Tag Archives: راهی زندان کرد

ماجرای چک ۱۴۰ میلیونی که آقای سرمربی را راهی زندان کرد

ماجرای چک ۱۴۰ میلیونی که آقای سرمربی را راهی زندان کرد www.yjc.ir › ورزشی › سایر حوزه ها ذخیره شده ۱۲ ساعت پیش – داستان سر مربی تیم ملی که سر از زندان در آورد از عجایب برنامه ریزی موفق!در فدراسیون های ایران است. ماجرای چک ۱۴۰ میلیونی که آقای سرمربی را راهی زندان کرد –… Read More »