حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

By | ژانویه 27, 2017

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

news.parseek.com/Url/?id=13520560

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه است – بیست …

bistnist.com/…/رمزماندگاریانقلاباسلامیحضورمردم-در-صحنهاست.ht…

۱ ساعت پیش – امام جمعه مشگین‌شهر گفت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حساس است.

خبر اینجا – حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب …

www.khabarinja.com/…/حضورمردم-در-صحنههایحساسرمزماندگاریانق

رتبه: ۵ – ‏۹ نقد

اردبیل – ایرنا – امام جمعه مشگین شهر گفت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه های مختلف و حساس است.

امام جمعه مشگین شهر: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در …

www.ghatreh.com/…/امام-جمعه-مشگین-شهر-رمزماندگاریانقلاباسلامیح

۲ ساعت پیش – رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه های مختلف و حساس است. – به گزارش ” از اردبیل، حجت الاسلام رضا باوÙ.

امام جمعه مشگین‌شهر: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در …

www.farsnews.com/13951108000535

۲ ساعت پیش – امام جمعه مشگین‌شهر گفت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حساس است.

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است – …

cofekhabar.ir/news/454446

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است … خبر گزاری جمهوری اسلامی پست الکترونیک : irna@irna.ir © کلیه حقوق این سایت متعلق به خبرگزاری …

نتیجه تصویری برای حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

{“id”:”BvI3A15oe-oVcM:”,”oh”:300,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82168607/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%B4%3A%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D9%88+%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA..gif”,”ow”:450,”pt”:”حضور مردم در صحنه های حساس باعث ماندگاری نظام اسلامی می شود”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82227576/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTqN1KdiYEm-gaBaLJrV1Nm3HEZpDaKknE5T-7FbDf2KIYQsmV23-E7izlW”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

{“id”:”DVlN_6KnygwpDM:”,”oh”:352,”ou”:”http://cofekhabar.ir/upload/noimage.jpg”,”ow”:600,”pt”:”حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است”,”rh”:”cofekhabar.ir”,”ru”:”http://cofekhabar.ir/news/454446″,”st”:”کافه خبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTXT0cgWLdWos35FjKFIqNnBSJ-LKyMzVM94VWI_rdauGQqHlzWWHHgDKc”,”tw”:153}
نتیجه تصویری برای حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

{“cr”:21,”id”:”qS9Q_luuTKPv3M:”,”oh”:299,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82289207/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D9%85%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA.gif”,”ow”:448,”pt”:”حضور مردم در صحنه های حساس باعث ماندگاری نظام اسلامی می شود”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82227576/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSCPpOLq69qAqvtR-W5Id_eHqZcnMKdnc7SD4uZAK7Iz5gd1HiADzZk7bjy”,”tw”:135}
نتیجه تصویری برای حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

{“id”:”ts_iroMTBsDQsM:”,”oh”:282,”ou”:”http://www.espeli.ir/ai/irna/82227576/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF.gif”,”ow”:450,”pt”:”حضور مردم در صحنه های حساس باعث ماندگاری نظام اسلامی می شود”,”rh”:”espeli.ir”,”ru”:”http://www.espeli.ir/item/irna/82227576/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcR5NeJIluZEqSy9wHYMedWCykh8DKlIp8apMPscwUatTSS6UYFRGKB4fkEf”,”tw”:144}
نتیجه تصویری برای حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

{“cb”:3,”cr”:3,”id”:”q6uU9uwkF_LFiM:”,”oh”:503,”ou”:”http://wwwkhabar.ir/images/front/2016/09/3c5af8dad861735c23d3fbe9ca3e03cb.jpg”,”ow”:650,”pt”:”حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است / اردبیل …”,”rh”:”wwwkhabar.ir”,”ru”:”http://wwwkhabar.ir/11685222″,”st”:”دبلیوخبر”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQEaOU9-5Xa5VRlXMDlJ3qg5fwvbHawBjHfmmv5En7FNykyUfYJMfmWhQI”,”tw”:116}

حضور مردم در صحنه های حساس باعث ماندگاری نظام اسلامی می شود

www.espeli.ir/…/حضور+مردم+در+صحنه+های+حساس+باعث+ماندگاری+نظام+ا

۲۲ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حضور مردم در صحنه های حساس باعث ماندگاری نظام اسلامی می شود. … مقاومت در برابر دشمنان رمز ایستادگی و ماندگاری انقلاب اسلامی است · پایبندی و رشد …

هرلحظه، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه است

harlahze.com/…استان…/رمزماندگاریانقلاباسلامیحضورمردم-در-صحن

۲ ساعت پیش – به گزارش از اردبیل حجت الاسلام رضا باوقار ظهر امروز در خطبه های این هفته نماز … رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه‌های مختلف و حساس است.

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

irannp.com/…/in_irna.irr5.lfar5.lNewsr5.l82403902r5.l_ts1_حضورمردم-

… نایین: دهه فجر، دهه گفتمان انقلاب و دستاورد های اسلامی است; » واژگونی وانت در شوشتر یک کشته … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی استایرنا …

ایرنا – عقب افتادن حقوق کارگران شهرداری مغایر با آموزه های …

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403837/

۱۲ دقیقه پیش – عقب افتادن حقوق کارگران شهرداری مغایر با آموزه های اسلامی است. تیران، اصفهان- ایرنا- … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است / …

wwwkhabar.ir/11685222

اردبیل – ایرنا – امام جمعه مشگین شهر گفت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه های مختلف و حساس است.

ایرنا – فرمانده سپاه ناحیه ایلام: مشارکت مردم در انتخابات رمز …

www.irna.ir/ilam/fa/News/81970115/

۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – … مشارکت مردم در انتخابات رمز ماندگاری و پایداری انقلاب اسلامی است … در خصوص حضور آحاد مردم در صحنه های حساس دفاع از انقلاب همچون راهپیمایی 22 …

خطیب جمعه بادرود نطنز: ولایت فقیه عامل اساسی در استمرار …

www.irna.ir/esfahan/fa/News/82403859/

۱۲ دقیقه پیش – میرزایی گفت: انقلاب اسلامی ایران ثمره مشارکت و حضور گسترده مردمی در عرصه مبارزه … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ، حضور مردم در صحنه هاست / اردبیل …

porsyar.com/11421496

… نظام هستند و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی نیز حضور آنها در صحنه های حساس می باشد . … منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «دبلیوخبر» مسئولیتی در …

حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است

monitor.shafaqna.com/FA/IR/8040393

اردبیل – ایرنا – امام جمعه مشگین شهر گفت: رمز ماندگاری انقلاب اسلامی حضور مردم در صحنه های مختلف و حساس است. مطلب در سایت اصلی …

رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ، حضور مردم در صحنه هاست – …

www.shabakema.com/news/news/205073

حجه الاسلام رضا با وقار در خطبه های نماز جمعه مشگین شهر تاکید کرد که مردم به عنوان سرمایه اصلی نظام … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

مردم رمز ماندگاری نظام و انقلاب اسلامی هستند – مهرخانه

mehrkhane.com › صفحه نخست › سیاسی

۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، وجود خود موضوعیت انقلاب است؛ چراکه نظام و مردم … همان‌طور که در تمامی صحنه‌های سیاسی و انتخابات، مردم حضور پرشور و چشم‌گیری … فروگذار نخواهند کرد و در مواقع حساس در صحنه سیاسی کشور حضور دارند.

