Tag Archives: بهورزی

استخدامی بهورزی مراغه

برگزاری آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی دوره ۲۷ – دانشکده علوم … mrgums.ac.ir/News/109/برگزاری-آزمون-پذیرش-دانش-آموز-بهورزی-دوره-27-.html ذخیره شده آزمون پذیرش دانش آموز بهورزی دوره ۲۷ با استناد به مجوز صادره از طرف دفتر منابع … با حضور آقای مهرداد دواتگری معاون محترم پشتیبانی و رییس کمیته استخدام و آقای … استخدامی بهورزی مراغه – بهترین فاز bestfaz.ir/ch/7562/استخدامی-بهورزی-مراغه.html ذخیره شده Feb 22,… Read More »