Tag Archives: مناطق آزاد هرمزگان

فضاهای آموزشی مناطق آزاد هرمزگان مغفول مانده است

ظرفیت گردشگری کوهسار مغفول مانده است – خبرگزاری مهر | … www.mehrnews.com/news/2048497/ظرفیت-گردشگری-کوهسار-مغفول-مانده-است ذخیره شده ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲ – ظرفیت گردشگری کوهسار مغفول مانده است … یگانه اظهار داشت: ایجاد فضاهای مناسب آموزشی، ورزشی و تفریحی و استقرار دستگاه های خدمات رسان در شهر … حفظ دانشکده علوم پزشکی در گرو خرد و عزم جمعی است – …… Read More »