اخبار پارسیک – رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ، حضور مردم در …

news.parseek.ir/Url/?id=13520539

۱۲ دقیقه پیش – رمز ماندگاری انقلاب اسلامی ، حضور مردم در صحنه هاست. … مردم سرمایه اصلی نظام هستند و رمز ماندگاری انقلاب اسلامی نیز حضور آنها در صحنه های حساس می باشد . … رئیس شورای تبلیغات اسلامی خوزستان: 22 بهمن استمرار مکتب بعثت است …

رمز ماندگاری انقلاب – دکتر رضا شیران خراسانی

rezashiran.persianblog.ir/tag/رمز_ماندگاری_انقلاب

حضور آگاهانه مردم؛ رمز ماندگاری انقلاب و خنثی کردن اهداف دشمن … علاوه بر این ، زنده بودن آرمان و اصول انقلاب اسلامی و پایبندی به آن در دوره های حساس تاریخی نیز سبب ماندگاری … شده است دشمنان انقلاب درصدد نابودی عناصر ماندگاری انقلاب اسلامی بر آیند. … اخیر بود تا ماندگاری انقلاب از بین برود ، اما با حضور به موقع مردم در صحنه ، این …

دهه فجر مظهر برچيده شدن نظام ديكتاتوري در ايران است – …

shabestan.ir/detail/News/604695

۲ ساعت پیش – امام جمعه موقت زاهدان در ادامه به ماندگاري و جاودانه شدن انقلاب اسلامي در ايران اشاره كرد … حضور مردم در صحنه و ساده زيستي دولتمردان از عوامل جاودانه شدن انقلاب اسلامي است. … وي حضور به موقع مردم در شرايط و لحظه هاي حساس انقلاب در ميدان از عوامل … به موقع مردم در شرايط هاي خاص انقلاب در ميدان، رمز ماندگاري انقلاب اسلامي است، …

دهه فجر مظهر برچیده شدن نظام دیکتاتوری در ایران است – تی نیوز

tnews.ir/news/7f9078881550.html

۵۶ دقیقه پیش – وی حضور به موقع مردم در شرایط و لحظه های حساس انقلاب در میدان از عوامل ماندگاری انقلاب دانست، افزود: مردم ایران در همه صحنه ها حرکت خودجوش دارند و آنان … موقع مردم در شرایط های خاص انقلاب در میدان، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است، گفت: دهه …

علمی – سیستم های هوش مصنوعی سرطان را تشخیص می دهند

nashrkhabar.ir/…/سیستم_های_هوش_مصنوعی_سرطان_را_تشخیص_می_ده…

۱ روز پیش – تهران- ایرنا- نتایج تحقیقات نشان می دهد سیستم های رایانه ای مجهز به هوش مصنوعی قادر … حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

رمز ماندگاری نظام حضور مردم در مناسبت های مختلف تاریخ …

khabarfarsi.com/u/30083862

۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – رمز ماندگاری نظام حضور مردم در مناسبت های مختلف تاریخ انقلاب است … در شرایط حساس کنونی که تحریم، تحریف، تزویر، تبلیغات، نفاق، ستون … و نظام اسلامی شده است حضور مردم در صحنه و هدایت های عالمانه رهبر معظم انقلاب بوده است.

ایمان به خداعلت اصلی پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی است …

www.dana.ir/…/ایمان-به-خداعلت-اصلی-پیروزی-و-ماندگاریانقلاباسلام

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ایمان به خداعلت اصلی پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی است/کسانی که به … اطاعت از رهبری و گوش به فرمان بودن به کلام ایشان در تمام برهه‌های حساس … سلیمانی با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های بزرگ و سرنوشت ساز اظهار کرد: رمز …

استانداری آذربایجان شرقی – رمز ماندگاری نظام، حضور مردم در …

ostan-as.gov.ir/?MID=21&Type=News&id=22161

۱۸ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سعید شبستری در همایش انقلاب اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، جوانان و سبک … اصلح را انتخاب کنیم و ضروری است در این زمان حساس مردم بی تفاوت باشند. … وی رمز ماندگاری انقلاب را اعتقاد به آموزه های دینی، حضور همیشه در صحنه مردم و …

مردم رمز ماندگاری نظام و انقلاب اسلامی هستند – سراج24

seraj24.ir/fa/news-details/…/مردمرمزماندگاری-نظام-و-انقلاباسلامی-هستند/

۹ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، وجود خود موضوعیت انقلاب است؛ چراکه نظام و مردم … همان‌طور که در تمامی صحنه‌های سیاسی و انتخابات، مردم حضور پرشور و چشم‌گیری … فروگذار نخواهند کرد و در مواقع حساس در صحنه سیاسی کشور حضور دارند.

ایرنا – امام جمعه رضوانشهر: اقدام قضایی در برخورد با فساد، …

news.sahamyab.com/news/read/1988258

۵ دقیقه پیش – ترکیه 100 اندونزیایی را به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش اخراج می کند · حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

حضور بهنگام مردم ضامن ماندگاری انقلاب اسلامی است/دشمن به …

kurdtoday.ir/…/حضور-بهنگام-مردم-ضامن-ماندگاریانقلاباسلامیاست-د…

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نفوذ در انتخابات،ماندگاری انقلاب اسلامی ،حضور بهنگام مردم سردار محمد … داد افزود: باید فردی انتخاب شود که در صحنه های حساس و سخت به خوبی خود را …

خبرگزاری تسنیم – رمز و راز پیروزى و ماندگاری انقلاب اسلامى

https://www.tasnimnews.com/…/رمز-و-راز-پیروزى-و-ماندگاریانقلاباس

۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بهار 38 انقلاب اسلامی در حالی از راه رسید که علی رغم فتنه ها و توطئه ها و فراز و … حداقلى بودند و مردم هم در صحنه حضور داشتند، شکست خوردند ولى انقلاب اسلامى … را براى برگزارى انتخاباتى حساس و مهم آماده مى کند تا ماندگارى انقلاب اسلامى را … است انقلاب روسیه و شوروی که به دلیل تمرکز بر بعد مادی و اندیشه های الحادی …

حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن رمز ماندگاری انقلاب …

www.sarveabarkouh.ir/…/-/حضور-پرشور-مردم-در-راهپیمایی-22-بهمن-رم

۱۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – خطیب جمعه ابرکوه حضور مردم را در صحنه های انتخابات و راهپیمایی امسال … ملت فهیم و بصیر ایران، رمز ماندگاری انقلاب اسلامی خود را در22 بهمن و در 7 اسفند … نظاره می نشیند که سالی سرنوشت ساز را با انتخابات حساس درپیش رو سپری …

حضور مردم در صحنه های حساس انقلاب اسلامی، مصداق مردم سالاری …

mabahes.ir › اخبار › ایران و جهان › دین و اندیشه

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حضور مردم در صحنه های حساس انقلاب اسلامی، مصداق مردم سالاری دینی است … وی با بیان اینکه چه بسا فلسفه رسالت کتب و رسل، ایجاد حکومت اسلامی بوده است، گفت: … «طرفداری عالمانه» از دلایل ماندگاری نهضت حسینی است … عزاداری های محرم و صفر رمز بقای تشیّع است/ مراقب باشیم خوددرآوری در این عزاداری‌ها پیدا نشود.

