مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

By | دی ۱۹, ۱۳۹۵

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود | …

www.ilna.ir/…/446051-مراسمترحیمآیت-اللههاشمی-در-حسینیهجمارانب

۲۸ دقیقه پیش – مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود. در پی تایید خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مسئولان و مقام‌های سیاسی کشور از …

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

www.mizanonline.ir/…/مراسمترحیمآیت‌اللههاشمی-در-حسینیهجمارانب

۱۱ دقیقه پیش – آیت الله هاشمی در سن ۸۲ سالگی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران بود و در پست‌های کلیدی همچون ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس شورای …

نتیجه تصویری برای مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

{“cb”:18,”cl”:21,”cr”:21,”id”:”T_z_go1N7LnQiM:”,”oh”:248,”ou”:”http://static0.ilna.ir/thumbnail/DZ2x6gkbLgYG/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBTlledGJzpyE-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0PS3P6DT2fJpnxRnVH0TyLC3cdc0sjNWY64xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pgNcu8wKjC5E7otfNPZWXfo,/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D9%81%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg”,”ow”:361,”pt”:”مراسم ترحیم آیت\u200cالله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می\u200cشود | خبرگزاری …”,”rh”:”ilna.ir”,”ru”:”http://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/446051-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF”,”st”:”ایلنا”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQSTYjKweKxuvWTZ-HR5-U4eiU1xk9XPHnzY5vbq4HRI8o8MK9csyA8qCA”,”tw”:131}
نتیجه تصویری برای مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

{“cb”:6,”cr”:18,”id”:”d61JD-zIGSnKQM:”,”oh”:519,”ou”:”http://static0.ilna.ir/thumbnail/XyIbj4u673K2/XWHCw76VBsxV-gjMD_1vCetw5eCq7S04hX6xsI6ISfTD_yl-j66fW7VVozzx0Z7Lzy67Ysg-oHQ,/2.jpg”,”ow”:750,”pt”:”حضور آیت\u200cالله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران + تصویر”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/658232/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1″,”st”:”تفسیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcSGWFwVTriQ1RWozx2XEHMYXtDpEVHkPBCacSGcewH-MpfmLunqOHVQSTg”,”tw”:130}
نتیجه تصویری برای مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

{“cb”:9,”cl”:6,”cr”:6,”id”:”Nm5JD4jCdlCA8M:”,”oh”:519,”ou”:”http://static0.ilna.ir/thumbnail/B9hLogDn3kcd/XWHCw76VBsxV-gjMD_1vCetw5eCq7S04hX6xsI6ISfTD_yl-j66fW7VVozzx0Z7LDswYScMWVls,/1.jpg”,”ow”:750,”pt”:”حضور آیت\u200cالله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران + تصویر”,”rh”:”tafsir-news.ir”,”ru”:”http://www.tafsir-news.ir/news/658232/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%A2%DB%8C%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87+%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1″,”st”:”تفسیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcRFAONOhpiAuFBlfVHMJQ-p3eY8Y9u4u-_l7cJfoGjrYi65jCG01bJlnFDp”,”tw”:130}
نتیجه تصویری برای مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

{“cb”:12,”cl”:6,”cr”:9,”ct”:21,”id”:”twaR9AAPGrk9RM:”,”oh”:144,”ou”:”http://ir24.news/wp-content/uploads/2017/01/logo-300×144-3.png”,”ow”:300,”pt”:”تا ساعاتی دیگر مراسم ترحیم آیت\u200cالله هاشمی در حسینیه جماران برگزار …”,”rh”:”ir24.news”,”ru”:”http://ir24.news/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87/”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQV2W8yRhelQxTkx6WUlTXdG2hR2MRQmarlMWjkQMA6CXHk8s0dF3xQdDc”,”tw”:188}
نتیجه تصویری برای مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

{“id”:”1Ec08usyQ3JJ9M:”,”oh”:172,”ou”:”http://peygirnews.com/up/xkhabaronline.jpg.pagespeed.ic.4vadXJJtGC.jpg”,”ow”:250,”pt”:”تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار …”,”rh”:”peygirnews.com”,”ru”:”http://peygirnews.com/news/1718917/%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%90%D9%90%D9%90-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85-%D8%A2%DB%8C%D8%AA–%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C–%D8%B4%D9%88%D8%AF.html”,”st”:”پیگیر نیوز”,”th”:90,”tu”:”https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q\u003dtbn:ANd9GcQg4U5ozhD0JYHjMAe_56904hmRfDwh0qYBnwxRwPIi8HqgOzVTN4Y8ZLw”,”tw”:131}

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می شود – …

www.ghatreh.com/…/مراسمترحیمآیت-اللههاشمیحسینیهجمارانبرگزا

۴۰ دقیقه پیش – مرعشی در گفت و گو با فارس: مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه برگزار می شود/ انتقال پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی به جماران

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می شود – …

www.ghatreh.com/…/مراسمترحیمآیت-اللههاشمیحسینیهجمارانبرگزا

۴۰ دقیقه پیش – در پی تایید خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی مسئولان و مقام های سیاسی کشور از دقایقی قبل در حال ورود به بیمار.

