Tag Archives: وظیفه مقابل جامعه

انشاء درمورد وظیفه ی ما در مقابل جامعه

تاریخ در گذر زمان – وظیفه ی ما جوانان در برابر جامعه ی امروز … www.historystories.blogfa.com/post-6.aspx ذخیره شده مشابه به راستی ماجوانان ایران و آینده سازان فردای این میهن پاک در برابر مردم و کشور خود چه وظیفه ای داریم؟آیا وظیفه داریم تا تنها برای جا و مکانی بهتر کشور خود را ترک … سرای من –… Read More »