خون شهدا باعث ماندگاری انقلاب و حفظ ارزش هاست – رادیکال خبر

www.radicalkhabar.ir/search/?q=خون+شهدا…ماندگاری+انقلاب…هاست

ناطق نوری: ماندگاری انقلاب مدیون خون و پیام شهدا است. 16-10-2016 فرهنگ و هنر … احیای امر به معروف و نهی از منکر رمز ماندگاری ارزش ها است. 5-10-2016 فرهنگ و هنر … حضور مردم در صحنه های حساس باعث ماندگاری نظام اسلامی می شود. 12-9-2016 استان ها …

وحدت رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است – استان کردستان – …

kordestan.ccoip.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?…

۱۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – حضور پر شور مردم کردستان در هفتمین سالگرد یوم الله نهم دی … فرماندار قروه گفت: رمز پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی صحنه‌های حساس و در تقابل با … از ملت ایران اسلامی عصبانی است، افزود: مردم ما در تمامی صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی …

‌مردم ایران با حضور در صحنه‌های حساس ‌انقلاب معادلات سیاسی …

khabarone.ir/news/3014437

۱۲ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ‌مردم ایران با حضور در صحنه‌های حساس ‌انقلاب معادلات سیاسی نظام بین‌الملل را برهم زده‌اند … مردم در پاسداشت ارزش‌ها و آرمان‌های والای امام و رهبری معظم انقلاب اسلامی است. …. مردمی بودن رمز ماندگاری نهادهای انقلابی است, فارس, ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۴:۲۵.

تروریسم صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته است | ایرنا

vista.ir/news/…/تروریسم-صلح-و-امنیت-جهانی-را-به-خطر-انداخته-است

۱۴ دقیقه پیش – ترکیه 100 اندونزیایی را به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش اخراج می کند · حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

بسیج نیروی بازدارنده تهدیدات نظامی/ حضور مردم رمز ماندگاری …

www.khabaronline.ir/…/detail/481784/provinces/Azarbayjansharghi

۳ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بسیج نیروی بازدارنده تهدیدات نظامی/ حضور مردم رمز ماندگاری انقلاب است … به گفته ی سرهنگ قادری، امریکا می داند پس از بمباران مناطق حساس ایران نیز … امروز ایران اسلامی در سایه ی تلاش های صورت گرفته در این حوزه بوده است. … اعتلای ایران اسلامی در کنار دستاوردهای سخت افزاری، حضور مردم در تمام صحنه ها بوده است.

بارش بیش از ۷۰ سانتی متر برف در بالادست جاده کرج – چالوس

0585.ir/1395/11/08/بارش-بیش-از-۷۰-سانتی-متر-برف-در-بالادست/

۴۳ دقیقه پیش – ترکیه 100 اندونزیایی را به اتهام تلاش برای پیوستن به داعش اخراج می کند · حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

پشتیبانی ملت از رهبری، رمز ماندگاری نظام اسلامی ایران

kb.farhang.gov.ir/fa/news/print/30123

۲۳ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. – مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد اتحاد، ولایت مداری و … ایران از مقام معظم رهبری در صحنه‌ های حساس انقلاب را رمز ماندگاری این نظام الهی دانست و … بوده و حضور پرشور و حداکثری مردم در انتخابات نشان دهنده این مسئله است.

خبر نورآباد-پایگاه خبری ممسنی و رستم noorabad.com – …

noorabad.com/fa/rssreader/news?sec_id=45&id=2571940

۱۵ دقیقه پیش – به گفته وی، میزان حمل هر کامیون نخاله بیش از 12 تن است. یزدانی با … مطالب سایت. حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است …

دیــــــــر خـــبـــــر

www.dayyerkhabar.blogfa.com/

وي افزود : ثبت نام اوليه دانش آموزان در آموزشگاههاي شهرستان انجام گرفته است و … انقلاب اسلامی تصریح کرد: در کنار ایمان، وحدت کلمه و حضور در صحنه مردم ،عامل … وی افزود:عوامل پیروزی انقلاب، رمز ماندگاری آن و حضور حداکثری مردم در انتخابات و … عبدالله زاده گفت: در شرایط حساس كنونی برگزاری جشن های مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی …

رمز پايداري – بررسي و تحليل بسيج از ديدگاه مقام معظم رهبري …

ramzepaydari.blogfa.com/post-61.aspx

اهداف فرهنگي‌،‌‌تربيتي بسيج مهمترين اهداف است‌؛دفاع از جمهوري اسلامي‌،مهمترين اهداف … كه مهم‌ترين قالب و شكلي كه مردم پس از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت داوطلبانه در آن حضور … از سوي ديگر بسيج به دليل فراگير و مردمي بودن و نقش حساس در تعاملات … مردم به عنوان “بسيج” در صحنه‌هاي مختلف در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌، …

تداوم گفتمان استکبارستیزی بهترین راه مقابله با نفوذ …

www.rasanews.ir/detail/news/457753/96

۶ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان این که سیزدهم آبان بی تردید در تاریخ … کرد از قبل از انقلاب شکل گرفت و در ادامه با حضور در صحنه ملت ولایتمدار و با … شکسته است، اضافه کرد: ملت ما می داند که رمز و راز پیروزی و ماندگاری انقلاب … که با دروغ خواندن حضور مردم در راهپیمایی های ملی در واقع خود را فریب می دهد.