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران | در پی تایید – …

www.ghatreh.com/news/…/مراسمترحیمآیت-اللههاشمیحسینیهجماران

۴۰ دقیقه پیش – مرعشی در گفت و گو با فارس: مراسم تدفین آیت الله هاشمی رفسنجانی روز سه شنبه برگزار می شود/ انتقال پیکر مرحوم هاشمی رفسنجانی به جماران

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار شود | – قطره

www.ghatreh.com/…/مراسمترحیمآیت-اللههاشمیحسینیهجمارانبرگزا

۱ ساعت پیش – آیت الله هاشمی رفسنجانی” در بیمارستان بستری شد · آیت الله هاشمیمراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار شود. در پی تایید خبر …

تا ساعاتی دیگر مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران …

ir24.news/سیاسی/تا-ساعاتی-دیگر-مراسمترحیمآیت‌الله-ه/

۴۹ ثانیه پیش – کتاب «بررسی سیره اخلاقی تربیتی امام موسی صدر» رونمایی می شود – – … تا ساعاتی دیگر مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار …

تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران …

peygirnews.com/…/تا-ساعاتی-دیگرِِِ-مراسمترحیم-آیت–الله-هاشمی-د

۷ دقیقه پیش – تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می شود. سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – ایلنا نوشت:در پی تایید خبر درگذشت …

هرلحظه، مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار شود

harlahze.com/…/مراسمترحیمآیت-اللههاشمی-در-حسینیهجمارانبرگزار-…

در پی تایید خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی مسئولان و مقام های سیاسی کشور از دقایقی قبل در حال ورود به بیمارستان شهدای تجریش هستند.

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود …

irannp.com/…/in_persianv.comr5.lpreviewr5.l367234.php_ts1_مراسمتر

۷ دقیقه پیش – قرار است طی ساعت‌های آینده مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینه جماران برگزار شود. آیت‌الله هاشمی که از ساعاتی پیش به دلیل عارضه قلبی در …

وداع روحانی با هاشمی با چشمانی اشکبار/ انتقال پیکر …

www.seratnews.ir/…/وداع-روحانی-با-هاشمی-با-چشمانی-اشکبار-انتقال-پی…

۱۶ دقیقه پیش – مراسم ترحیم هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود در پی تایید خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مسئولان و مقام‌های سیاسی کشور از دقایقی قبل …

آنا | حسینیه جماران

www.ana.ir/search.aspx?k=حسینیه%۲۰جماران

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم عزاداری هیأت ایثارگران در حسینیه جماران. دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ – ۱۴:۳۴ … گردهمایی انقلابیون جوان در حسینیه جماران برگزار می‌شود.

مراسم ترحیم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی آکا

nobnews.ir/search/?q=مراسم+ترحیم+آیت+الله+سید+عبدالکریم…

با حضور جمعی از وعاظ ، ذاکرین و محبین اهل بیت(ع) برگزار شد مراسم ترحيم پیرغلام … مراسم چهلمین روز رحلت حضرت آيت الله موسوي اردبيلي در حسینیه جماران برگزار شد. … در این مراسم آيت الله هاشمی رفسنجانی، حجج الاسلام و المسلمین سيد حسن، سيد …

مراسم اردبیلی در تهران – بازنشر ۲۴

baznashr24.com/search/?q=مراسم+اردبیلی+در+تهران

مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی در تهران برگزار شد + تصاویر. ۱۶:۱۵:۰۵ … خبرگزاری ایسنا: در این مراسم چهره‌هایی چون آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی. … مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران برگزار شد.

فوری/ هاشمی رفسنجانی درگذشت / حضور روحانی در بیمارستان …

khabarfarsi.com/u/31159700

مراسم ترحیم آیت الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می شود در پی تایید خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی مسئولان و مقام های سیاسی کشور از دقایقی قبل در حال …

مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد

www.espeli.ir/item/…/مراسم+ختم+آیت‌الله+موسوی+اردبیلی+برگزار+شد

مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد. … مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران برگزار شد+ تصاویر … شورای اسلامی، محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان، اسحاق جهانگیری، هاشم‌زاده هریسی و هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه برگزار می …

https://magito.ir › اخبار › سیاسی

۱۰ دقیقه پیش – تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار … روز سه‌شنبه برگزار می‌شود/ انتقال پیکر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به جماران …

حضور آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران + تصویر

www.tafsir-news.ir/…/حضور+آیت+الله+هاشمی+در+مراسم+عزاداری+حسینیه

۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – همزمان با سالروز اربعین حسینی مراسم عزاداری هیأت ایثارگران در حسینیه جماران با حضور چهره‌های سیاسی برگزار شد. به گزارش ایسنا، شب گذشته …

تصاویر آیت الله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران – مجله …

jadidtarinha.net/search/?q=تصاویر…هاشمیمراسمحسینیه+جماران

در این مراسم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی در جمع … عزاداران آن حضرت در سراسر کشور، مراسم عزاداری در حسینیه جماران برگزار شد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت؛ این خبر به روز رسانی می …

www.bartarinha.ir/…/آیت-اللههاشمی-رفسنجانی-درگذشت-این-خبر-به-رو…

۱ ساعت پیش – آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و انقلاب و رهبری پس از عمری مجاهدت، دعوت حق را … مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود.

مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه برگزار می …

news.pishtaz.ir/…/مراسم-تدفین-آیت‌اللههاشمی‌‌رفسنجانی-روز-سه‌شنبه-ب

۱۲ دقیقه پیش – مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود/ انتقال پیکر مرحوم … مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار شود.

تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران …

khabarche.ir/…/تا-ساعاتی-دیگر—-مراسمترحیمآیت-اللههاشمی-در-حسی

۹ دقیقه پیش – هاشمی هاشمی رفسنجانی غروب یکشنبه نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵ خبر تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود.

آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت

۹۴٫۱۸۲٫۱۴۶٫۱۷۵/fa/news/457577/آیت-اللههاشمی-رفسنجانی-درگذشت

رتبه: ۹۶% – ‏۱۳۱٬۴۰۷ نقد

۱ ساعت پیش – آیت‌الله هاشمی رفسنجانی یار دیرین امام و انقلاب و رهبری پس از عمری مجاهدت، دعوت حق را … مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود.

مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد

khabaronlines.ir/search/?q=مراسم+ختم+آیت‌الله+موسوی…برگزار+شد

۶ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله موسوی‌اردبیلی برگزار می‌شود … عکس|حضور هاشمی رفسنجانی در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی … آيت‌الله سیدعبدالکریم موسوي اردبيلي عصر امروز در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد.

