عکس های راهپیمایی ۲۲ بهمن کردستان

By | بهمن ۲۲, ۱۳۹۵

نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“id”:”Hdgd3954uVtmJM:”,”oh”:397,”ou”:”http://kurdtoday.ir/file/img/news/1455002379-135kurdtoday.jpg”,”ow”:595,”pt”:”مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای کردستان اعلام شد | کُردتودی”,”rh”:”kurdtoday.ir”,”ru”:”http://kurdtoday.ir/news/13442/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF”,”st”:”کردتودی”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQwXGaY7_sTO6Czi3rasJGeS0-BcvgUDSIYNDUFbL-Yt9yKfEVk-QIt3arq”,”tw”:181}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“id”:”HZfRF-S48tDb6M:”,”oh”:367,”ou”:”http://wilayah.info/ar/wp-content/uploads/2016/02/64.jpg”,”ow”:567,”pt”:”22 بهمن راهپیمایی \u2013 برگه ۵ \u2013 آبتین چت”,”rh”:”abtinchat.ir”,”ru”:”http://abtinchat.ir/tag/22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C/page/5/”,”st”:”آبتین چت”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRzUYLI5EIfMyORZXgg4MbbO6ztpld-I7VCIis7gPJFU_uVA0iwWwMKaQA”,”tw”:187}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cl”:3,”id”:”5LFFIP28v-3iwM:”,”oh”:417,”ou”:”http://jadide.ir/wp-content/uploads/2016/02/145173_601.jpg”,”ow”:600,”pt”:”عکس های راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ در شیراز (استان فارس) | جدیدترین ها در …”,”rh”:”jadide.ir”,”ru”:”http://jadide.ir/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-94-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/”,”st”:”جدیده”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcTa2uivwTXL10WjumHilV58Vhzpz5b4zYGRpwHdEU9CAIbZREc4C8H_fQfO”,”tw”:174}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cb”:21,”cl”:21,”cr”:12,”id”:”lT3_HoHhGn3wvM:”,”oh”:495,”ou”:”http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1392/11/22/108269_281.jpg”,”ow”:750,”pt”:”مدرسه ی ۲۲ بهمن زنجان \u2013 برگه ۷ \u2013 آبتین چت”,”rh”:”abtinchat.ir”,”ru”:”http://abtinchat.ir/tag/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86/page/7/”,”st”:”آبتین چت”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcS8wA81iZ01eeea-DaVjHo_IeEx_LZTeUKtJAY13c_qbRlSdFXfizX2m2A”,”tw”:183}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cl”:12,”cr”:12,”id”:”2XSoxIjGUSSpUM:”,”oh”:310,”ou”:”http://cdn.fararu.com/files/fa/news/1391/11/22/52915_156.jpg”,”ow”:500,”pt”:”22 بهمن روزی است | آبتین چت”,”rh”:”abtinchat.ir”,”ru”:”http://abtinchat.ir/tag/22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/”,”st”:”آبتین چت”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSW3Ef0xJZ8ZsVYAatJ3e1JI1de620GCB5O5mbNktxvZDbD9_nV015hAM4″,”tw”:195}
{“cb”:15,”cl”:9,”cr”:21,”ct”:21,”id”:”BI13sN_1fAjRwM:”,”oh”:350,”ou”:”http://zariwarkhabar.com/file/img/slideshow/6576565.jpg”,”ow”:600,”pt”:”تازه ترین اخبار مریوان، کردستان، ایران”,”rh”:”zariwarkhabar.com”,”ru”:”http://zariwarkhabar.com/”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSJeCsXm3fHd_kOStt9RtVi0SQdVb0REH6A91jQ05iQzCJHB79G5Ws01EmX”,”tw”:207}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“id”:”M7S_SA5zOD27sM:”,”oh”:370,”ou”:”http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1390/11/23/137031_426.jpg”,”ow”:555,”pt”:”تصاویر: راهپیمایی ۲۲ بهمن در سراسر کشور – سایت خبری تحلیلی تابناك …”,”rh”:”tabnak.ir”,”ru”:”http://www.tabnak.ir/fa/news/226025/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1″,”st”:”تابناک”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcT6SSRH2A50UwiBQt-CAjm-l3qzlgWSQ0QpV1df9vecc0vKrpVYbCxZ9kKL”,”tw”:182}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cb”:21,”cl”:12,”cr”:21,”id”:”DEkA20NOwJSOSM:”,”oh”:397,”ou”:”http://3pide.ir/wp-content/uploads/2015/02/22bahman-hot-photo-7.jpg”,”ow”:595,”pt”:”راهپیمایی ۲۲ بهمن گرگان | آبتین چت”,”rh”:”abtinchat.ir”,”ru”:”http://abtinchat.ir/tag/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86/”,”st”:”آبتین چت”,”th”:121,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQH-xphkdUbnBVIt7Er0s2j3od8aCKYP-zSG3ydi5REJmbShbnLJJYRRvo”,”tw”:181}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cb”:18,”cl”:18,”cr”:15,”id”:”yj9YnvOsVFk0VM:”,”oh”:360,”ou”:”http://ostanha.tabnak.ir/files/fa/news/1394/11/22/102438_173.jpg”,”ow”:540,”pt”:”آمادگی برای حماسه ۷اسفند پیام راهپیمایی ۲۲بهمن کردستان+تصاویر | دمادم”,”rh”:”damadam.ir”,”ru”:”http://damadam.ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9-tabnak/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87/title/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87-7%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1/id/1739876″,”st”:”دمادم”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQyObmrPQ_nN78FuFFJWNTEPVC6E-yJB8YxznkaBgJX5UHm4J5LlENJ2vY”,”tw”:180}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cl”:3,”cr”:6,”id”:”3uz8WAa5W6R-qM:”,”oh”:1333,”ou”:”http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1393/11/22/2965039_676.jpg”,”ow”:2000,”pt”:”راهپیمایی ۲۲ بهمن در مهاباد”,”rh”:”yjc.ir”,”ru”:”http://www.yjc.ir/fa/news/5130184/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF”,”st”:”باشگاه خبرنگاران”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQkY6mZx6dmHWBvDuevDCfMRSaH9nyBpEfpgvTwIAyNzxvkU4-R6CsyyEM”,”tw”:180}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“id”:”EclAaSAqzrK-OM:”,”oh”:657,”ou”:”http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1394/11/22/360764_211.jpg”,”ow”:1000,”pt”:”تصاویر ویژه از راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم در پایتخت+عکس”,”rh”:”mizanonline.ir”,”ru”:”http://www.mizanonline.ir/fa/news/133724/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%B9%DA%A9%D8%B3″,”st”:”خبرگزاری میزان”,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRftSV_FDzR2EmaHdvpBt2A3X0G9aSpl3Ehhq_UDvT-rL9wTMrs2ix2tFU”,”tw”:183}
نتیجه تصویری برای عکس های راهپیمایی 22 بهمن کردستان

