Tag Archives: رفتگران

انشاء درمورد رفتگران زحمت کش

دستان پــــــاک رفتگــــر mashaghel10.blogfa.com/ ذخیره شده مشابه یکی از موضوع‌های انشاء دوران مدرسه ما این بود: دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟ رفتگر در … شعری درباره رفتگر. رفتگر قلب تو … نظر بدهید · شعری از مهندس پورابوطالب درباره رفتگران زحمتکش …. نظرت در مورد ماشین های مکانیزه حمل زباله؟ وقتی برای … مردي با… Read More »