مراسم گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی تهران آغاز شد

www.shiralat.com/93594/مراسم+گرامیداشت+یوم‌الله+۹+دی+تهران+آغاز+شد

۹ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی روز بصیرت و میثاق امّت با ولایت در مصلی امام خمینی تهران آغاز شد. … مراسم ترحیم آیت الله موسوی اردبیلی در تهران برگزار می‌شود · برگزاری … حضور آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران (عكس).

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه …

www.radicalkhabar.ir/search/?…مراسمحسینیه+جماران+برگزار+شد

در این مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی، سید. … مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران برگزار شد تصاویر … مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی عصر امروز در مسجد امیرالمومنین تهران برگزار شد.

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد …

www.goftemaan.com/…/5862-مراسم-چهلمین-روز-درگذشت-آیت-الله-موسو…

۱۰ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی امشب در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد. … به گزارش “گفتمان” در این مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجت‌الاسلام سید حسن خمینی، سید یاسر و سید علی خمینی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، محمدباقر نوبخت …. چهره‌ها در مراسم ترحیم والده محسن کوهکن/تصاویر.

تصاویر | مراسم چهلم آیت‌الله موسوی اردبیلی | حضور هاشمی، …

www.khabaronline.ir/detail/618308/multimedia/picture

۱۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی با حضور آیت الله هاشمی … معاون اول رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حسینیه جماران برگزار شد. … تصاویر | سیاسیون در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی | هاشمی، سید …

آغاز مراسم تشییع پیکر صادق طباطبایی

www.entekhab.ir/fa/news/…/آغاز-مراسم-تشییع-پیکر-صادق-طباطبایی

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر مرحوم صادق طباطبایی صبح امروز با حضور برخی … ترحیم آن مرحوم، جمعه (هشتم اسفند) ساعت ۱۶-۱۸ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار می‌شود. … اداری، محسن هاشمی پسر آیت‌الله هاشمی، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس …

آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت+زندگی‌نامه – راستین آنلاین

rastinonline.ir › سیاسی › آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت+زندگی‌نامه

رتبه: ۵ – ‏۱ رأی

۸ دقیقه پیش – آیت‌الله هاشمی که از ساعاتی پیش به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان شهدای تجریش … مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

مراسم خاکسپاری پدر دکتر عیسی کلانتری – دانلود فیلم

www.shabakema.com/…/search/?…مراسم%۲۰خاکسپاری%۲۰پدر%۲۰دکت…

همزمان با سالروز اربعین حسینی و همگام با خیل عزاداران آن حضرت در سراسر کشور، مراسم عزاداری در حسینیه جماران برگزار شد. در این مراسم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و …

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود

www.bestofday.ir/notification/text/201701081806044181

۶ دقیقه پیش – مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود. در پی تایید خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مسئولان و مقام‌های سیاسی کشور از …

پیکر مرحوم صادق طباطبایی از مقابل حسینیه جماران تشییع …

www.yjc.ir › سیاسی › احزاب و تشکل‌ها

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر صادق طباطبایی آغاز شد … تخلفات اداری، محسن هاشمی پسر آیت‌الله هاشمی، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس ششم، محمد مقدم … ترحیم آن مرحوم، جمعه (هشتم اسفند) ساعت ۱۶-۱۸ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار خواهد شد.

مراسم تشییع پیکر آیت‌الله‌ توسلی در حسینیه جماران آغاز شد …

www.mehrnews.com/…/مراسم-تشییع-پیکر-آیت-الله-توسلی-در-حسینیه

۲۸ بهمن ۱۳۸۶ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر آیت‌الله‌ توسلی در حسینیه جماران آغاز شدآیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در حسینیه شماره یک جماران آغاز شد. … جماران در حال برگزاری است و تا دقایقی دیگر پیکر آیت الله توسلی از …

برگزاری آیین نكوداشت «مرصع‌خوان خورشید» در حوزه هنری – …

www.negaronline.com/…/برگزاری-آیین-نكوداشت-«مرصع‌خوان-خورشید»…

۵۵ دقیقه پیش – حوزه هنری انقلاب اسلامی با مشاركت بنیاد آفرینش‌های هنری نیاوران و خانه فرهنگی استان اردبیل در تهران آیین پاسداشت استاد سلیم موذن‌زاده اردبیلی با …

مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود – …

vazeh.com/…/مراسمترحیمآیت‌اللههاشمی-در-حسینیهجمارانبرگزارمی‌

۲۷ دقیقه پیش – تا لحظاتی دیگر؛ مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود در پی تایید خبر درگذشت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی مسئولان و مقام‌های …

مراسم ختم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد

khabarehfarsi.ir/search/?q=مراسم+ختم+آیت‌الله+موسوی…برگزار+شد

۶ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله موسوی‌اردبیلی برگزار می‌شود … رئیس جمهوری کشورمان، حسن قاضی‌زاده هاشمی، حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی در این مراسم شرکت کردند. … موسوي اردبيلي عصر امروز در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد.

حضور آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران + تصویر / …

mazandmajles.ir/post/read/124816

۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – پایگاه خبری مجلس مازندران مازندمجلس, حضور آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری … آن حضرت در سراسر کشور، مراسم عزاداری در حسینیه جماران برگزار شد.