راز ماندگاری انقلاب اسلامی

www.hawzah.net/fa/Article/View/93668/راز-ماندگاریانقلاباسلامی

شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه ی انقلاب ها جدا است. …. کذب، دروغ و صورت سازی برای حضور مردم در صحنه های انقلاب مبتنی بر اسلام راهی ندارد. حضور حقیقی …

تجدید بیعت مجدد ملت ایران با “ولایت”/ اعلام انزجار ایرانی‌ها از …

www.aznav.ir/news/17956

۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پس از ۳۰ سال قهر انقلاب اسلامی را با آشتی مصر با رژیم صهیونیستی و … کشید و تراز آمادگی شان برای حضور به موقع و موثر در هنگامه های حساس را عیان کرد و …. ولایت است چرا که این مردم همواره در صحنه های مختلف که نظام به حضور آنها نیاز ….. میرجاوه پشتیبانی از ولایت فقیه را رمز ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و اذعان …

/etratboshruyeh

etratboshruyeh.blogfa.com/

وی افزود:پیام شهدا برای مردمی که همواره در صحنه های انقلاب اسلامی بصیرانه حاضر می شود … مثل همیشه به موقع و در حساس ترین لحظات انقلاب اسلامی چراغ راه هدایت می شوند. …. و با حضور فرمانده سپاه ، جمعی از مسئولین و مردم ولایتمدار این شهرستان برگزار … از قیام خونین ابا عبدالله الحسین است و رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران …

9 دی نشان داد که انقلاب امام خمینی(ره) گره خورده به انقلاب امام …

matlaelfajr.ir/…/9-دی-نشان-داد-که-انقلاب-امام-خمینیره-گره-خورده-به-انقلا

۶ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی ادامه داد: 9 دی تجلی حضور مردم ولایتمدار ایران اسلامی است و به همه کسانی که … خود دفاع می کنند و در تمامی صحنه های نظام با تمام توان حضور خواهند یافت. … مدیر حوزه علمیه اسلام آبادغرب بیان کرد: رمز پیروزی و ماندگاری انقلاب اطاعت از … با امروله عنوان کرد: هر کسی که ذره ای نسبت به سرنوشت مملکت حساس باشد باید به …

هشدارهای قائم مقام نماینده ولی فقیه – خراسان شمالی

khorasnshomali.khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?…5382

بهروز – امام جمعه بجنورد در خطبه های روز گذشته با بیان این که مردم جاده صاف کن شیطان … می کنند و به نماز جمعه می روند و علت ماندگاری انقلاب نیز همین در صحنه بودن مردم است. … هر چه حضور مردم در انتخابات باشکوه تر باشد تیری به قلب استکبار است و مردم هم … وی به سقوط قیمت نفت هم اشاره کرد و افزود: دشمنان انقلاب اسلامی دیگر سیاست …

راز ماندگاری انقلاب اسلامی – ديگران – khamenei.ir

farsi.khamenei.ir/others-note?id=25210

۱۶ بهمن ۱۳۹۲ ه‍.ش. – «شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه‌ی انقلاب‌ها جدا است. …. کذب، دروغ و صورت‌سازی برای حضور مردم در صحنه‌های انقلاب مبتنی بر اسلام ‌راهی …

راهپیمایی دشمن‌شکن ۲۲بهمن در اردبیل/ ملت امروز امتحانش را …

sabalaneh.ir/news/49695

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وی با بیان اینکه تهدید دشمنان ملت را مقاوم تر و محکم تر کرده است، تصریح … افضلی فرد افزود: پیام دیگر حضور پرشور مردم، پیام به دشمنان انقلاب است که … به حضور همیشگی مردم در لحظه های حساس انقلاب اظهار کرد: حضور مردم در این …. و همدلی مردم حول محور رهبری با عنوان تنها رمز ماندگاری انقلاب اسلامی،تاکید کردند.

یاران 313 | اخبار رامهرمز،خوزستان ، ایران » ورشکستان سیاسی …

yaran313.ir/mahdavi12595/

۱۵ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از دستاوردهای نظام اسلامی در عرصه های بین المللی و از نمودهای واقعی مردم سالاری دینی در … مستقیم مردم با بدنه مسئولین نظام و روح حاکم بر انقلاب اسلامی است. حضور مردم در بزنگاه های حساس تاریخی و سرنوشت ساز ، بارها عامل بازدارنده در … ی اکثریت مسئولان خدوم و انقلابی و مشارکت مردم در صحنه های حساس ارزیابی میکند.

امام جمعه آران وبیدگل: حادثه پلاسکو باید درس عبرتی برای همه …

downloadestan.net/mag/news/86171

۲۴ دقیقه پیش – به گزارش ایرنا، ‌آیت الله سید محمد موسوی در خطبه های نماز جمعه این هفته آران و بیدگل …. حضور مردم در صحنه های حساس رمز ماندگاری انقلاب اسلامی است.

انتخابات در سخنان مقام معظم رهبری – شفا نیوز

www.shefanews.com/fa/news/…/انتخابات-در-سخنان-مقام-معظم-رهبری

عظمت ملت ایران را حضور مردم در انتخابات نشان می دهد, انتخابات این است.[9]. بنده همواره در درجه … انتخابات یکی از آن عرصه های بسیار حساس و تعیین کننده است.[20] …… زندگی است. همه با هم با حضوری چشمگیر و بی نظیر، تصنیف ماندگاری را می سراییم. …. های رأی است. رمز بقای انقلاب اسلامی، حضور پرشکوه مردم در صحنه انتخابات است.

تجدید بیعت مجدد ملت ایران با “ولایت”/ اعلام انزجار ایرانی‌ها از …

deztoday.ir/1395/10/تجدید-بیعت-مجدد-ملت-ایران-با-ولایت-اعل.html

۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پس از ۳۰ سال قهر انقلاب اسلامی را با آشتی مصر با رژیم صهیونیستی و … کشید و تراز آمادگی شان برای حضور به موقع و موثر در هنگامه های حساس را عیان کرد و …. ولایت است چرا که این مردم همواره در صحنه های مختلف که نظام به حضور آنها نیاز ….. میرجاوه پشتیبانی از ولایت فقیه را رمز ماندگاری انقلاب اسلامی دانست و اذعان …

نقش مردم در بقای انقلاب اسلامی ایران – گیلان

basirat.ir/fa/news/212961/نقش-مردم-در-بقای-انقلاباسلامی-ایران

ویژگی مشارکت توده ای در منازعه انقلابی موجب تمیز انقلاب از منازعات دیگر است. … واداشته است؛ زیرا هیچ یک از آنان، حتی سازمانهایی که به انبوه اطلاعات بسیار حساس و …. بی گمان حضور همه جانبه مردم در تمامی صحنه های انقلاب اسلامی در پاسداری از انقلاب …. را در تبیین نقش پر رنگ مردم در بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی بهتر اثبات می کند.

۹ دی نماد بصیرت ملت ایران / حمله دشمن به باورها با تغیی …

miana.ir/?p=4819

۲۹ آذر ۱۳۹۳ ه‍.ش. – ۹ دی نماد بصیرت ملت ایران / حمله دشمن به باورها با تغییر صحنه نبرد. … بود که بدون فراخوانی قبلی انجام شد و همین حضور خودجوش مردم در صحنه ها و برهه های حساس، مهمترین راز ماندگاری و استواری انقلاب اسلامی ایران پس از ۳۵ سال است.

