Tag Archives: مادر

انشاء درمورد پدر مادر

محمد کناری زاده – انشاء در باره پدر و مادر konari55523.blogfa.com/post/2 ذخیره شده مشابه پدر و مادر آدم هاي زحمت كشي هستند كه هيچ وقت ما فرزندان نمي توانيم زحمات آنها را جبران كنيم .از وقتي كه به دنيا مي آييم مادر به ما شير مي دهد و گريه هاي مارا تحل مي كند اگر … متن… Read More »