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی برگزار شد – …

www.irinn.ir/news/218117

۱۰ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران با حضور … در این مراسم که با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت … در بیت مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی • برگزاری مراسم ترحیم آیت الله …

مراسم ترحیم خواهر گرامی مقام معظم رهبری امشب برگزار می‌شود – …

javidx.rozblog.com/post/236

جام جم آنلاین-مجلس ترحیم خواهر گرامی رهبر انقلاب امشب برگزار می‌شود ….. مرحوم سید صادق طباطبایی ۹ صبح امروز از حسینیه جماران/ مراسم ترحیم جمعه برگزار می شود ;. … آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درگذشت خواهر گرامی رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت …

زمان ترحیم و مراسم هاشمی رفسنجانی کجاست و کی قراره انجام …

jmt1372.blog.ir/…/زمان-ترحیم-و-مراسمهاشمی-رفسنجانی-کجاست-و-کی-…

۳۵ دقیقه پیش – اما وقتی جمعه گذشته مراسم ترحیم این دختربچه برگزار شد شبکه های اجتماعی از آنچه مردم . … آیت الله هاشمی: عاقبت شعار “نفت در جیب مردم” می شود وضع امروز! … چرا مراسم سخنرانی آقای خاتمی در حسینیه جماران در شب عاشورا را به هم می زنیم …

آغاز مراسم تشییع پیكر صادق طباطبایی از حسینیه جماران …

www.namanews.com/…/آغاز-مراسم-تشییع-پیكر-صادق-طباطبایی-از-ح

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیكر مرحوم صادق طباطبایی صبح امروز با حضور برخی … ترحیم آن مرحوم، جمعه (هشتم اسفند) ساعت ۱۶-۱۸ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار می‌شود. … اداری، محسن هاشمی پسر آیت‌الله هاشمی، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس …

دسامبر ۲۰۰۹ – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/دسامبر_۲۰۰۹

مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی در کیپ تاون برگزار شد و ۳۲ تیم حاضر در مرحله ….. دفتر آقای هاشمی می‌گوید:پس از سخنرانی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با سه گروه از ….. ممانعت از برگزاری مراسم ترحیم آیت الله منتظری و درگیری در زنجان … هجوم لباس شخصی‌ها به حسینیه جماران، موجب ناتمام ماندن مراسم سخنرانی محمد خاتمی شد.

تصاویر جورجیانا و کریس در مراسم توپ طلا

dulme.ir/search/?q=تصاویر+جورجیانا+و+کریس+در+مراسم+توپ…

همزمان با سالروز اربعین حسینی و همگام با خیل عزاداران آن حضرت در سراسر کشور، مراسم عزاداری در حسینیه جماران برگزار شد. در این مراسم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و …

حضور آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری هیأت ایثارگران در …

beroztarin.com/post/75979.html

… پناهندگی در اروپا. حضور آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری هیأت ایثارگران در حسینیه جمارانمراسم عزاداری شب تاسوعا در حسینیه امام خمینی برگزار شد+تصویر … رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی شرکت کرد.

پیکر یار صادق امام و انقلاب تشییع شد – – سایت خبری …

www.tabnak.ir/fa/mobile/news/…/پیکر-یار-صادق-امام-و-انقلاب-تشییع-ش

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – … به تهران، در حسینیه جماران مستقر شد و پس از برگزاری مراسم کوتاه ختم … راحل، عفت مرعشی و فاطمه، مهدی و محسن هاشمی فرزندان آیت‌الله هاشمی، حمید …

اطلاعیه مجلس خبرگان درباره درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی …

https://buzdid.ir/…/اطلاعیه-مجلس-خبرگان-درباره-درگذشت-آیت-اللههاشمی

کانال اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان‌رهبری اطلاعیه‌ای درباره درگذشت آیت الله هاشمی منتشر … مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران برگزار شد+ …

:::Noandish.com::: مراسم ترحیم صادق طباطبایی برگزار شد ( …

noandish.com/…/مراسمترحیم-صادق-طباطبایی-برگزارشد-گزارش-تص…

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم ترحیم صادق طباطبایی برگزار شد (+گزارش تصویری) … خمینی، سید یاسر خمینی و سیدعلی خمینی در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد. … شورای شهر تهران، محمد عطریانفر، آیت الله رحمت، جماعتی عضو دفتر امام راحل، محسن هاشمی، …

جماران ما – آمادگی مسجدجامع جماران برای برگزاری برنامه های ماه …

jamaranema.com/Post.aspx?ID=75

۲۰ خرداد ۱۳۹۴ ه‍.ش. – جناب هاشمی لطفا از برنامه های که در ماه مبارک رمضان در مسجد جماران برگزار می … در ماه مبارک رمضان مراسم به چه نحوی برگزار می شود و سخنرانان چه کسانی خواهند بود؟ … در واقع بانی این مراسم و بنیانگذار این افطاری باشکوه مرحوم آیت الله حاج آقا حسن … امسال نیز مطابق سنوات گذشته این برنامه در حسینیه شماره دو جماران در روز …

آيت‌الله العظمي موسوي اردبيلي – ایسنا

www.isna.ir/tag/آيت‌الله%۲۰العظمي%۲۰موسوي%۲۰اردبيلي

هاشمی رفسنجانی: امیدواریم شیاطین داخلی نتوانند انقلاب را زخمی کنند … چهلمین روز درگذشت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی عصر امروز در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد. … مراسم ترحیم آیت الله موسوی اردبیلی در تهران برگزار می‌شود.

زندگی‌نامه خودنوشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی

www.farsipu.com/…/زندگی-نامه-خودنوشت-آیت-اللههاشمی-رفسنجانی-۴۴…

۱۴ دقیقه پیش – تا ساعاتی دیگرِِِ مراسم ترحیم آیت‌الله هاشمی در حسینیه جماران برگزار می‌شود · مراسم تدفین آیت‌الله هاشمی‌‌رفسنجانی روز سه‌شنبه برگزار می‌شود/ انتقال …

مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی – بتانیوز

betanews.ir › خبرگزاری مهر › عکس و ویدئو

۱۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم ترحیم آیت الله موسوی اردبیلی عصر امروز چهارشنبه با حضور مقامات … حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم چهلمین روز رحلت آیت الله موسوی … مراسم چهلم آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران برگزار شد جماران-۵ روز پیش.

