود …

یکصد جاذبه دیدنی ایران (42 ) پل ورسک | پایگاه دانستنی ایران

danestanyonline.ir › گردشگری › ایرانگردی

پل ورسک در دره ورسک در روستای ورسک، واقع در ۴۵ کیلومتری جنوب شهر زیرآب و ۸۵ کیلومتری … در زیر این پل رودخانه ای هست که به آبشاری می رسد شما می توانید از طریق همین سایت اطلاعات … جنگل دالخانی رامسر – یکصد جاذبه دیدنی ایران (48)+تصویر.

…پل سفید و دیگر هیچ

poolsefid.blogfa.com/

تصاویر شهر پل سفید سری دوم. برچسب‌ها: تصاویر پل …. این پل در منطقه ورسک سوادکوه و روی دره ورسک احداث شده است.ارتفاع آن از کف … آبشار شوراب. آبشار شوراب در …

بررسی شگفتی‌های پل “ورسک”؛ پلی که 80 ساله شد+تصاویر …

https://vom.ir/sarasari/posts/57664

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – صدای میانه به نقل از مدآنلاین، سعید برآبادی: وقتی که صحبت از پل‌های راه آهن به میان می‌آید، خیلی‌ها به یاد فیلم‌های سیاه و سفید اروپایی و آمریکایی …

آبشار گزو سوادکوه – ایران ما – blogfa.com

iranemaa.blogfa.com/1392/01?p=2

پل ورسک از بزرگ‌ترین پل‌های راه آهن سراسری ایران است که در ارتفاعات روستای ….. تنها تصویر ناصرالدین شاه قاجار و درباریان او که بر دل سنگ حکاکی شده است در جاده …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *