Tag Archives: ‘وقف’ ماسال اجرا می‌شود

11 طرح دهه ‘وقف’ در ماسال اجرا می‌شود

خبرگزاری تسنیم – ۱۱ طرح دهه “وقف” در ماسال اجرا می‌شود https://www.tasnimnews.com/fa/…/11–طرح–دهه–وقف-در-ماسال–اجرا–می-شود ذخیره شده ۲۳ دقیقه پیش – رحیمی با بیان اینکه امسال 11 طرح در دهه وقف در شهرستان ماسال اجرا می‌شود تصریح کرد: مسئله وقف و امور خیریه منحصر به دین و آیین خاصی نیست ولی … 11 طرح دهه “وقف” در ماسال اجرا می… Read More »