اخبار آیت‌الله موسوی اردبیلی – دانش نیوز

www.daneshnews.com/tags/FA/…/اخبار-آیت‌الله-موسوی-اردبیلی.aspx

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد. مراسم گرامیداشت چهلمین روز درگذشت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی عصر امروز در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم چهره‌هایی چون آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئی … مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی در تهران برگزار شد + تصاویر.

پیکر سید صادق طباطبایی در جماران تشییع و در جوار … – …

www.hasankhomeini.ir/?persian=content&categoryID=292…2802

۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – … نامه سید حسن خمینی دردمندانه بود (محمد هاشمی) · سید حسن خمینی بزرگترین … مراسم تشییع و ادای نماز میت بر پیکر دکتر سید صادق طباطبایی در حسینه جماران برگزار شد. … و المسلمین سید علی خمینی و آیت الله موسوی بجنوردی، اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و به حضور مردم از مقابل حسینیه جماران برگزار شد.

مراسم چهل و نهمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی ع و فیلم

navduni.com/search/?…مراسم%۲۰چهل%۲۰و%۲۰نهمین%۲۰سالگرد%۲۰در…

مراسم نخستین سالگرد شهادت شیخ نمر در قم برگزار شدمراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران برگزار شد. … در این مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی، حجج الاسلام و المسلمین سید حسن، سید یاسر و سید علی خمینی … فوت این چهره که همشهری علی دایی است، باعث ناراحتی آقای گل فوتبال جهان شده است.

انصار الخميني (ره) :: تصاویر : مراسم ختم مرحوم آیت الله موسوی …

www.hankh.ir/index.php?page=contents&id=74468

۷ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تصاویر : مراسم ختم مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در بیت آیت الله سیستانی … خمینی(ره)؛ مراسم چهلم حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران برگزار می شود … روایت آیت الله هاشمی از دیدار با امام پس از عزل آیت الله منتظری:

«توران میرهادی»، پیشکسوت ادبیات کودک درگذشت « سایت …

www.kaleme.com/1395/08/18/klm-253262/

۱۸ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ‌آیت‌الله هاشمی: انسان‌هایی که متکبرانه برخورد کنند، راه شیطان را می‌روند … حادثه هولناک در سمیرم/ دیوار یک مدرسه روی سر دانش‌آموزان خراب شدمراسم چهلم حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران برگزار می شود … دبیر شورای کتاب کودک درباره مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم میرهادی گفت: برنامه هنوز معلوم …

آغاز مراسم تشییع پیکر صادق طباطبایی | سراج ۲۴

vista.ir/news/…/آغاز-مراسم-تشییع-پیکر-صادق-طباطبایی-%۷C-سراج-۲…

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر مرحوم صادق طباطبایی صبح امروز با حضور برخی … ترحیم آن مرحوم، جمعه (هشتم اسفند) ساعت ۱۶-۱۸ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار می‌شود. … اداری، محسن هاشمی پسر آیت‌الله هاشمی، محمدرضا خاتمی نایب رئیس مجلس …

سایت عنوان | مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد …

www.onvan.com/318602/مراسمترحیمآیت‌الله-موسوی-اردبیلی-بر/

۱۰ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی برگزار شد +تصاویر. … در این مراسم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس … مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران برگزار شد+ تصاویر …

پیکر صادق طباطبایی تشییع شد/ محمد خاتمی بر پیکر …

asrguilan.com/25575/پیکر-صادق-طباطبایی-تشییع-شد-محمد-خاتمی/

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – حسینیه جماران, سید صادق طباطبایی, عصرگیلان, محمد خاتمی, نماز, … آیت الله هاشمی رفسنجانی … پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر سید صادق طباطبایی در مرقد … آیت‌ الله محمد باقر سلطانی بروجردی در سال ۱۳۲۲ در شهر قم متولد شد.

(تصاویر) مراسم ختم مرحوم صادق طباطبائی – فرارو

fararu.com/fa/news/225137/تصاویر-مراسم-ختم-مرحوم-صادق-طباطبائی

۹ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم ترحیم و یادبود سید صادق طباطبایی برادر سرکار خانم فاطمه … های مؤثر پیش و پس از انقلاب اسلامی روز جمعه ۸ اسفند برگزار شد. این مراسم ساعت ۱۶ تا ۱۸ در حسینیه شماره دو جماران واقع در محله جماران برپا شد. … حسن خمینی، خانم فاطمه طباطبایی، مرتضی طباطبایی و آیت الله موسوی …. آقازاده هاشمی چقدر خوشحالند!

برچسب ها – آیت الله موسوی اردبیلی – آفتاب

aftabnews.ir/fa/tag/1/آیت%۲۰الله%۲۰موسوی%۲۰اردبیلی

الله خامنه ای آیت الله هاشمی آیت الله موسوی اردبیلی. … امشب در حسینیه جماران برگزار شد در این مراسم آیت. … عکس/حضور هاشمی در مراسم ترحیم آیت‌الله موسوی اردبیلی.

مراسم عزاداری اسفندیار غلامی

farsinews.xyz/search/?q=مراسم+عزاداری+اسفندیار+غلامی

۳۰ آبان ۱۳۹۵ ه‍.ش. – تصاویر : آیت‌الله هاشمی در مراسم عزاداری حسینیه جماران‎ … و همگام با خیل عزاداران آن حضرت در سراسر کشور، مراسم عزاداري در حسینیه جماران برگزار شد.

حاشیه های مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی: شگفتی از حضور …

www.meshkinsalam.ir/?p=3656

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – به جز آیت الله سید حسن خمینی، حجج الاسلام سید یاسر و سید علی خمینی و … شگفتی از حضور «مقتدا صدر» / وکیل مهدی هاشمی: او قطعاً تبرئه می. مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی در حسینه شماره ۲ جماران با استقبال پرشور مردم و مسئولان مواجه شد. … ترحیم سید صادق طباطبایی که در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد در …

تصاویر و حواشی کامل مراسم تشییع سید صادق طباطبایی ؛ …

vom.ir/sarasari/posts/35860

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر سیدصادق طباطبایی در مرقد … پس از انتقال از آلمان به ایران، صبح امروز از حسینیه جماران تشییع شد. … دکتر سید صادق طباطبایی فرزند آیت‌الله محمد باقر سلطانی بروجردی در سال ۱۳۲۲ در شهر قم متولد شد. … نوری، ابراهیم یزدی، مهدی هاشمی، فاطمه هاشمی و عفت مرعشی حضور داشتند.

شگفتی از حضور «مقتدا صدر» / وکیل مهدی هاشمی: او قطعاً …

boyernews.com/141307/شگفتی-از-حضور-مقتدا-صدر-وکیل-مهدی-ها/

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی در حسینه شماره ۲ جماران با استقبال پرشور مردم … به گزارش بویرنیوز؛ به جز آیت الله سید حسن خمینی، حجج الاسلام. … مراسم ترحیم سید صادق طباطبایی که در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد در پاسخ …

(تصاویر) مراسم ختم صادق طباطبایی – صدای ایران

sedayiran.com/fa/news/47957/تصاویر-مراسم-ختم-صادق-طباطبایی

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – صدای ایران- مراسم ترحیم سید صادق طباطبایی عصر امروز با حضور … مراسم ختم مرحوم سید صادق طباطبایی، برادر همسر یادگار امام(ره) عصر امروز(جمعه) در حسینیه شماره دو جماران با حضور اقشار مختلف مردم و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد. … علاء‌الدین بروجردی، احمد توکلی، ‌اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله ری‌شهری، …

مراسم بزرگداشت کوروش – خانه

almiz.ir/search/?q=مراسم+بزرگداشت+کوروش

۱۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم بزرگداشت آیت الله فیروزآبادی برگزار می‌شودآیت الله موسوی اردبیلی به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی، بیت امام راحل و جمعی از مسئولین دولتی و مردم در حسینیه جماران برگزار شد. ۲۹۲۹٫

هاشمی رفسنجانی: آیت الله موسوی اردبیلی ستون حفظ انقلاب …

fa.abna24.com/service/iran/archive/2016/12/31/713582/story.html

۱۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – آیت الله هاشمی رفسنجانی افزود: رفتار آیت‌الله موسوی اردبیلی، رفتار یک معلم با … ایشان در بخش دیگری از سخنان خویش با یادآوری اینکه در حسینیه جماران هستیم، به … رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: همان شبی که امام فوت کرده بود، همه جمع …. جلسه سه کمیسیون از کمیسیون های مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.

عزاداری با حضور هاشمی رفسنجانی و سیدحسن خمینی+تصاویر …

www.persianv.com/preview/361526.php

۱ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم عزاداری در حسینیه جماران با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی برگزار شد. مراسم عزاداری با حضور هاشمی و …

مراسم تشییع پیکر آیت الله قریشی در قم برگزار می شود – …

www.khabar-24.com/…/مراسم+تشییع+پیکر+آیت+الله+قریشی+در+قم…

۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر آیت الله قریشی در قم برگزار می شود … ۲ آذرساعت ۱۴ از حسینیه آیت الله العظمی مرعشی نجفی به سمت حرم مطهر انجام خواهد شد و … حضور نمایندگان آیت الله هاشمی رفسنجانی در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله موسوی اردبیلی … سیاست > احزاب و شخصیت‌ها – جماران نوشت: مراسم تشیبع پیکر مرجع عالیقدر …

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه …

vagnews.ir/news/134728

۱۱ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش ایلنا، مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی امشب در حسینیه جماران برگزار شد. در این مراسم آیت الله هاشمی رفسنجانی، …

مراسم ختم کیانا حسینی در تهران – هاب سیتی

hubcity.ir/search/?q=مراسم+ختم+کیانا+حسینی+در+تهران

در این مراسم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در جمع … مراسم عزاداری شب تاسوعا در حسينيه امام خمینی(ره) و در حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد. … به گزارش جماران، مراسم چهارمین سالگرد ارتحال آیت‌الله آقا مجتبی تهرانی …

انصاف نیوز | بایگانی‌ها عکس – انصاف نیوز

www.ensafnews.com/category/چند-رسانه-ای/عکس/

عکس | چهلم آیت الله موسوی اردبیلی در حسینیه جماران … ی کمیسیون عمران مجلس با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران برگزار شد. … عکس | مجلس ترحیم همسر محسن آرمین …. برجام , احمدی نژاد , خبرگان , روحانی , رهبری , هاشمی رفسنجانی , علی مطهری …

مراسم چهلمین روز رحلت آیت الله موسوی اردبیلی برگزار می‌شود …

donyaekhabar.com/…/مراسم+چهلمین+روز+رحلت+آیت+الله+موسوی+اردبی…

مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌الله موسوی اردبیلی در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود. … به گزارش ایسنا، در این مراسم چهره‌هایی چون آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع … روز درگذشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران برگزار شد.

مقتدا صدر» / وکیل مهدی هاشمی: او قطعاً تبرئه می شود/ پرونده – …

asreghanoon.com/شگفتی-از-حضور-مقتدا-صدر-وکیل-مهدی-ها/

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم ختم دکتر صادق طباطبایی در حسینه شماره ۲ جماران با استقبال پرشور مردم و مسئولان مواجه شد. به گزارش «انتخاب» ؛ به جز آیت الله سید حسن خمینی، حجج. … ترحیم سید صادق طباطبایی که در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار شد در …

مهم ترین رهنمودهای رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ هاشمی، خاتمی و …

didban.ir/…/مهم-ترین-رهنمودهای-رهبر-انقلاب-در-مراسم-تنفیذ-هاشمی،-خات…

۱۲ مرداد ۶۸؛ روزی که مراسم تنفیذ هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران برگزار شد. …. ۱۲ مرداد ۷۶؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب اسلامى با تنفیذ آراى ملت ایران …

مراسم بزرگداشت آیت الله موسوی نژاد – قم – اخبار ایران و جهان

newsshare.ir/search/?q=مراسم+بزرگداشت+آیت+الله+موسوی+نژاد…

مراسم ترحیم و بزرگداشت آیت الله موسوی‌اردبیلی برگزار می‌شود … الله موسوي اردبیلی در حسینیه جماران عصر امروز مراسم بزرگداشت آيت الله موسوي اردبیلی به مناسبت چهلمین روز درگذشت ایشان با حضور آيت الله هاشمی رفسنجانی، بیت امام راحل و جمعی …

رد صلاحیت محسن هاشمی تلفنی اطلاع داده شده است – pyknet …

www.pyknet.net/1392/10khordad/16/index16.htm

یکی از این دو رویداد درگذشت آیت الله طاهری و تشییع جنازه مردمی این روحانی در اصفهان بود و رویداد دیگر، مراسمی که در آرامگاه آیت الله خمینی بمناسبت سالگرد در گذشت وی برگزار شد و در آن هاشمی … از شنبه تا جمعه آینده که انتخابات برگزار می شود، ۷ روز پرخبر انتخاباتی را در پیش داریم. این روزها … در سخنرانی روحانی در حسینیه جماران.

مراسم روز تاسوعا در حسینیه جماران – صبح بخیر

sobbekheir.com/tag/مراسم-روز-تاسوعا-در-حسینیهجماران

با حضور سیدمحمد خاتمی برگزار شدمراسم روز تاسوعا در حسینیه جماران مراسم روز … سید محمد خاتمی و سخنرانی دکتر ناصر مهدوی، صبح امروز در حسینیه جماران برگزار شد. …. آیت الله هاشمی رفسنجانی عصر روز پنجشنبه درتالار نگارستان امام خمینی(ره) …

حضور مهدي هاشمي در مراسم ختم طباطبايي – شما

shomanews.com/fa/news/…/حضور-مهدي-هاشمي-در-مراسم-ختم-طباطبايي

۸ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): مجلس ترحیم صادق طباطبایی عصر امروز در حسینیه جماران برگزار شد.

مراسم تشییع آیت الله موسوی اردبیلی آغاز شد – آکا – ویوا …

vivatafrih.ir/search/?q=+مراسم+تشییع+آیت+الله+موسوی…شد

… ایشان با حضور آيت الله هاشمی رفسنجانی، بیت امام راحل و جمعی از مسئولین دولتی و مردم در حسینیه جماران برگزار شد. تغییر مکان مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شرعی …

پروین و افتخاری در مراسم عزاداری باشگاه سایپا | اولین ها

news.avalinha.com/post/664015.html

در مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) که در منزل پروین برگزار شد، امشب سه میهمان ویژه … مراسم عزاداری در حسینیه جماران با حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام … مراسم ترحیم پیشکسوت استقلال بعدازظهر سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود.

ستاره ها – آیت الله هاشمی در جماران – تصاوير بزرگ

www.setarehnews.ir/fa/doc/gallery/68604/2/

۳۰ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش ستاره ها، مراسم هشتمین سالگرد رحلت آیت‌الله توسلی روز گذشته در حسینیه جماران برگزار شد. در این مراسم سیدحسن خمینی، سیدیاسر …

سیرت امام سیدعلی خامنه ای – مطالب خاطـــــــرات

sun12.mihanblog.com/post/category/9

۳۰ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. – دیدار آیت الله خامنه ای با خانواده شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد … در سال ۱۳۴۰ پس از فوت آیت الله بروجردی به مشهد مقدس مشرف شد و در درس آیت الله … آنچه پیش روی شماست تصاویری از مراسم تحلیف ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای است که با ….. حضرت آیت الله خامنه‌ای توسط حضرت امام خمینی در حسینیه جماران برگزار شد.

غیبت اصولگرایان در تشییع مسافر پرواز انقلاب | نظر

nazarnews.com/12910

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – … فاطمه هاشمی، مهدی هاشمی، محسن هاشمی، محمد عطریانفر، محمدرضا تابش، سیدمحمود دعایی، عبدالواحد … سایت جماران نیز خبر از حضور آیت الله صانعی در این مراسم داد. پس از برگزاری مراسم تشییع پیکر سیدصادق طباطبایی در مرقد بنیانگذار … آن مرحوم پس از انتقال از آلمان به ایران، صبح امروز از حسینیه جماران تشییع شد.

عکس: مراسم تشییع پیکر سیدصادق طباطبایی | پایگاه …

www.rajanews.com/news/199785

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر مرحوم سیدصادق طباطبایی صبح امروز در حسینیه جماران برگزار شد. … به خریداران رانا+سند · پشت پرده ورود تجهیزات امنیتی به ساختمان ریاست جمهوری/ نقش هاشمی در ورود این تجهیزات … شریف کساء بر اساس دستورالعملی از آیت الله بهاءالدینی/ کتابی کاربردی با محتوایی ناب و غنی درباره نذر و دعا …

خبرگزاری آریا – گزارش تصويري/ زيارت آيت الله هاشمي …

www.aryanews.com/…/گزارش-تصويري-زيارت-آيت-اللههاشمي-رفسنجا…

۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. – مراسم چهلم حضرت آیت الله موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران برگزار می شود · گزارش تصویری/ … گزارش تصویری/ زیارت آیت الله هاشمی رفسنجانی در حرم ثامن الحجج(ع) … سردار حسین نجات جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد

پایگاه خبری و تحلیلی “ایران اسلامی” – عکس و کاریکاتور

iriislamic.blogfa.com/tag/عکس-و-کاریکاتور

حضور سرور گرامی جناب حضرت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی(دامت توفیقاته) … تصاویری از حضور رئیس جمهور سابق تا “فرزند عماد مغنیه” در مراسم ترحیم مادر حاج قاسم سلیمانی،در ….. مراسم سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) در حسینیه جماران برگزار شد.

