Tag Archives: علمی کشور تلاش شود

باید با تمام وجود در دانشگاه‌ها برای پیشرفت علمی کشور تلاش شود

باید با تمام وجود در دانشگاه‌ها برای پیشرفت علمی کشور تلاش شود www.iribnews.ir/…/باید–با–تمام–وجود-در-دانشگاه‌ها-برای-پیشرفت–علمی-… ذخیره شده ۱۴ دقیقه پیش – رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت: باید با تمام وجود در دانشگاه‌ها برای پیشرفت علمی و فرهنگی تلاش شود. باید با تمام وجود در دانشگاه‌ها برای پیشرفت علمی کشور تلاش … wwwkhabar.ir/10480773 ذخیره شده رئیس دانشگاه شهید بهشتی گفت:… Read More »