Tag Archives: جایزه باستانی

دریافت جایزه باستانی پاریزی توسط دانشجوی یزدی

دریافت جایزه باستانی پاریزی توسط دانشجوی یزدی – … www.iribnews.ir/…/دریافت–جایزه–باستانی–پاریزی–توسط–دانشجوی–یزد… ذخیره شده ۱۱ دقیقه پیش – کتاب زرندیه به تصحیح و تعلیقات مهرداد نصرتی، دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، به دریافت جایزه باستانی پاریزی نائل شد. دریافت جایزه باستانی پاریزی توسط دانشجوی یزدی | کتاب … www.ghatreh.com/…/دریافت–جایزه–باستانی–پاریزی–توسط–دانشجوی–ی… ذخیره شده ۴۵ دقیقه پیش – کتاب… Read More »