Tag Archives: پایتخت

دادستانی رم خواستار محاکمه شهردار پایتخت ایتالیا به اتهام نشر اکاذیب شد

ایستگاه خبر؛ چهارشنبه ۲۹ دی – BBC Persian – BBC.com www.bbc.com/persian/live/institutional-38662141 ۲۹ دی ۱۳۹۵ – سردار نقدی جواب می‌دهد که من را محاکمه کنید و من آنجا جواب می‌دهم. … شکایت کیفری با عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه سردار نقدی در شعبه ۴ بازپرسی …. این زلزله به بزرگی ۵.۴ در رم… Read More »