{“cb”:12,”cl”:9,”cr”:6,”ct”:6,”id”:”m6uRsaoHni4_MM:”,”oh”:418,”ou”:”http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1391/11/22/13911122000190_PhotoL.jpg”,”ow”:600,”pt”:”برگزاری راهپیمایی ۲۲بهمن درسنندج+تصاویر”,”rh”:”598.ir”,”ru”:”http://www.598.ir/fa/news/112876/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-22%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1″,”st”:”598″,”th”:120,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSeKpMelrGSePEugAyGAdSeF98f5WR6N9JH1ciUELCAR3OmqTph43jYJKZg”,”tw”:172}
تصاویر بیشتر برای های راهپیمایی ۲۲ بهمن کردستانگزارش تصاویر

ایرنا – راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان کردستان آغاز شد

www.irna.ir/Kurdistan/fa/News/82424454/

۴۶ دقیقه پیش – به گزارش خبرنگار ایرنا، آیین ۲۲ بهمن امسال با شکوه بیشتر از سال های گذشته در شهرهای استان کردستان آغاز شده و مردم با پیوستن به مسیرهای …

ایرنا – مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد

www.irna.ir/Kurdistan/fa/News/82424410/

۴۶ دقیقه پیش – سنندج- ایرنا- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با صدور اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مرکز استان و شهرستان های تابعه را …

مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن سنندج | آبتین چت

abtinchat.ir/tag/مسیر-راهپیمایی۲۲بهمن-سنندج/

عکس های دیدنی از سوژه های جالب راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال – سماتک … رئیس ستاد دهه فجر استان کردستان با اشاره به اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن در ۹۰ نقطه استان برگزار …

آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در استان کردستان | دفاع …

khabarone.ir/…/آغاز-راهپیمایی۲۲بهمن-ماه-سال-۱۳۹۵-در-استان-کردستان

۱ ساعت پیش – راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در استان کردستان دقایقی پیش در استان کردستان آغاز شد. … #راهپیمایی ۲۲ بهمن #استان کردستان #سنندج … هنر انقلاب در مسیر راهپیمایی کنایه جالب راهپیمایان تهرانی به دونالد ترامپ: thanks m.r trump+عکس مواد … کمک های نقدی راهپیمایان به زندانیان جرائم غیرعمد برگزاری راهپیمایی …

خبرگزاری تسنیم – پوشش زنده تصویری راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ …

https://www.tasnimnews.com/…/22/…/پوشش-زنده-تصویری-راهپیمایی۲

۲ ساعت پیش – راهپیمایی ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۵ از دقایقی پیش در تهران و سراسر کشور آغاز شده است. در این خبر تصاویر ارسالی خبرنگاران تسنیم در مسیر‌های …

کردستان آماده حماسه ای دیگر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

www.yjc.ir/…/کردستان-آماده-حماسه-ای-دیگر-در-راهپیمایی-یوم-الله-۲۲به

۲ ساعت پیش – حرکت هزاران نفری کردستانی ها به سوی میعاد گاه های راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دقایقی قبل آغاز شده و اکنون میادین …

دعوت از مردم انقلابی کردستان برای حضور باشکوه در …

www.ghatreh.com/…/دعوت-مردم-انقلابی-کردستان-برای-حضور-باشکوه-…

۲۳ ساعت پیش – دعوت از مردم انقلابی کردستان برای حضور باشکوه در راهپیمایی ۲۲ بهمن. ادرات، نهادها و شخصیت … پاسخ ایرانی ها به یاوه گویی های ترامپ در راهپیمایی ۲۲ بهمن دندان شکن است … تبریک ستاره کنونی پرسپولیس به استقلالی ها +عکس …

راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن در سراسر استان کردستان آغاز شد – …

khabarfarsi.com/u/33153063

ردپای موشک های ایرانی در راهپمایی۲۲ بهمن / عکس ترامپ آتش زده شد /هنرمندان و ورزشکاران هم آمدند. به گزارش خبرآنلاین در همین راستا، همزمان با برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن …

تازه ترین اخبار مریوان، کردستان، ایران

zariwarkhabar.com/

وبسايت زریوارخبر پرمخاطب ترین سایت خبري تحليلي کردستان. … انتشار عکس های سلفی دسته جمعی ۲۲ بهمن در زریوار خبر / راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور پرشور …

آمادگی برای حماسه ۷اسفند پیام راهپیمایی ۲۲بهمن کردستان …

damadam.ir › اخبار › تابناک › دسته‌بندی نشده

مردم بصیر، متدین و همیشه در صحنه استان کردستان امروز با حضور چشم گیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند که با توجه به اوضاع منطقه و جهان به خوبی اهمیت حضور در …