دستاوردهاي انقلاب اسلامي در عرصه هاي فرهنگي – پايگاه اطلاع …

tajerian.ir/?code=94&svc=3

انقلاب اسلامي ايران، انقلابي ارزشي و معنوي است انقلابي براي خدا ومعنويت كه تحول … در جامعه ايران پس از انقلاب اسلامي، تغيير در نگرش و نحوه زندگي مردم است. … شجاعت فوق العاده در جبهه هاي جنك تحميلي عراق عليه ايران حضور يافتند و صحنه … يكي از امور مهم و حساس در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي، دارو و مسائل مربوط به آن است .

حوزه نیوز :شاخصه های دهگانه حوزه انقلابی – خبرگزاری حوزه

hawzahnews.com/detail/News/402948

۷ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – … به مخاطرات، آسیب های انقلاب و هجمه به ارزشها، مبانی و ارکان نظام حساس است. … و منش انقلابی در او شکل می گیرد و نه حضور انقلابی در صحنه خواهد داشت. … ۳ـ شاخص دیگر حوزه انقلابی آن است که در برابر نیازهای نظام اسلامی در … همگرایی نیروهای انقلابی رمز ماندگاری انقلاب است … آتش نشانان آرامش را به مردم هدیه می دهند …

همایش ملی پیشگامان بصیرت در دانشگاه تبریز برگزار شد/ …

elpress.ir/news/51627

۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ائل، همایش ملی پیشگامان بصیرت عصر امروز با حضور مسئولان … انقلاب اسلامی است، گفت: این دستاورد از همان ابتدا خوشایند کانون های … و مردم سالاری دینی در نظام اسلامی تبدیل به رمز ماندگاری جمهوری اسلامی و … با هوشمندی و پیروی از فرمایشات رهبری با حضور آگاهانه در صحنه توطئه های دشمنان را خنثی کردند.

پایگاه بسیج شهید تیموری – اسلامشهر

howeyzeh.persianblog.ir/1394/8/

۳۰ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بسیج ثمره شیرین انقلاب اسلامی و پشتوانه پیشرفت کشور است. ….. مهمترین رمز موفقیت و ماندگاری بسیج و بسیجیان اتصال به کانون مشروعیت … از الگوهای حضور مردم در صحنه‌های انقلاب و نمودی از مشارکت آنان در بزنگاه‌های حساس …

اندیشه، فرهنگ و تعهد مردم سبب ماندگاری انقلاب اسلامی است

newzes.ir/search/?…اندیشه،%20فرهنگ%20و%20تعهد%20مردم%20سبب…

پاکدشت آماده برگزاری جشن های پیروزی انقلاب اسلامی است … وی با اشاره به حضور باشکوه مردم در صحنه ادامه داد: واژه ملت و امت یک مفهوم ناب ….. رعایت تقوا و پرهیزگاری و دوری از گناه و ناپاکی رمز سعادت دنیوی و اخروی است و همواره باید از گناه دوری کنیم. …. قبل از انقلاب شکوهمند اسلامي و پس از آن در مسئولیت های حساس و خطیر ریاست مجلس …

چشم امید داعش به انتخابات!

www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=311967

۲ اسفند ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رکورد برگزاری انتخابات در طول سی و هفت سال از عمر انقلاب اسلامیرمز خود را فراموش کرده ام ؟ … یکی از مسائلی که باعث می شود همواره بزنگاه های حساس در کشور تبدیل به یک … انقلاب و ماندگاری آن بیان داشتند، یکی از آن دو علت وحدت کلمه بوده است. … از موارد ایجاد امنیت و اقتدار داخلی، حضور و مشارکت مردم در صحنه های …

رمز پیروزی در انتخابات/ چرخش مردم‌سالارانه و چالش نسل اول …

www.mashreghnews.ir/…/رمز-پیروزی-در-انتخابات-چرخش-مردم‌سالارانه-و…

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – چندین سال است که رسیدن و عبور از صندوق در نظام جمهوری اسلامی به همراه دردی ملایم و … 4- حضور پرصلابت مردم در صحنه بعنوان اصلی‌ترین مولفه قدرت و … 5- حضور مردم نشان داد انقلاب اسلامي هرگز تمام شدني نيست و اين انقلاب آمده است که بماند. ….. رفتار آمریکا، چالش های مذکور وموفقیت های اخیر «جبهه متحد سوریه» در …

تجدید بیعت ایران اسلامی با رهبری در سالروز حماسه 9دی – …

www.humanrights-iran.ir/print-29844.aspx

۹ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. – مردم ولایت مدار ایران اسلامی با برگزاری تجمع هایی در شهرهای مختلف کشورمان … نهم دی با حضور در مصلای این شهر با آرمان های انقلاب و رهبری تجدید پیمان کردند. … با اشاره به اینکه نهم دی یکی از ماندگارترین روزهای تاریخ انقلاب است گفت: … دی ماه 88 به صورت خودجوش وارد صحنه شدند و از آرمان های امام و انقلاب دفاع کردند.

عمل به وعده ها، رمز ماندگاری رهبر کوبا – دیدبان

didban.ir › سیاست

۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – چند موضوع بعد از مرگ کاسترو پیرامون انقلاب کوبا مطرح است، اما به نظرم … یک شاخصه ویژه انقلاب کوبا مردمی بودن آن است، همان‌طور که انقلاب اسلامی ایران مردمی بود. … که به مردم می‌دهد متعهدانه عمل می‌کند و این رمز ماندگاری رهبری انقلاب کوباست. ….. و در بسیاری از کشورها کمتر دیده می‌شود حضور فعال جوانان در صحنه است.

همایش بزرگداشت حماسه ۹ دی در دانشگاه تبریز برگزار شد – …

www.tbzmed.ac.ir/…/همایش-بزرگداشت-حماسه-9-دی-در-دانشگاه-تبریز-ب…

۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – وی ادامه داد: القای شبهات از سوی دشمن زیاد شده است و این وظیفه اساتید حوزه و … عمیق مردم تبریز در برهه های حساس تاریخ ایران غیر قابل انکار است که یکی از این … سرهنگ پاسدار مسلم اورنگی افزود: همه دشمنان انقلاب اسلامی و مزدوران داخلی آنان تهمت … وی افزود: حضور عاشورایی مردم در ۹ دی نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ …

ایران مقتدر – ایران و انرژی هسته ای

iranemogtader.blogfa.com/category/21

گزینه نظامی مدنظر آن ها حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است اما خود آنها هم …. آمریکا است، تأکید کردند: راز ماندگاری و استحکام و اقتدار درونی نظام اسلامی، … ایمان ها، محبت ها و اراده های مردم است و ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال، شعارهای انقلاب … رهبر انقلاب اسلامی، حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از انقلاب و شعارها و ارزشهای آن …

ريشه ها و پيامدهاي حماسه نهم دي 88 | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/19015

۹ دی ۱۳۹۱ ه‍.ش. – بسياري از صاحبنظران بر اين باورند که انقلاب اسلامي گفتمان و الگوي … را آماج قرار دهد که جمهوري اسلامي ايران از آن به عنوان رمز ماندگاري و افزايش قدرت نفوذ …. جريان فتنه و به صحنه آوردن همه گروه هاي ضد انقلاب تلاش داشتند در قالب اعتراض …. حضور مردم در عرصه‌هاي مختلف از اعتقادات و باورهاي ديني آنها سرچشمه مي‌گيرد.

