Tag Archives: ارائه آموزش مدیران

ارائه آموزش به مدیران برای کاهش خطاها

ارائه آموزش به مدیران برای کاهش خطاها – رویداد ۲۴ rooydad24.com/13309266/ارائه_آموزش_به_مدیران_برای_کاهش_خطاها ذخیره شده ۶ دقیقه پیش – «عادل آذر» با تاکید بر اینکه در بخش پیشگیرانه برای مدیران ارائه آموزش‌ها موجب کاهش خطاها خواهد شد افزود: دوره‌های آموزشی را در نظر گرفتیم تا خطاهای … [PDF]ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻛﻨﺘﺮل ﺧﻄﺎﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎ – مجله پیاورد… Read More »