آلبوم تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن در خرم آباد – خبرگزاری صدا و …

www.iribnews.ir/fa/news/…/آلبوم-تصاویر-راهپیمایی۲۲بهمن-در-خرم-آبا…

۱ ساعت پیش – حضور مردم انقلابی خرم آباد در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن به روایت تصویر:

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ + شعار ها و حاشیه ها و تصاویر جدید ۲۲ … …

tehran2017.rzb.bloges.ir/post529798.html

۶ روز پیش – … ۹۲ – ۹۸ مدیا … عکس ها و تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ در تهران و شهرستان ها | دانلود آهنگ . … شعار های جدید در راهپیمایی ۲۲ بهمن · جدید ۹۵ -گهر عکس جالب از گریم بازیگران … ۵ حاشیه جالب و …. استان کردستان – ایرنا · www.irna.ir/ …

کرددانش | اولین پایگاه خبری تحلیلی دانشگاه های سطح استان …

دعوت دانشجویان دانشگاه کردستان برای حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن. بسیج دانشجویی دانشگاه … مسابقه آشپزی در دانشگاه پیام نور مرکز بیجار/عکس. به مناسبت …

راهپیمایی ۲۲ بهمن – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr …

www.mehrnews.com/tag/راهپیمایی+۲۲+بهمن

… اقتصاد · بازار · ورزش · سیاست · بین الملل · استانها · عکس · فیلم · مجله مهر · اخبار کوتاه … اردبیل – از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در … سنندج-نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پیامی مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه … راهنمایی و رانندگی آذربایجان غربی محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در …

حضور گسترده مردم شهرستان دهگلان در راهپیمائی ۲۲ بهمن …

kurdtoday.ir/…/حضور-گسترده-مردم-شهرستان-دهگلان-در-راهپیمائی۲۲-…

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حضور گسترده مردم شهرستان دهگلان در راهپیمائی ۲۲ بهمن/تصاویر. راهپیمایی, ۲۲بهمن,انقلاب اسلامی,. عکس، دهگلان، شور مردم … پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در کردستان از دست رفته است/ کم کاری و خودسری از ویژگی های بعضی …

تصاویر ویژه از راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم در پایتخت+عکس – …

www.mizanonline.ir/…/تصاویر-ویژه-از-راهپیمایی۲۲بهمن-مردم-در-پایتخ…

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان، حضور پرشور و گسترده مردم در جشن سی و هفتمین عید انقلاب اسلامی، تصاویر به یادماندنی را می آفریند.

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سنندج از نگاه دوربین | سایت …

sepahkordestan.ir/…/راهپیمایی-یوم-الله-۲۲بهمن-در-سنندج-از-نگاه-دورب…

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در سنندج از نگاه دوربین. پنجشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ شناسه خبر: ۹۷۲٫ عکس · نسخه مناسب چاپ. نام شما *. ایمیل *. محتویات این فیلد به صورت …

مجموعه اخبار، تصاویر و فیلم های سیاسی شبکه خبر

www.irinn.ir/list/1/سیاسی

جامعترین پایگاه اطلاع رسانی خبری شامل اخبار مکتوب، فیلم، عکس و چند رسانه ای … مراسم راهپیمایی روز ۲۲ بهمن در سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با …

شور کُردستانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن / تصاویر – شبکه اطلاع …

www.dana.ir/news/…/شور-ک-ردستانی-ها-در-راهپیمایی۲۲بهمن—تصاوی…

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مردم شهرهای استان کردستان همزمان با سراسر کشور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمان های …

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ + شعار ها و حاشیه ها و تصاویر جدید ۲۲ …

shahrematlab.com › صفحه اصلی › اخبار روز › اخبار اجتماعی

۵ روز پیش – راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ , تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ , دختران در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ , راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن در ساعات اولیه صبح با حضور …

تصاویر برگزیده راهپیمایی ۲۲ بهمن – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931123000010

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس: مردم انقلابی و ولایتمدار ایران زمین دیروز با حضور پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن برگی دیگری از افتخارات نظام …

حضور گسترده مردم کردستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن – تحلیلی …

akamnews.com/…/News-حضور_گسترده_مردم_کردستان_راهپیمایی_بهم

۲۳ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – آکام نیوز:سنندج – مردم کردستان باحضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن همگام با … بود و درحالی که پارچه نوشته و عکس هایی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام …

عکس هایی از راهپیمایی مردم در روز ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ | لوکس دنلود

tehran2017.lox-download.ir/page-61870.html

۲ روز پیش – دانلود عکس های کمیاب انقلاب سال ۵۷ دهه فجر راهپیمایی ۲۲ بهمن … …. و زیارت استان کردستان باتفاق تعدادی از مسئولین شهرستان مریوان با خانواده های …

(تصاویر) راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران – فرارو

fararu.com/fa/news/261928/تصاویر-راهپیمایی۲۲بهمن-در-تهران

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – راهپیمایی یوم الله ۲۲بهمن در ساعات اولیه صبح با حضور گسترده مردم در تهران … تصاویر خبرگزاری های مهر، ایسنا، ایلنا و تسنیم را در ادامه می بینید.