خامنه ای 14 – لبیک یا امام خامنه ای – blogfa.com

www.khamenei14.blogfa.com/author-khamenei14.aspx

از اينروست كه بيشترين سروده هاي عرفاني فارسي در اين قالب سروده شده است. …. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب، در اولین روز سال جدید، ضمن حضور در صحن …. اسلامي ايران حضور داريم كه براي همه مردم جهان الگو است و با وجود رهبر معظم انقلاب و ….. خاطرنشان كردند: راز این ماندگاری، حقانیت انقلاب اسلامی است و به همین دلیل است كه …

نهم دی| روز بصـــیرت

9-dey88.blogfa.com/

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امشب (پنجشنبه) با حضور در منزل شهیدان … نهم دي تجلي بصيرت و فداکاري مردم تربيت شده در مکتب عاشورا …. پیروز است ، در قضایای 9 دی هم، عاشورا به کمک ملت آمد و حماسه بزرگ و ماندگاری را خلق کرد. … و ماهيت انقلاب اسلامي و بصيرت ملت ايران در صحنه هاي سرنوشت ساز تاريخي دانست.

فجر – پورتال گلستان

golestanstate.ir/tag/فجر/

وی با اشاره به اینکه رمز اصلی تفاوت بین انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب ها در … مردم در آئین های گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی فراهم شود زیرا حضور مردم قدرت …. از ارکان موفقیت و ماندگاری انقلاب اسلامی است و پیام‌رسانی درست مفاهیم ارزشی به …. این امر می تواند نشان‌دهنده این باشد که سینماگران درباره موضوع زنان در جامعه حساس تر …

مرکز فرهنگی و پاسخگویی به پرسش های دینی حوزه علمیه …

porseman-q.ir › اخبار

مردم حضور خودشان را، آمادگی خودشان را، سرزندگی و نشاط خودشان را نشان داده اند، باز هم … روز نوزدهم دی هم همین جور است، روز نهم دیِ امسال هم از همین قبیل است. … مسئولین قوه مجریه، مسئولین قوه مقننه، مسئولین قوه قضائیه، دستگاه های گوناگون، همه می دانند که مردم در صحنه اند و چه … راز ماندگاری این انقلاب، اتکای به ایمان هاست؛ اتکای به خداست.

امر به معروف در سبک زندگی فاطمه – سایت آل رسول (ص)

www.alerasool.net/shownews.php?idnews=26830

راز ماندگاری انسانها به اثری است که از خود بر جای می گذارند، اثراتی که گاه دامنه آنها در … از برجستگی های خاص زندگانی حضرت زهرا (س)، حضور در صحنه های حساسِ سیاسی … این اوج امر به معروف و نهی از منکر آن هم با رفتار و در عمل است؛ امام صادق (ع) فرمودند: «مردم را … معتقدم از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی عملیاتی کردن این سیره از …

گروه های سیاسی از اخلاق و قانون مداری عبور نکنند – قزوین

www.tabnakghazvin.ir/…/گروه-های-سیاسی-از-اخلاق-و-قانون-مداری-عبور-…

۲۳ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – شاهرخی افزود: حضور مردم در صحنه های حساس سیاسی کشور از جمله انتخابات کارکرد قوی داخلی و … رئیس ستاد انتخابات استان قزوین با اشاره به فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور، … راز ماندگاری انقلاب در هنر شهدا نهفته است.

کشورهای غربی معترفند که امروز ایران قدرت برتر جهان است | …

payamboshruyeh.ir/…/کشورهای-غربی-معترفند-که-امروز-ایران-قدرت-ب…

ولایت اصل دین و رمز ماندگاری انقلاب است/اعتقاد آیت الله هاشمی، رهبری امام خامنه ای و رهروی … کارشناس ارشد وزرات امور خارجه کشور گفت:امروز جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت … جهان نشست که این نشان دهنده توان قدرت ایران در صحنه های مختلف بین الملل است … از توابع شهرستان بشرویه با حضور مسئولین کشوری و استانی برگزار شد.

انجمن راسخون – بيانات مقام معظم رهبري (مد ظل) درموردمناسبتهاي …

https://rasekhoon.net/forum/thread/1030125/page1/

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – جمهوری اسلامی بزرگترین وظیفه¬اش آن است که اسلام را در زندگی مردم تحقق بخشد. – جمهوری اسلامی باید …. در همه صحنه¬های انقلاب حضور کارگران چشمگیر بود. ….. تسخیر لانه جاسوسی آمریکا یکی از مقاطع حساس تاریخ ما و نشان دهنده سیاست مردمی است. – مقابله با … وحدت، مقاومت و اراده ملت رمز پیروزی در برابر آمریکاست.

درگذشت آزاده سرافراز سردار ابراهیم صابری – آزادگان بهبهان – …

azadegan-behbahan.mihanblog.com/post/archive/1394/10/page/2

۲۶ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه ای از آزادی ۱۰ تفنگدار دستگیر شده آمریکا خبر داد. ….. بودند و مردم هم در صحنه حضور داشتند شکست خوردند ولی انقلاب اسلامی ایران … های گسترده اخیر، با هدف از بین بردن ماندگاری انقلاب اسلامی بوده است …. تصرف جزایر بوارین، فیاض، ام‌الطویل و منطقه حساس شلمچه، شهرک مهم …

نقش اتحاد و وحدت اسلامي در تداوم و استمرار انقلاب اسلامي

old.ido.ir/a.aspx?a=1388111902

۱۹ بهمن ۱۳۸۸ ه‍.ش. – محور وحدت ازديدگاه قرآن توحيد و در مرتبه ديگر دين اسلام است قرآن کريم پيامبر …. استقلال عزت ماندگاري وحدت نظام تأمين خواهد شد و با حضور واقعي مردم دفاع از نظام و … 3- تثبيت و دوام نظام با حضور مردم در تمامي صحنه هاي انقلاب مي باشد. …. در شرايط حساس كنوني كه دشمن در صدد بهره برداري از فرصتها براي تبديل آن به …

مطالب جديدتر – آوای اورامانات

avayeavramanat.blogfa.com/author-avayeavramanat.aspx?p=9

راهکار دوم آنها، «ایستادن بر مواضع اصلاح‌طلبی با حضور حداقلی» است. … نقش موثر و تصمیم گیری های بخردانه ماموستا قادری در مقاطع حساس هنگامه انقلاب و … بودن انقلاب اسلامی و حضور اقشار مختلف مردم در صحنه های انقلاب یکی از مهمترین … افزایی در سطح شهرستان پاوه برگزار گردید که بدون شک اثرات ماندگاری در سطح منطقه خواهند داشت.

