Tag Archives: دقیق شناست

روز دقیق 13 به درد چند شنبه است

ساعت و تقویم ایران www.time.ir/ ذخیره شده مشابه … مختلف ایران، مناسبتهای روز و تبدیل تاریخ شمسی به میلادی از امکانات سایت تایم می باشد. … و دستها را بر چهره نهاده، که ماری دررسید و گردن‌اش را گزید، چنان‌که زرتشت از درد فریاد کرد. … زرتشت لبخندی زد و گفت:«کجا اژدهایی از زهرِ ماری مرده… Read More »