حاشیه​هایی جالب از راهپیمایی ۲۲ بهمن + عکس – جام جم

jamejamonline.ir/online/…/حاشیه​هایی-جالب-از-راهپیمایی۲۲بهمنعکس

۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – عکسهای زیر که توسط خبرگزاریها مخابره شده، از حضور انبوه مردم اعم از عشایر بختیاری و قوم عرب در هوای غبارآلود اهواز و دیگر شهرهای خوزستان گرفته …

راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان آغاز شد – تی نیوز

tnews.ir/news/3c4c79847222.html

۵۵ دقیقه پیش – همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در استان کردستان آغاز شد. … راهپیمایی اقشار و گروه های مختلف مردمی از ساعت ۱۰ امروز در شهر سنندج …

اعلام مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان/مرزدار آماده خلق …

ablako.ir/news/102046

۱ روز پیش – سنندج – مسیرهای راهپیمایی در شهرهای مختلف کردستان اعلام شد و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و ادارات دولتی با انتشار اطلاعیه های مردم …

اوقات شرعی۲۲ بهمن به افق کردستان – جدیدترین و برترین …

sazfeed.ir/news/90806

اوقات شرعی۲۲ بهمن به افق کردستان. ۵۴ دقیقه پیش … به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ،جمعه. ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ هجري شمسي. برابر با ۱۳ … عکس های مراسم راهپیمایی جمعه ۲۲ بهمن ۹۵ در تهران مشهد… داور دربی ۸۴ …

مسیر های راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ | در شهر تهران کرج مشهد قم …

mypixlove.blogsky.com/…/مسیر-هایراهپیمایی۲۲بهمن-۹۵-در-شهر-تهرا…

۲۲ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. – دانلود، عکس جدید ۹۵ ،فیلم کلیپ ۲۰۱۶ – دانلود مولودی و مداحی ،خبر ،عکس … مسیر های راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ | در شهر تهران کرج مشهد قم تبریز اردبیل …

دعوت از مردم انقلابی کردستان برای حضور باشکوه در …

almiz.in/news/90402

ادرات، نهادها و شخصیت های مختلف استان در بیانیه های جداگانه ای از مردم همیشه در صحنه ی استان کردستان دعوت کردند با حضور در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن، سی و هشتمین …

حضور پر شور مردم انقلابی سراسر ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن …

sadkhabar.ir/…/حضور-پر-شور-مردم-انقلابی-سراسر-ایران-در-راهپیمایی-…

۴۳ دقیقه پیش – حماسه همدلی مردم سراسر ایران در راهپیمایی ۲۲ بهمن. کردستان آماده حماسه ای دیگر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن. حماسه همدلی مردم سراسر ایران در راهپیمایی …

العالم – راهپیمایی ۲۲ بهمن آغاز شد+تصاویر – صاحب‌خبر

sahebkhabar.ir/news/17865394/راهپیمایی۲۲بهمن-آغاز-شد-تصاویر

۲ ساعت پیش – راهپیمایی یوم الله ٢٢ بهمن سی و هشتمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ساعت ۹ با حضور اقشار مختلف مردم در تهران و بیش از پنج هزار نقطه …

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ + شعار ها و حاشیه ها و تصاویر جدید ۲۲ …

hashgerd2017.rozblog.com/…/راهپیمایی۲۲بهمن-۹۵–شعار-ها-و-حاشیه-ها-…

۳ روز پیش – راهپیمایی,۲۲ بهمن,شعار انقلابی,شعار ۲۲ بهمن,حاشیه های ۲۲ بهمن,شعار های ۲۲ …. عکس ها و تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ در تهران و شهرستان ها | دانلود آهنگ . …. سرویس کردستان؛ مدیرکل هواشناسی کردستان گفت: براساس پپیش بینی …

گالری تصاویر – حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان …

kurdistan.bmn.ir/index.php?option=com_phocagallery&view…

۰۲٫ بهمن ۱۳۹۵ ۲۲٫ ربيع‌الثاني ۱۴۳۸ ۲۱٫ ژانویه ۲۰۱۷٫ گالری تصاویر – حضور رئیس و کارکنان بنیاد نخبگان استان کردستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۲ …

پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت > اخبار و رویدادها

www.hajnews.ir/Default.aspx?tabid=89

۲۲ ساعت پیش – بيانيه سازمان حج و زيارت به مناسبت يوم الله ۲۲ بهمن … حج و زیارت استان کردستان باتفاق تعدادی از مسئولین شهرستان مریوان با خانواده های معزز شهدا.

بیانیه اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان به مناسبت یوم الله …

tebyan-kd.ir/…/بیانیه-اداره-کل-تبلیغات-اسلامی-کردستان-به-مناسبت-…

۲۲ ساعت پیش – اداره‌ کل تبلیغات اسلامی کردستان در دعوت مردم به راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ … اين راهپيمايي یوم الله ۲۲ بهمن آمادگی تشکل هاي ديني، هيئات مذهبي، کانون …

اورامانات | پایگاه خبری تحلیلی شهرستان سروآباد

عارفان اورامانات و نقش آنان در تحولات ادبی و اجتماعی کُردستان … سقوط خودروی پیکان در داخل رودخانه چهار نفر کشته بر جای گذاشت; نگاهی کوتاه به راهپیمایی ۲۲ بهمن و ضرورت حضور … افتتاح مسجد بانوان و اعزام اکیپ های پزشکی به مناطق محروم سروآباد … اولین جشنواره آواهای عرفانی و موسیقی فولکلور شهرستان سروآباد برگزار شد+عکس.

برگزاری راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۴باشکوه تر از سالهای قبل … – …

www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=100697

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سرویس کرمانشاه -فرماندار کرمانشاه گفت:راهپیمایی ۲۲بهمن ۹۴باشکوه تر از … ایستگاه های صلواتی، نمایشگاه های کوچک از عکس های پیروزی انقلاب …

اجتماعی – مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام …

nashrkhabar.ir/…/مسیرهای_راهپیمایی_یوم_الله_۲۲_بهمن_در_کردستان_ا…

۱ روز پیش – سنندج- ایرنا- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با صدور اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مرکز استان و شهرستان های تابعه را …

عکس/ سلفی های راهپیمایی ۲۲ بهمن – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/273917/عکس-سلفی-هایراهپیمایی۲۲بهمن

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – سلفی های راهپیمایی ۲۲ بهمن. برچسب ها: عکس سلفی ، راهپیمایی ۲۲ بهمن ، دهه فجر … پارسینه را به لیست علاقه مندی های خود اضافه کنید. پــنــجــره.