۹ دی روز بصیرت و بیعت مردم ایران با ولایت فقیه است آکا – …

ava-news.ir/search/?…۹%20دی%20روز%20بصیرت%20و%20بیعت%20…

۹ دی ۱۳۸۸ ه‍.ش. – وی مصداق بارز فتنه انگیزی بر علیه نظام جمهوری اسلامی را بعد از انتخابات سال 1388 … آل رسول ايرانشهر اظهار داشت: نهم دي ماه روزی بود که مردم ايران با بصيرت و آگاهی به صحنه آمدند و آن نمایش تاریخی را خلق کردند. …. رمز ماندگاری نظام حضور مردم در مناسبت های مختلف تاریخ انقلاب است … به سرفه های خود حساس باشید.

اخبار صفحه اصلی | پایگاه اطلاع رسانی سپاه نینوا استان …

golestan.basij.ir/?q=taxonomy/term/3&page=231

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه ناحیه مقاومت گرگان با اشاره به درس های … با حضور فرمانده سپاه بندرگز،فرماندار، بخشدار، شورا و مردم جاده بين مزارع …. حلقه انحرافی پیرامون خود نهاده‌اند و در شرایط حساس کنونی، غیر از تنش آفرینی نتیجه دیگری ندارد. … رمز ماندگاری انقلاب اسلامی در فرهنگ و تفکر ناب و انقلابی بسیج نهفته است.

همچنان مسیر انقلاب را ادامه می‌دهیم/ عزت امروز انقلاب مرهون رهبری …

zanemruz.ir/…/همچنان-مسیر-انقلاب-را-ادامه-می‌دهیم-عزت-امروز-انقلاب-مرهو…

۱۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – همچنان مسیر انقلاب را ادامه می‌دهیم/انقلاب ما به آسانی به دست نیامده است که … وی افزود: انقلاب از هر لحاظی برای مردم مثمر ثمر بود و مردم پس از انقلاب … بصیرت ؛ رمز ماندگاری انقلاب اسلامی … امیدواریم در آینده همچون گذشته شیرزنان جمهوری اسلامی ایران برگ دیگری بر افتخارات خود بیفزایند و با حضور در صحنه‌های حساس در …

مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي – جلسه ۷۶

rooznamehrasmi.ir/laws/ShowLaw.aspx?Code=5703

انقلاب‌ اسلامی‌ با رشادت‌ و شهادت‌ بسیاری‌ از مردم‌ به‌ پیروزی‌رسید و تا به‌ امروز حفظ‌ شد و رمز ماندگاری‌ آن‌ نیز حضور مردم‌ درصحنه‌ و پیوند قوی‌ بین‌ ملت‌ و حاکمیت‌ است‌. … حساس‌ شدن‌نمایندگان‌ محترم‌ مجلس‌ نسبت‌ به‌ این‌ امر منتهی‌ به‌ تشکیل‌ گروه‌تحقیق‌ و تفحص‌ و … رهبر فرزانه‌ انقلاب‌ و حضور حماسه‌ساز ملت‌شریف‌ ایران‌ در صحنه‌های‌ مختلف‌ انقلاب‌، …

“ولایت”/ اعلام انزجار ایرانی‌ها از فتنه و فتنه گران

akhbarejahan.ir/2016/12/29/تجدید-بیعت-مجدد-ملت-ایران-با-ولایت-اع/

۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پس از ۳۰ سال قهر انقلاب اسلامی را با آشتی مصر با رژیم صهیونیستی و آمریکا … رخ بدخواهان کشید و تراز آمادگی شان برای حضور به موقع و موثر در هنگامه های حساس ….. ملت به ولایت است چرا که این مردم همواره در صحنه های مختلف که نظام به حضور آنها ….. حماسه ۹ دی گفت: ٩ دی به رمز و راز ماندگاری در تاریخ کشور تبدیل شد.

29 بهمن رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران – آفتاب

aftabnews.ir/fa/news/146133/29-بهمن-رمز-پیروزی-انقلاباسلامی-ایران

۲۹ بهمن ۱۳۹۰ ه‍.ش. – آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: 29 بهمن؛ نقطه عطفی در جریان مبازرات مردم تبریز علیه رژیم … 29 بهمن سال 1356 دومین حرکت گسترده اسلامی و مردمی است که متعاقب قیام … 29 بهمن می‌گوید: سال 1341 پس از ظهور قدرت مندانه امام خمینی(ره) در صحنه سیاسی …. عضو شورای اسلامی شهر تبریز، رمز ماندگاری و حیات انقلاب اسلامی را ارتباط …

پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران -اصلی-اخبار …

www.aja.ir/portal/home/?news/49797/49801/اخبار-ستاد…اسلامی

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز با حضور در …. جانشین فرمانده کل ارتش: رمز جاودانگی شهید صیاد شیرازی برای خدا بودن و خدایی عمل کردن است ….. نقش حساس خود را در حفظ روحیه انقلابی کارکنان ارتش به خوبی ایفا نموده است …. 1393/2/6 شنبه حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب بازدارنده دشمنان است.

هفته اوّل اردیبهشت ۱۳۹۰ – ما با ولایت زنده ایم

ali7mc.blogfa.com/90021.aspx

بسیج پشتوانه انقلاب اسلامی است: این پشتوانه را باید روز بروز تقویت کرد و شائبه … مهمترین رمز موفقیت و ماندگاری بسیج و بسیجیان اتصال به کانون مشروعیت نظام … مدیون بسیج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است، حتی تصاحب قدرت جهانی اسلامی با …. مظلومیت ها و رشادت های این ملت بزرگ، در صحنه نبرد و تاریخ مصور انقلابید.

امام خمینی – دانشنامه‌ی اسلامی

wiki.ahlolbait.com/امام_خمینی

۴ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از قیام خردادماه 42، ریشه های محبوبیت ایشان در بین قلوب مردم ریشه دوانده و این …. آیت الله سید حسن مدرس تأثیر خود را بر روح حساس و پرشور امام بر جای می نهاد. … در مورد هدف های رژیم شاه و جلوگیری از نفوذ عناصر كج فهم و راحت طلب نموده است. …. منزل امام خمینی در قم هر روز شاهد حضور گروه‌های زیادی از نیروهای انقلابی و مردم …

بهمن ۱۳۹۴ – نهاد رهبری دانشگاه تربیت مدرس – blogfa.com

nahad-modares.blogfa.com/1394/11

۱ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – لازم به ذکر است که از برنامه های جانبی این جشن می توان به اجرای برنامه تواشیح … برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس …. پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع سخنان خود را رمز ماندگاری انقلاب اسلامی و چالش هایانقلاب، حفظ اهداف و آرمان ها و استمرار حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب.

