Tag Archives: راهی زندان کرد

ماجرای چک 140 میلیونی که آقای سرمربی را راهی زندان کرد

ماجرای چک 140 میلیونی که آقای سرمربی را راهی زندان کرد www.yjc.ir › ورزشی › سایر حوزه ها ذخیره شده ۱۲ ساعت پیش – داستان سر مربی تیم ملی که سر از زندان در آورد از عجایب برنامه ریزی موفق!در فدراسیون های ایران است. ماجرای چک 140 میلیونی که آقای سرمربی را راهی زندان کرد –… Read More »