Tag Archives: ایستگاه

ایستگاه هواشناسی طی ماه های آینده در فومن راه اندازی می شود

نصب و راه اندازی ایستگاه هواشناسی در فومن – تی نیوز tnews.ir/news/c30b86553157.html ذخیره شده ۵ خرداد ۱۳۹۶ – فرماندار فومن گفت: بنا است امسال و طی چند ماه آینده ایستگاه هواشناسی در این شهرستان نصب و راه اندازی شود و فومن برای نخستین بار دارای ایستگاه هواشناسی شود. … کرد: اگر رشادت های رزمندگان در آزادسازی… Read More »