رمز و راز پیروزى و ماندگاری انقلاب اسلامى » کرمانشاهی – اخبار …

www.kermanshahy.ir/…/69663-رمز-و-راز-پیروزى-و-ماندگاریانقلاباس

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – بهار 38 انقلاب اسلامی در حالی از راه رسید که علی رغم فتنه ها و توطئه ها و فراز و … حداقلى بودند و مردم هم در صحنه حضور داشتند، شکست خوردند ولى انقلاب اسلامى … را براى برگزارى انتخاباتى حساس و مهم آماده مى کند تا ماندگارى انقلاب اسلامى را … است انقلاب روسیه و شوروی که به دلیل تمرکز بر بعد مادی و اندیشه های الحادی …

بسیج از دیدگاه امام خامنه ای حفظه الله :: خادم الرضا ( علیه السّلام …

khademoreza.blog.ir/1394/03/14/بسیج-از-دیدگاه-امام-خامنه-ای-حفظه-الله

۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – 2ـ حفاظت از نظام جمهوری اسلام مهمترین هدفهای دفاعی بسیج است‌؛ ….. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور، بسیج را رمز پایداری، ماندگاری، و عزت ملی دانستند و … و امتحانهای بزرگ بسیج در صحنه های مختلف انقلاب خاطرنشان کردند: یکی از این صحنه ها، عرصه …

حامیان فتنه مرز خود را با خط قرمز نظام مشخص کنند | پایگاه …

ilamebidar.ir/news/24493

۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – راز ماندگاری این انقلاب اتکا به ایمانهاست ، اتکا به خداست . … امتیاز نظام ما به این است که متعلق به مردم است . … پیش بینی ها بود، آمادگی خود را برای تلاش در جهت تداوم این حضور آگاهانه و دشمن هراس … آرمان های انقلاب اسلامی را به خنثی سازی توطئه های شیطانی دشمنان شکست خورده در … پلاسـکو و لاشخورهای همیشه در صحنه!

دیدار وزیر دادگستری با وزیر دادگستری روسیه – وزارت …

www.justice.ir/video

… دادگستری در سیمای جمهوری اسلامی حضور می یابد · رعایت حقوق شهروندی اعتماد مردم به نظام و … اجازه دولت به وزارت دادگستری برای پیگیری موافقتنامه های قضایی با لبنان ….. فقیه رمز موفقیت ملت ایران است/ هدف اصلی گروه‌های تکفیری انقلاب اسلامی است …. فشار شهرستان ملکان: دولت در حال دفاع از حیثیت ملت در صحنه های جهانی است.

عاشورا اسوه ای منحصر به فرد – ملائک

malaek.blogfa.com/post-59.aspx

ملائک – عاشورا اسوه ای منحصر به فرد – مهم نیست قفل ها دست کیست، مهم این است که کلیدها دست خداست – ملائک. … واژگان کلیدی : امام حسین ، عاشورا ، بیداری ، انقلاب اسلامی. … در لابه لای این نهضت ها و انقلاب ها، نهضت عاشورا مُهر حسینی ماندگاری را بر لوح … در صحنه اجتماع اسلام آن روز جلوه کند»(دکتر فربوطلی، انقلاب های اسلامی، ترجمه …

۸۹/۰۲/۰۱ – ۸۹/۰۲/۳۱ – بصیرت 110

mramira.blogfa.com/8902.aspx

۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ه‍.ش. – افزایش فعالیت دراویش علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران … ذکر اين نکته ضروري است که پس از پايان رياست جمهوري خاتمي درسال 84 و همچنين … یحیی‌زاده با اشاره به این‌مطلب تصریح کرد: از آنجایی که تمام مردم دسترسی به …. و حضور در صحنه ي علماي انقلابي، همواره نقشه هاي شوم دشمن را خنثي نموده است. … رمز ماندگاری .

مجتبی متین

mojtabamatin.blogfa.com/

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با صدور پیامی، حضور حماسی مردم در پای … به حضور متراکم و خیره کننده ایرانیان مومن و غیور در صحنه حماسی انتخابات، این حضور … را باز هم به نقش آفرینی در عرصه های گوناگون انقلاب و نظام اسلامی فرا بخوانم. ….. عصر، عصر ظهور است و رمز و راز ماندگاری و نشاط و آگاهی روزافزون ملت ایران، ایمان به …

فاتح سوسنگرد به یاد حاج غلامحسین بسطامی

www.basej2009.blogfa.com/

وابستگی مردم به حمل پول نقد را کاهش داده و اغلب تراکنش‌های موجود در سطح شهر قابلیت انجام به … گفتنی است متهم اصلی در محل حضور نداشته ولی متهم ردیف دوم در حین آبیاری مزرعه بوده که … در چنین شرایطی رمز ماندگاری انقلاب چه خواهد بود ؟ مخاطرات پیش روی انقلاب : به طور کلی می توان گفت ۴ خطر انقلاب اسلامی و هویت آن را تهدید می کند.

رمز ماندگاری قیام امام حسین(علیه السلام) | حرف تو

old.harfeto.ir/?q=node/36283

خون عاشورایی بی هیچ تعارف در رگهای مردم این دیار جاریست که با دمیدن خورشید اولین … عاشورا خود حامل فرهنگ سترگی است که جاری شدن در آن می تواند همه صحنه های حیات را … امام حسین علیه السلام را برای بازماندگان بازگو کرد تا اسلام زنده و جاوید بماند. … به راه افتادند و به کربلا رسیدند، رسید تا شب عاشورا، و لحظه های حساس بیعتی که …

مدیر کل اوقاف و امور خیریه هرمزگان: آغاز به کار ستاد … – …

www.parsiankhabar.ir/category/اخبار-ویژه/page/47?print=print-search

نماینده ولی فقیه وامام جمعه پارسیان سپس به حلقه های شجره طیبه صالحین اشاره کرد و … حیثیت امروز نظام تا حد زیادی مدیون بسیج و حضور همه جانبه مردم در آن بوده است. … بسيج رمز اقتدار ايران اسلامي و از عوامل اصلي ناكامي دشمنان انقلاب و نظام در ميدان‌هاي … و غيرمردمي القاء نمايند اما بسيج به عنوان بدنه مردم به مانند هميشه در لحظه‌هاي حساس و …

مقابله با جنگ نرم، وظیفه اصلی بسیج است/ کشورهای منطقه از …

iqna.ir/…/مقابله-با-جنگ-نرم-وظیفه-اصلی-بسیج-است-کشورهای-منطقه-ا…

۵ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – وی افزود: برای اینکه حضور و اتحاد مردم بعد از انقلاب، به دور از … طالب پور تأکید کرد: هدف اولیه از تشکیل بسیج، نه جنگ، که حضور مردم در صحنه بود، کما این‌که در اوایل جنگ، این … طالب پور تأکید کرد: بسیج چه در عرصه‌های جاری و چه در مواقع حساس و … بصیرت لازمه ماندگاری انقلاب اسلامی است/ آثار انقلاب اسلامی در جهان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *