Tag Archives: چه

دراویش گنابادی چه کسانی هستند+ ویژگی های ان ها چیست + تصاویر

دراویش گنابادی چه کسانی هستند، آیا مسلمان هستند؟ ل… – پرسشکده https://www.porseshkadeh.com/…/دراویش-چه-کسانی-هستند-آیا-مسلمان-هستند-لطفا برای روشن تر شدن موضوع، پاسخ شما را در چند فراز تقدیم می کنم: 1. الف) تاریخچه تصوف: در زمان پیامبر اکرم (ص ) پیروان آن حضرت را «مسلم» و «مؤمن» می نامیدند و آنانکه محضر پیامبر را درک کرده بودند، «صحابه» نامیده… Read More »