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد – خبر …

ahaykhabar.ir/?page=matn&code=linkjoo9101094036491344

۴۵ دقیقه پیش – مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد … با آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان عکس: اکبر نوری …

استانداری کردستان

www.ostan-kd.ir/

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده آمادگی مردم برای مقابله با دشمن است. ۲۱/۱۱/۱۳۹۵ … صدور گواهینامه پدافند غیر عامل برای شرکت های مهندسین مشاور در کردستان.

تصاویر حاشیه ای از راهپیمایی ۲۲ بهمن – سایت خبری تحلیلی …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › فیلم و عکس

تصاویر حاشیه ای از راهپیمایی ۲۲ بهمن. کد خبر: ۳۰۱۸۸۰. تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۱ – ۱۹:۱۷ ۱۰ February 2013. امتیاز خبر: ۸۴ از ۱۰۰ تعداد رای دهندگان ۵۲۵۹۷٫ tabnak- …

اعلام مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در کردستان/مرزدار آماده خلق …

www.aftabir.com/news/article/view/2017/02/09/1630678

۱ روز پیش – سنندج – مسیرهای راهپیمایی در شهرهای مختلف کردستان اعلام شد و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و ادارات دولتی با انتشار اطلاعیه های مردم …

+عکس – سیاست

www.seratnews.ir/fa/politic

توضیح سفیر روسیه. در آستانه راهپیمایی ۲۲ بهمن و مشاهده نقض برجام … پرسی را تکرار کند؟ آیا مردم بازگشت فعالیت های هسته ای به پیش از برجام را ترجیح نمی دهند؟

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۵ + شعار ها و حاشیه ها و تصاویر جدید ۲۲ …

tehran2017.rzb.funipatogh.ir/post536727.html

۱۹ ساعت پیش – … ۹۲ – ۹۸ مدیا … عکس ها و تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ در تهران و شهرستان ها | دانلود آهنگ . … شعار های جدید در راهپیمایی ۲۲ بهمن · جدید ۹۵ -گهر عکس جالب از گریم بازیگران … ۵ حاشیه جالب و …. استان کردستان – ایرنا · www.irna.ir/ …

تصاویر:انتشارعکس هایی براي زيرسوال بردن راهپيمايي ۲۲ …

www.niksalehi.com/newspaper/view/021536.php

تصاویر:انتشار تصاويري براي زير سوال بردن راهپيمايي ۲۲ بهمن ساعتی پس از حضور میلیونی مردم …. آشنایی با گلیم دستباف یکی از هنرهای زیبای مردم کردستان!

آنا | حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن + …

www.ana.ir › سیاسی › شخصیت‌ها

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ساعت اولیه آغاز راهپیمایی ۲۲ بهمن، از …

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب همبستگی ملی می شود

viwo.news/2017/02/09/حضور-مردم-در-راهپیمایی۲۲بهمن-موجب-همبس/

۲۲ ساعت پیش – به گزارش ایرنا، از پایگاه اطلاع رسانی نماینده ولی فقیه در کردستان، آیت‌الله سید … وی ضمن دعوت مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی باعث وحدت و نشان دهنده تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و … علمی; |; ورزشی; |; خارجی; |; استانها; |; پژوهش; |; عکس. چند رسانه ای: عکس.

آمادگی برای حماسه ۷اسفند پیام راهپیمایی ۲۲بهمن کردستان …

tabnakkordestan.ir/…/آمادگی-برای-حماسه-۷اسفند-پیام-راهپیمایی۲۲بهمن

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مردم بصیر، متدین و همیشه در صحنه استان کردستان امروز با حضور چشم‌گیر در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دادند که با توجه به اوضاع منطقه و جهان به خوبی …

استقرار شبکه‌های رادیویی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن – ایسنا

www.isna.ir/…/استقرار-شبکه-های-رادیویی-در-مسیر-راهپیمایی۲۲بهمن

۴ روز پیش – استقرار شبکه‌های رادیویی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن. منتخب عکسهای ایسنا از راهپیمایی ۲۲ بهمن – تهران. شبکه‌های رادیویی ایران، جوان، تهران، قرآن و …

تصاویر | خیابان انقلاب قبل از شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن – …

www.khabaronline.ir/detail/634549/multimedia/picture

۲ ساعت پیش – در گزارش تصویری زیر خیابان انقلاب قبل از شروع راهپیمایی ۲۲ بهمن را می‌بینید.

فرمانداری بیجار

www.bijar.gov.ir/

اخبار و اطلاعیه ها; سایت های شهرستان; گزارش تصویری … جلسه هماهنگی و برنامه ریزی راهپیمایی ۲۲ بهمن در فرمانداری بیجار … و نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس شورای اسلامی و مدیر کل آموزش و پرورش کردستان ، شورای آموزش و پرورش تشکیل جلسه داد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ – ۱۳۹۴ در کردستان | جدیدترین ها در …

jadide.ir/راهپیمایی۲۲بهمن-۹۴-۱۳۹۴-در-کردستان/

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – راهپیمایی ۲۲ بهمن, کردستان, … حاشیه های جذاب نهمین روز جشنواره فیلم فجر ۹۵ در برج میلاد …. راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ – ۱۳۹۴ در کردستانعکس های راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ در شیراز (استان فارس) · راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ – ۱۳۹۴ در قم …

شهرداری سنندج

e-sanandaj.ir/

ارتباط با ما · گالری عکس; فرم های الکترونیک. فرم ثبت خدمات شهری …. تسهیلات ویژه نوسازی برای مالكان بافت های فرسوده در نظر گرفته شود … به مناسبت فرا رسیدن ۲۲ بهمن ماه : شهردار سنندج با صدور بیانیه ای از مردم شریف و انقلابی سنندج و خانواده بزرگ شهرداری برای شركت در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت به عمل آورد جديد! دکتر منوچهر …

برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه در شهر اهرم + تصاویر

daliranetangestan.com › اخبار تنگستان

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ صبح امروز در شهر … در این مراسم برنامه های متنوعی نیز برگزار شد و مردم پرشور و ولایی شهر اهرم از هر …. کودکی که مسی دنبالش می‌گشت در کردستان پیدا شد+عکس.

حاشیه های راهپیمایی۲۲بهمن بزینه رود+عکس – کردستان بیست …

kordestan.beest.ir/content/7728/حاشیه-هایراهپیمایی۲۲بهمن-بزینه-رودعکس

۲۴ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – نشست وزیر آموزش و پرورش با فرهنگیان استان کردستان برگزار شد. منتشر شده در ۳ … حاشیه های راهپیمایی۲۲بهمن بزینه رود+عکس. آلبوم تصاویر …

اعلام مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان

harpynews.com/…/اعلام-مسیرهایراهپیمایی-یوم-الله-۲۲بهمن-در-کردستا

۲۳ ساعت پیش – به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج ،در این اطلاعیه مسیرهای راهپیمایی به شرح زیر اعلام شد. _ سنندج: ازمیدان آزادی تا …

سراب خبر | حضور باشکوه مردم شهرستان قروه در راهپیمایی یوم …

sarabkhabar.com/…/حضور-باشکوه-مردم-شهرستان-قروه-در-راهپیمایی-یو…

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حضور باشکوه مردم شهرستان قروه در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن از نگاه … سراب خبر، مردم شهید پرور و ولایت مدار شهرستان قروه یکبار دیگر با مشت های …

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان کردستان اعلام شد – …

www.radicalkhabar.ir/…/مسیرهای+راهپیمایی+۲۲+بهمن+در+استان+کردس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در اطلاعیه‌ای مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مختلف استان را به شرح زیر اعلام …

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد – …

www.shabakema.com/news/news/245276

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد. ۱ دقیقه قبل اجتماعی …. عکس های سحر قریشی و مادرش ندا افشار در جشنواره فیلم فجر. سحر قریشی و مادرش ندا …

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد – …

monitor.shafaqna.com/FA/IR/8215109

مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد. … پخش زنده مراسم یوم الله ۲۲ بهمن از شبکه های خبری جهان …. عکس هایی از چهره سحر دولتشاهی در سن ۳۷ سالگی.

رویدادهای خبری امروز پنجشنبه ۲۱ بهمن در کردستان | Yas News

yas.yasdaily.ir/رویدادهای-خبری-امروز-پنجشنبه-۲۱-بهمن-در/

۲۱ ساعت پیش – سنندج- ایرنا- امروز پنجشنبه ۲۱ بهمن چند رویداد در کردستان خبری می شوند که سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کردستان و سفر رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها به کردستان … مطالب , اخبار , عکس و نوشته خود را ارسال کنید پس از بررسی در این … حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن به صحنه اقتدار کشور تبدیل می شود …

اخبار پارسیک – راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان کردستان آغاز شد

news.parseek.com/Url/?id=13580115

۱ ساعت پیش – به گزارش خبرنگار ایرنا، آیین ۲۲ بهمن امسال با شکوه بیشتر از سال های گذشته در شهرهای استان کردستان آغاز شده و مردم با پیوستن به مسیرهای …

پایگاه خبری جماران – امام خمینی – انقلاب اسلامی

۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۷:۰۲. آیت الله موسوی تبریزی: ۲۲ بهمن برای عزت ملت می آییم/ فرض کنید دشمن … قدردانی از ابراز لطف مراجع، شخصیت ها و مردم و دعوت به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن. ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ ۱۳:۰۴ …. عکس العمل های جالب شیر دریایی در برابر چرخش چتر فیلم / … کردستان / بانه نیازمند فعالیت بیش از ۷۵۰ داوطلب سلامت است · مردم شیعه‌ی …

حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، عامل سنجش وفاداری در انقلاب – خانه

almiz.xyz/news/15433

نماینده ولی فقیه در کُردستان، گفت: حضور مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن، عامل سنجش وفاداری آنان به انقلاب اسلامی است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز …

تشییع مظلومانه شهدای حمله پلیس به شیعیان نیجریه در …

fa.abna24.com/service/africa/archive/2016/11/17/711667/story.html

۲۷ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تشییع مظلومانه شهدای حمله پلیس به شیعیان نیجریه در راهپیمایی اربعین … که در تیراندازی اخیر نیروهای پلیس و امنیتی به راهپیمایی مسالمت آمیز اربعین … یزیدِ زمانه + عکس …. حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعت مجدد با آرمان های انقلاب است … رایزنی عمار حکیم با مقامات کردستان عراق برای آشتی ملی + تصاویر.

مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در استان کردستان اعلام شد – …

khabarpu.com/k.php?u…dG4uYWkvMTMyMzU5NQ…

دستگیری دختر بدنسازی که عکس نیمه برهنه خود را منتشر می‌کرد/عکس · در وضو اگر پاى انسان نجس باشد (ولى جاى مسح نجس نباشد) و مسح كند؛ آیا وضو صحیح است؟

حاشیه‌نگاری‌ و تصاویر خبرنگاران ایسنا از راهپیمایی ۲۲ بهمن

econews.com/fa/content/586662

۱ ساعت پیش – در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه امسال ایستگاه های صلواتی برپا شده است که از شرکت‌کنندگان در جشن پیروزی انقلاب پذیرایی می‌کنند.

تصاویر راهپیمایی ۲۲ بهمن در مشهد مقدس – تبیان

article.tebyan.net › … › آلبوم فیلم و تصاوير › مناسبتها و همايشها

ویژه برنامه سایت تبیان کردستان به مناسبت دهه فجر اعلام شد. ویژه برنامه سایت تبیان کردستان به… برگزاری مسابقه فروغ انقلاب در تبیان یزد · شانزدهم بهمن در آینه …

پایگاه اطلاع رسانی دولت

dolat.ir/

جمعه ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ – ۰۵:۴۳. Navigation … عکس و ویدئو. فـيـلــم · عــکــس …. بسته اقتصادی دولت برای چالش های اقتصادی … سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري دعوت سازمان میراث‌فرهنگی از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن.

حضور مردم کردستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه + تصاویر

adriaaan-blogfa-com.parsblogs.ir/…/حضور+مردم+کردستان+در+راهپیمایی+…

مردم شهرستان های استان کردستان از بانه؛ سقز؛ قروه و بیجار گرفته تا دیواندره؛ کامیاران؛ سرو آباد و دهگلان همگام با مردم سراسر کشور در راهپيمايي ۲۲ بهمن ماه حضوری …

سایت پلیس راهور ناجا

rahvar120.ir/?siteid=1

گزارش تصویری – خدمت در جاده های برفگیر. ۱۳۹۵/۱۱/۱۹٫ تصاویری از خدمت …. تمهیدات ترافیکی راهپیمایی ۲۲ بهمن در تهران اعلام شد. ویدیو; تصاویر. لطفا کمربند …

برگزاری دومین جشنواره عکس راهپیمایی ۲۲ بهمن – خبرگزاری …

basijnews.ir/fa/news/…/برگزاری-دومین-جشنواره-عکسراهپیمایی۲۲بهم

۲۶ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – برگزاری دومین جشنواره عکس راهپیمایی ۲۲ بهمن. خبرگزاری بسیج: … ۳- تاریخ عکس های ارسالی باید مربوط به سال ۱۳۹۴ شمسی باشد. ۴- حجم فایل …

فرمانداری سقز

www.saghez.gov.ir/

با بهره برداری از استخر شهید کاظمی، اولین واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی در استان کردستان و دومین نمونه از این اقدام در کشوردر سقز به ثمر نشست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

عکس. تصاویر/نشست مطبوعاتی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. تصاویر/ پوسترهای ویژه ۲۲بهمن. تصاویر/ ۲۲بهمن. دستاوردهای انقلاب اسلامی. بصیرت و …

حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب همبستگی ملی می شود – …

www.abshar24.com/…/حضور-مردم-در-راهپیمایی۲۲بهمن-موجب-همبستگ…

۱ روز پیش – زن باردار مچ شوهرش را در جشن عروسی با دختر ۱۸ ساله گرفت+عکس … وی ضمن دعوت مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی باعث وحدت و نشان دهنده تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و استکبار است. … نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند که با …

صفحه اصلی – صدا و سیمای کردستان

kurdistan.irib.ir/

ویژه برنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن … Cloob Telegram Linkedin. جمعه ۹۵/۱۱/۲۲ ساعت ۰۹:۰۰ …. زیبایی و ظرفیت های فراموش شده گردشگری زمستانی کردستان. سفید پوش …

مجموعه‌پوستر/دعوت مراجع تقلید برای حضور در راهپیمایی یوم …

kurdmedia.ir › اخبار سیاسی

۲ روز پیش – مراجع عظام تقلید در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن ضمن دعوت از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، این راهپیمایی را نمایانگر اقتدار و عظمت انقلاب …

آرباباخبر | حضور کودکان بانه ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن به …

arbabakhabar.com/…/حضور-کودکان-بانه-ای-در-راهپیمایی۲۲بهمن-به-ر…

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – حضور کودکان بانه ای نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن، حال و هوای خاصی به … دیدگاه های ارسالی شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد.

عکس/راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان رزن_روستای شاهنجرین

basirat.ir/fa/…/عکسراهپیمایی-۲۲-بهمن-شهرستان-رزن-روستای-شاهنجرین

موشن گرافیک/مجموعه کلیپ های کاغذدیواری؛بررسی دشمنی های امریکا · چند رسانه ای >> عکس >> اخبار ویژه. تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ – ۱۴:۱۸ ،. شناسه خبر: ۲۸۷۳۳۲ …

هرلحظه، مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در کردستان اعلام شد

harlahze.com/…/مسیرهایراهپیمایی-یوم-الله-۲۲بهمن-در-کردستان-اعلام-…

سنندج ایرنا شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با صدور اطلاعیه ای مسیرهای راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در مرکز استان و شهرستان های تابعه را اعلام کرد.

تصاویر/ تمرین چتربازی نیروهای ویژه برای ۲۲بهمن – قدس …

qudsonline.ir/news/…/تصاویر-تمرین-چتربازی-نیروهای-ویژه-برای-۲۲

۳ روز پیش – تصاویر/ تمرین چتربازی نیروهای ویژه برای ۲۲بهمن … صبح امروز به مناسبت فرارسیدن ایام الله دهه فجر و روز ۲۲بهمن در مردآباد … چتربازی · راهپیمایی ۲۲ بهمن … «عروسی پیرشالیار» آیین باستانی کردستان و نماد مشارکت اجتماعی …

ایرنا – حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن موجب همبستگی ملی می شود

news.sahamyab.com/news/read/2024194

۱ روز پیش – وی ضمن دعوت مردم برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: حضور پرشور مردم در این راهپیمایی باعث وحدت و نشان دهنده تحقق آرمان های انقلاب اسلامی در مبارزه با ظلم و … نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند که با ایجاد ناامنی، … علمی; |; ورزشی; |; خارجی; |; استانها; |; پژوهش; |; عکس. چند رسانه ای: عکس.

مردم ایران با سلاح وحدت و انسجام ملی در راهپیمایی ۲۲ بهمن آماده …

shabestan.ir/detail/News/608603

عکس · صفحه نخست سرویس · خبری · مستند · استانها; صفحات اختصاصی … سرویس : کردستان -, زمان : ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ – ۱۳:۵۶, شناسه خبر : ۶۰۸۶۰۳ … وی افزود: مردم با مشارکت گسترده در عرصه های مختلف همیشه آماده دفاع از ارزش ها و آرمان های بنیان گذار … وی افزود: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری به دشمنان نشان خواهد داد که مردم …

ایثار – راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور گسترده ایثارگران در …

www.isaar.ir/doc/gallery/fa/153221/1/

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضورگسترده خانواده های شاهد وایثارگر ، جانبازان و … با حضور خانواده های شاهد وایثارگر آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان …

معاونت اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران > صفحه اصلی

farhangi.tehran.ir/

استقرار ایستگاه خدمات فرهنگی منطقه ۱۹ در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن · آرشیو … کتاب نیم رخ اجتماعی و فرهنگی محله های شهر تهران تدوین و منتشر می شود ۱۳۹۵/۱۱/۱۸٫

عکس: مخالفان دولت در راهپیمایی ۲۲ بهمن/تهران | خبرگزاری ایلنا

www.ilna.ir/بخش…/۳۴۶۵۹۹-عکس-مخالفان-دولت-در-راهپیماییبهمن-تهرا…

۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در زیر تصاویری از مخالفان دولت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را می‌بینید.

عارف و همسرش در راهپیمایی ۲۲ بهمن/عکس – دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/1011470

عارف و همسرش در راهپیمایی ۲۲ بهمن/عکس. سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ خبر:۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ساعت انتشار:۰۰:۰۸:۱۰ بازدید:۴۵۱۷بار کد خبر: DEN-1011470 …

حاشیه هایی زیبا از راهپیمایی ۲۲بهمن دراستان ایلام/عکسهای …

www.tabnakilam.ir/…/حاشیه-هایی-زیبا-از-راهپیمایی۲۲بهمن-دراستان-ایل…

۲۲ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – امروز شهرها وبخش های مختلف استان ایلام سرشار از حضور حماسی مردمی بود که کوچک وبزرگ آمده بودند تا باردیگر تصاویر زیبایی از همدلی وهمزبانی را …

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ در شهرستان قروه + تصاویر – خبرها …

www.ghorveh.gov.ir/Default.aspx?TabId=50&nid=36985

۲۳ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ در شهرستان قروه + تصاویر. عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان در تجمع پایانی راهپیمایان ۲۲ بهمن‌ماه در قروه اظهار داشت …

مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن سنندج | فارس نتورک

www.farsnetwork.net/store/tag/مسیر-راهپیمایی۲۲بهمن-سنندج

۱۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ۲۲ بهمن سنندج – ۱۱ … صفحه اصلی در شعب استانی در کردستان در عکس. … راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن سنندج بااستان کردستان باشورای راهپیمایی یوم الله … براساس گزارش دریافتی روز پنجشنبه بهمن ماه خیابان های شهر سنندج توسط

برگزاری راهپیمایی ۲۲بهمن درسنندج+تصاویر – ۵۹۸

www.598.ir/fa/news/112876/برگزاری-راهپیمایی۲۲بهمن-درسنندجتصاویر

۲۲ بهمن ۱۳۹۱ ه‍.ش. – راهپیمایی باشکوه سالروز پیروزی انقلاب همزمان با سراسر کشور در استان کردستان و شهر سنندج برگزار شد.

شور کُردستانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن / تصاویر / مردم شهرهای …

wwwkhabar.ir/5567341

مردم شهرهای استان کردستان همزمان با سراسر کشور سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمان های انقلاب اسلامی …

خبرگزاری خانه ملت

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کمیسیون انتخابات و آیین نامه پارلمان فدرال آلمان گفت:در بحران های منطقه ای به ویژه …

-راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه بیشتر از سال های گذشته در …

www.cloob.com/…/-راهپیمایی_۲۲_بهمن_امسال_باشکوه_بیشتر_از_سال…

۲۳ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. – راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال باشکوه بیشتر از سال های گذشته در شهرهای استان کردستان برگزار شد، مردم شهر سنندج از ساعت های ابتدایی صبح امروز جهت حضوری پرشور. … خود را دوباره به دنیا نشان دهند. عکس و گزارش: یحیی صمدی. ارسلان.

عصر ايران

www.asriran.com/

“عمل های زیبایی و تغییر چهره” با استندآپ مهران غفوریان (فیلم) …. محمد هاشمی: “آیت الله” ترور نشد/ عکس منتشر شده از پیکر هاشمی، دست‌کاری شده است. آیت الله مشکل قلبی نداشتند. … مقام معظم رهبری: چرا باید از اوباما متشکر باشیم/ مردم در ۲۲ بهمن پاسخ ترامپ را می‌دهند. از این آقایی …… بهمن ۱۳۵۷- راهپیمایی مردم تهران (عکس) · جدیدترین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *