Tag Archives: بازرسی

انتقاد مدیرکل بازرسی خوزستان از جذب بی حساب و کتاب نیرو در برخی شهرداری هانباشد

مساعدت چین برای استرداد 20 محکوم ایرانی | فردا | خبروان khabarone.ir/news/5064335/مساعدت-چین-برای-استرداد-20-محکوم-ایرانی ذخیره شده ۷ ساعت پیش – … اجلاس دیدارهایی با برخی دادستانها بخصوص دادستانهای کشورهایی که با آنها … است انتقاد مدیرکل بازرسی خوزستان از جذب بی حساب و کتاب نیرو در … مساعدت چین برای استرداد 20 محکوم ایرانی | عصر خبر | خبروان… Read More »