الف – چه کساني عزاداري در جماران را به هم ريختند؟

alef.ir/vdcjtmem.uqevxzsffu.html?61643

۱۹ دی ۱۳۸۸ ه‍.ش. – سخنرانی رئیس دولت اصلاحات در حسینیه جماران ناتمام ماند، در حقیقت این اولین … پیش از مراسم ”با شعارهایی علیه رهبری و دیکتاتوری” داده می شد به طوری که“ …. باید از آقای هاشمی هم که چندی پیش در مشهد، با اشاره به همین برهم زدن جلسات …… شب هائي متوالي جلساتي برگزار ميشد كه مردي بنام رامين جهانبگلو در آن جلسات …

هفته دوم شهریور ۱۳۹۲ – بر فقط سید علی …حزب فقط حزب علی . ره

vajeh20.blogfa.com/1392/06/2

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ ه‍.ش. – … از مردم استان اصفهان در حسینیه جماران که ساعاتی پیش انجام شد در ارتباط با … برچسب‌ها: سوریه, موضع هاشمی درباره سوریه, بمباران شیمیایی, اصلاح طلبان, حمله به سوریه ….. که هر ساله در آن، به همت ناطق نوری مراسم روضه اهل بیت (ع) برگزار می‌شود. … حزب فقط حزب علی رهبر فقط سید علی ، آیت‌‌الله هاشمی رفسنجانی روز …

شیخ الشریعه

farannews00.blogfa.com/

مراسم چهلمین روز رحلت حضرت آیت الله شریعتی(ره)- اردستان … نماز مغرب و عشا مراسم بزرگداشتی برای مرحوم حاج شیخ محمدحسین شریعتی در حسینیه جماران برگزار شد.

آیت الله میلانی؛ از موضع جانشین رهبری در جنبش تا کناره …

newzes.ir/search/?q…%20آکا&page=5

مراسم تشییع پیکر آيت‌الله شرعی فردا در مشهد مقدس برگزار می‌شود. ….. هاشمی رفسنجانی، بیت امام راحل و جمعی از مسئولین دولتی و مردم در حسینیه جماران برگزار شد.

رئیس دولت اصلاحات بر پیکر صادق طباطبایی نماز خواند | …

www.irangreenvoice.com/article/2015/feb/26/48618

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر سیدصادق طباطبایی در حسینه جماران آغاز شد. … همچنین در مراسم تدفین صادق طباطبایی آیت الله شیخ یوسف صانعی، آیت الله … عفت مرعشی فاطمه هاشمی مهدی هاشمی محسن هاشمی محمد عطریانفر محمدرضا تابش … همچنین مراسم ترحیم آن مرحوم، جمعه، ساعت ۱۶ الی ۱۸ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار می‌شود.

سخنان رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ سه دولت | فرهنگ نیوز

www.farhangnews.ir/content/43306

۹ مرداد ۱۳۹۲ ه‍.ش. – مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری چگونه برگزار می‌شود؟ … ۱۲ مرداد ۶۸؛ روزی که مراسم تنفیذ هاشمی رفسنجانی در حسینیه جماران برگزار شد. او پس از …. ۱۲ مرداد ۷۶؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌اى رهبر معظم انقلاب اسلامى با تنفیذ آراى ملت ایران به …

علت مرگ و مراسم تشییع درگذشت آیت الله واعظ زاده – ایران فراز

iranfraz.ir › اخبار ۹۵

مراسم تشییع پیکر آیت الله واعظ زاده خراسانی فردا در مشهدمقدس برگزار می شود. … مراسم عید اول مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی – حسینیه امام رضا مشهد … … پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت درگذشت آیت‌الله واعظ زاده خراسانی · سیدحسن خمینی … … امام خمینی – روح الله خمینی – خمینی – سید حسن خمینی – حاج احمد خمینی – جماران.

پیکر سیدصادق طباطبایی تشییع شد+عکس – مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/…/پیکر-سیدصادق-طباطبایی-تشییع-شد-ع…

۷ اسفند ۱۳۹۳ ه‍.ش. – مراسم تشییع پیکر دکتر سیدصادق طباطبایی با حضور خانواده‌های آن مرحوم، … همچنین مراسم ترحیم آن مرحوم، جمعه، ساعت ۱۶ الی ۱۸ در حسینیه شماره ۲ جماران برگزار می‌شود. ۰ … رهبر انقلاب درگذشت سیدصادق طباطبایی و فرزند مرحوم آیت‌الله خاتمی را … ناشی‌گری دیپلمات‌های وزارت خارجه از زبان هاشمی رفسنجانی (۳۷ نظر).

پیکر شهید «عبدالله باقری» روز پنجشنبه از مقابل منزلش …

badriyoon.com/43920

۵ آبان ۱۳۹۴ ه‍.ش. – همچنین مراسم تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم عبدالله باقری فردا چهارشنبه ۶ آبان‌ماه ساعت ٩ صبح از میدان پاستور مقابل سپاه انصارالمهدی برگزار می‌شود. … مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران+. در این مراسم اعضای بیت آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله اکبر هاشمی …

پایگاه خبری هشام نیوز

www.heshamnews.ir/index.php

آیت الله هاشمی رفسنجانی: آدم تعجب می‌کند، چگونه ۷۰۰ تا … آیت‌الله هاشمی … تصویری ۱۱ دی ۱۳۹۵٫ مراسم چهلمین روز درگذشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) در حسینیه جماران– … بزرگداشت شهید مدافع حرم ابراهیم عشریه در نکا برگزار می‌شود · اجتماعی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *